GERİ DÖN

Önlisans Programları


ULUBEY MESLEK YÜKSEKOKULU - GIDA TEKNOLOJİSİ - - Önlisans


Program Tanımları

Ulubey Meslek Yüksekokulu bünyesinde 24 Haziran 2010 yılında kurulmuş olan Gıda Teknolojisi Programı ilk ögrencilerini 2010-2011 akademik yılında almış ve ilk mezununu 2012 yılında vermiştir.

Mezunlar "Gıda Teknikeri" ünvanını kazanmaktadır.

- Lise veya dengi okul diploması -Yurt genelinde düzenlenen yüksek öğrenime geçiş sınavı (YGS) ile veya sınavsız olarak meslek liselerinin ilgili bölümlerinden

Türk Yüksek Öğretim Kurullarında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ordu Üniversitesi’nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan İngilizce dersi için güz dönemi başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınava girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf sayılırlar.

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayarak 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve 20 iş günü yaz sıtajını başarı ile tamamlamış olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Gıda Teknolojisi Programın amacı, gıda hammaddeleri ve gıdaların bileşimi, gıda işleme, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kalite kontrolü, gıda güvenliği ve gıda mevzuatı hakkında teorik ve pratik bilgilere sahip olan, bu bilgi birikimi ile gıda sanayiinde üretim ve kalite kontrol laboratuvarlarında “Gıda Teknikeri” ünvanı ile çalışabilecek insan gücünü yetiştirmektir.

Bu bölüm mezunlarının aşağıda sıralanan sahalarda istihdam edilebilme olanakları vardır: Gıda fabrikalarının, üretim, dağıtım, satış, pazarlama, satın alma ve kalite kontrol departmanlarında; Gıda sanayisinin çeşitli sektörlerinde ve hemen her kademesinde; Süpermarketlerin Gıda üretim ve Gıda kontrol bölümlerinde; Gıda güvenliği denetçisi olarak çeşitli firmalarda; Gıda kalite kontrol sorumlusu olarak yemekhanelerde, pastahanelerde ve benzeri Gıda üreten şirketlerde; Gıda malzemesi ambalajlayan şirketlerde; Tarım ve Köy İşleri ile Sağlık Bakanlıklarında; Büyük firmaların yemek ile ilgilenen bölümlerinde; Okul, kolej, üniversite, hastane, devlet dairesi gibi günlük yemek hazırlayan, alan ve satan yerlerde

Mezun öğrenciler, OSYM nin düzenlemiş olduğu Dikey Geçis Sınavına (DGS) girerek Gıda Mühendisliği, Kimya, Beslenme ve Diyetetik, Bitki Koruma ve Tarımsal Biyoteknoloji Bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedirler.

Öğrenciler mesleki uygulama ve bitirme tezi dersleri dışındaki tüm derslerden bir ara sınav ve bir de yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınavın katkısı %40, yılsonu sınavının katkısı ise %60’dır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl/yılsonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Notlar 4’lü sistemle ifade edilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC notu alıp ilgili dönemde 2’nin üzerinde not ortalaması sağlayan adaylar ilgili dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

0

Program Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Bekir Gökçen MAZI, Ordu Üniversitesi, Ulubey Meslek Yüksekokulu Gündüzlü Mah. Ordu/Ulubey, e-mail: bgmazi@gmail.com, tel: 0 452 861 2005, fax: 0452 861 20 10

Gıda Teknolojisi Programı, teorik bilginin yanısıra uygulamalı eğitim de vermektedir. Derslerin uygulamaları, Ulubey Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan ve gerekli alet, ekipman ve sarf malzemelri ile donanımlı laboratuvarlarda yürütülmektedir.


Program Çıktıları

1 Matematik, kimya ve biyoloji bilgilerini gıda teknolojisi alanında kullanabilme becerisi kazanma
2 Gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında temel bilgilere sahip olabilme
3 Gıda üretiminde kullanılan teknolojileri bilme ve uygulayabilme
4 Gıda teknolojisi alanındaki teknoloji problemlerini tanımlama ve çözme becerisini geliştirebilme
5 Gıda teknolojisi uygulamaları için çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme
6 Güvenli gıda üretimiyle ilgili koşulları bilme ve bu koşulları yerinde sağlayabilme
7 Gıdaların fiziksel, kimyasal ve besleyici özelliklerini bilme ve bunların gıda kalitesi ve insan sağlığı üzerindeki etkilerini yorumlayabilme
8 Deney/proje tasarlama, uygulama ve sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerilerinin kazanılması
9 Bireysel ve ekip halinde çalışabilme
10 Yenilikçi ve sorgılayıcı düşünüp özgün yollar bulabilmek
11 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
12 Etkin bir biçimde iletişim kurabilme
13 Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme
14 Hayat boyu öğrenmenin önemini ve gerekliliğini anlama
15 Güncel meseleler hakkında bilgi sahibi olma

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
BİLGİ
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

2015 - GIDA TEKNOLOJİSİ

1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEC1012015272 Türkçe SEÇMELİ I Seçmeli - - - 6
TDK1012013272 Türkçe TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 - - 2
TİT1012013272 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 - - 2
UGT1012013272 Türkçe TEMEL MATEMATİK Zorunlu 3 - - 3
UGT1032013272 Türkçe GENEL MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 2 - 3
UGT1072013272 Türkçe HİJYEN VE SANİTASYON Zorunlu 3 - - 3
UGT1092013272 Türkçe LABORATUVAR TEKNİĞİ Zorunlu 2 2 - 3
UGT1112013272 Türkçe GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER I Zorunlu 3 - - 3
UGT1132015272 Türkçe BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 1 - 3
YDI1012013272 Türkçe YABANCI DİL I Zorunlu 2 - - 2
Toplam 21 5 0 30
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEC1022015272 Türkçe SEÇMELİ II Seçmeli - - - 3
TDK1022013272 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 - - 2
TİT1022013272 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 - - 2
UGT1042013272 Türkçe GIDA MİKROBİYOLOJİSİ Zorunlu 2 2 - 3
UGT1062013272 Türkçe GIDA KİMYASI Zorunlu 2 - - 2
UGT1122013272 Türkçe GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II Zorunlu 3 - - 3
UGT1142015272 Türkçe GENEL KİMYA Zorunlu 2 - - 2
UGT1162015272 Türkçe TOPLUM BİLİNCİ VE SOSYAL SORUMLULUK Zorunlu 1 2 - 2
UGT1202013272 Türkçe STAJ Zorunlu - - - 9
YDI1022013272 Türkçe YABANCI DİL II Zorunlu 2 - - 2
Toplam 16 4 0 30
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEC2012015272 Türkçe SEÇMELİ III Seçmeli - - - 12
UGT2012013272 Türkçe MEYVE VE SEBZE TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 2 1 - 3
UGT2032013272 Türkçe SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 2 1 - 3
UGT2052013272 Türkçe TAHIL TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 2 1 - 3
UGT2072013272 Türkçe ET VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 2 1 - 3
UGT2092013272 Türkçe BİTKİSEL YAĞ TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 - - 3
UGT2132015272 Türkçe GIDA ÜRETİM UYGULAMALARI I Zorunlu 2 2 - 3
Toplam 13 6 0 30
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEC2022015272 Türkçe SEÇMELİ IV Seçmeli - - - 12
UGT2022013272 Türkçe MEYVE VE SEBZE TEKNOLOJİSİ II Zorunlu 2 1 - 3
UGT2042013272 Türkçe SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ II Zorunlu 2 1 - 3
UGT2062013272 Türkçe TAHIL TEKNOLOJİSİ II Zorunlu 2 1 - 3
UGT2082013272 Türkçe ET VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ II Zorunlu 2 1 - 3
UGT2142013272 Türkçe ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ(PROJE) Zorunlu 2 2 - 3
UGT2162015272 Türkçe GIDA ÜRETİM UYGULAMALARI II Zorunlu 2 2 - 3
Toplam 12 8 0 30
SEC1012015272 - SEÇMELİ I
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
UGTS1212013272 Türkçe MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 - - 3
UGTS1232013272 Türkçe İLETİŞİM Seçmeli 2 - - 3
UGTS1252013272 Türkçe ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 - - 3
UGTS1272015272 Türkçe İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 - - 3
UGTS1292015272 Türkçe İLK YARDIM Seçmeli 2 - - 3
SEC1022015272 - SEÇMELİ II
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
UGTS1262015272 Türkçe GIDA ENDÜSTRİ MAKİNALARI Seçmeli 3 - - 3
UGTS1282015272 Türkçe GIDA GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 - - 3
SEC2012015272 - SEÇMELİ III
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
UGTS2232013272 Türkçe ÖZEL GIDALAR TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 - - 3
UGTS2252015272 Türkçe GİRİŞİMCİLİK VE İŞLETME YÖNETİMİ Seçmeli 3 - - 3
UGTS2272013272 Türkçe GIDA KATKI MADDELERİ Seçmeli 3 - - 3
UGTS2292013272 Türkçe GIDA AMBALAJLAMA VE DEPOLAMA Seçmeli 3 - - 3
UGTS2312015272 Türkçe GIDA MUHAFAZA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 - - 3
UGTS2332015272 Türkçe GIDA KALİTE KONTROL VE MEVZUATI Seçmeli 3 - - 3
SEC2022015272 - SEÇMELİ IV
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
UGTS2222013272 Türkçe GIDA MADDELERİ PAZARLAMA Seçmeli 2 - - 3
UGTS2242013272 Türkçe DUYUSAL ANALİZ TEKNİKLERİ Seçmeli 1 2 - 3
UGTS2262013272 Türkçe HAZIR YEMEK SİSTEMLERİ Seçmeli 2 - - 3
UGTS2282013272 Türkçe ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 3
UGTS2322015272 Türkçe YÖRESEL ÜRÜNLER TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 3
UGTS2342015272 Türkçe GIDALARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Seçmeli 2 - - 3
UGTS2362015272 Türkçe GIDA TEKNOLOJİSİNDE YENİ GELİŞMELER Seçmeli 2 - - 3

2016 - GIDA TEKNOLOJİSİ

1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEC12016272 Türkçe SEÇMELİ I 2016 Seçmeli - - - 3
TDK1012013272 Türkçe TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 - - 2
TİT1012013272 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 - - 2
UGT1012013272 Türkçe TEMEL MATEMATİK Zorunlu 3 - - 3
UGT1112013272 Türkçe GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER I Zorunlu 3 - - 3
UGT1312016272 Türkçe GENEL KİMYA Zorunlu 3 - - 4
UGT1332016272 Türkçe İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 - - 3
UGT1392016272 Türkçe GENEL MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 2 - 4
UGT1412016272 Türkçe LABORATUVAR TEKNİĞİ Zorunlu 2 2 - 4
YDI1012013272 Türkçe YABANCI DİL I Zorunlu 2 - - 2
Toplam 21 4 0 30
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEC22016272 Türkçe SEÇMELİ II 2016 Seçmeli - - - 3
STJ1002016272 Türkçe STAJ Zorunlu - - - 8
TDK1022013272 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 - - 2
TİT1022013272 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 - - 2
UGT1122013272 Türkçe GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II Zorunlu 3 - - 3
UGT1362016272 Türkçe BESLENME İLKELERİ Zorunlu 3 - - 3
UGT1462016272 Türkçe GIDA KİMYASI Zorunlu 3 - - 3
UGT1482016272 Türkçe GIDA MİKROBİYOLOJİSİ Zorunlu 2 2 - 4
YDI1022013272 Türkçe YABANCI DİL II Zorunlu 2 - - 2
Toplam 17 2 0 30
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEC32016272 Türkçe SEÇMELİ III 2016 Seçmeli - - - 6
UGT2012013272 Türkçe MEYVE VE SEBZE TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 2 1 - 3
UGT2092013272 Türkçe BİTKİSEL YAĞ TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 - - 3
UGT2352016272 Türkçe SÜT İŞLEME TEKNOLOJİSİ-I Zorunlu 2 1 - 3
UGT2372016272 Türkçe GIDA KALİTE KONTROL VE MEVZUATI Zorunlu 3 - - 3
UGT2392016272 Türkçe ET İŞLEME TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 - 4
UGT2412016272 Türkçe ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ I (PROJE) Zorunlu - 2 - 3
UGT2472016272 Türkçe GIDA İŞLETMELERİNDE HİJYEN VE SANİTASYON Zorunlu 2 - - 2
UGT2492016272 Türkçe GIDA ANALİZLERİ Zorunlu 1 2 - 3
Toplam 15 8 0 30
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEC42016272 Türkçe SEÇMELİ IV 2016 Seçmeli - - - 12
UGT2022013272 Türkçe MEYVE VE SEBZE TEKNOLOJİSİ II Zorunlu 2 1 - 3
UGT2382016272 Türkçe SÜT İŞLEME TEKNOLOJİSİ-II Zorunlu 2 1 - 3
UGT2402016272 Türkçe TAHIL İŞLEME TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 - 4
UGT2462016272 Türkçe ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ II (PROJE) Zorunlu - 2 - 3
UGT2502016272 Türkçe GIDA GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 - - 2
UGT2542016272 Türkçe GIDA AMBALAJLAMA VE DEPOLAMA Zorunlu 3 - - 3
Toplam 11 6 0 30
SEC12016272 - SEÇMELİ I 2016
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
UGTS1232013272 Türkçe İLETİŞİM Seçmeli 2 - - 3
UGTS1352016272 Türkçe GIDALARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Seçmeli 2 - - 3
UGTS1372016272 Türkçe GIDA TEKNOLOJİSİNDE YENİ GELİŞMELER Seçmeli 2 - - 3
SEC22016272 - SEÇMELİ II 2016
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
UGTS1422016272 Türkçe BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 1 - 3
UGTS1442016272 Türkçe TOPLUM BİLİNCİ VE SOSYAL SORUMLULUK Seçmeli 2 1 - 3
SEC32016272 - SEÇMELİ III 2016
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
UGTS2432016272 Türkçe GIDA ENDÜSTRİ MAKİNALARI Seçmeli 2 - - 3
UGTS2452016272 Türkçe GIDA KATKI MADDELERİ Seçmeli 2 - - 3
UGTS2512016272 Türkçe ÖZEL GIDALAR TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 3
SEC42016272 - SEÇMELİ IV 2016
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
UGTS2262013272 Türkçe HAZIR YEMEK SİSTEMLERİ Seçmeli 2 - - 3
UGTS2322015272 Türkçe YÖRESEL ÜRÜNLER TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 3
UGTS2482016272 Türkçe FERMENTE ÜRÜNLER TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 3
UGTS2522016272 Türkçe ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 - - 3
UGTS2562016272 Türkçe GIDA PAZARLAMA Seçmeli 2 - - 3
UGTS2582016272 Türkçe DUYUSAL ANALİZ TEKNİKLERİ Seçmeli 2 - - 3

Gıda Teknolojisi 2013

1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEC2013272_1_1 Türkçe SECMELI_1_1 Seçmeli - - - 6
TDK1012013272 Türkçe TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 - - 2
TİT1012013272 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 - - 2
UGT1012013272 Türkçe TEMEL MATEMATİK Zorunlu 3 - - 3
UGT1032013272 Türkçe GENEL MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 2 - 3
UGT1052013272 Türkçe GENEL KİMYA Zorunlu 3 - - 3
UGT1072013272 Türkçe HİJYEN VE SANİTASYON Zorunlu 3 - - 3
UGT1092013272 Türkçe LABORATUVAR TEKNİĞİ Zorunlu 2 2 - 3
UGT1112013272 Türkçe GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER I Zorunlu 3 - - 3
YDI1012013272 Türkçe YABANCI DİL I Zorunlu 2 - - 2
Toplam 22 4 0 30
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEC2013272_1_2 Türkçe SECMELI_1_2 Seçmeli - - - 3
TDK1022013272 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 - - 2
TİT1022013272 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 - - 2
UGT1042013272 Türkçe GIDA MİKROBİYOLOJİSİ Zorunlu 2 2 - 3
UGT1062013272 Türkçe GIDA KİMYASI Zorunlu 2 - - 2
UGT1082013272 Türkçe GIDA GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 - - 2
UGT1102013272 Türkçe GIDA ENDÜSTRİ MAKİNALARI Zorunlu 2 - - 2
UGT1122013272 Türkçe GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II Zorunlu 3 - - 3
UGT1202013272 Türkçe STAJ Zorunlu - - - 9
YDI1022013272 Türkçe YABANCI DİL II Zorunlu 2 - - 2
Toplam 17 2 0 30
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEC2013272_2_3 Türkçe SECMELI_2_3 Seçmeli - - - 12
UGT2012013272 Türkçe MEYVE VE SEBZE TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 2 1 - 3
UGT2032013272 Türkçe SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 2 1 - 3
UGT2052013272 Türkçe TAHIL TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 2 1 - 3
UGT2072013272 Türkçe ET VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 2 1 - 3
UGT2092013272 Türkçe BİTKİSEL YAĞ TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 - - 3
UGT2112013272 Türkçe BESLENME İLKELERİ Zorunlu 3 - - 3
Toplam 14 4 0 30
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEC2013272_2_4 Türkçe SECMELI_2_4 Seçmeli - - - 12
UGT2022013272 Türkçe MEYVE VE SEBZE TEKNOLOJİSİ II Zorunlu 2 1 - 3
UGT2042013272 Türkçe SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ II Zorunlu 2 1 - 3
UGT2062013272 Türkçe TAHIL TEKNOLOJİSİ II Zorunlu 2 1 - 3
UGT2082013272 Türkçe ET VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ II Zorunlu 2 1 - 3
UGT2122013272 Türkçe KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI Zorunlu 3 - - 3
UGT2142013272 Türkçe ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ(PROJE) Zorunlu 2 2 - 3
Toplam 13 6 0 30
SEC2013272_1_1 - SECMELI_1_1
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
UGTS1212013272 Türkçe MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 - - 3
UGTS1232013272 Türkçe İLETİŞİM Seçmeli 2 - - 3
UGTS1252013272 Türkçe ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 - - 3
SEC2013272_1_2 - SECMELI_1_2
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
UGTS1222013272 Türkçe BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 1 - 3
UGTS1242013272 Türkçe GIDA KALİTE KONTROL VE MEVZUATI Seçmeli 3 - - 3
SEC2013272_2_3 - SECMELI_2_3
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
UGTS2212013272 Türkçe SOĞUKTA MUHAFAZA Seçmeli 3 - - 3
UGTS2232013272 Türkçe ÖZEL GIDALAR TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 - - 3
UGTS2252013272 Türkçe GİRİŞİMCİLİK VE İŞLETME YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 - 3
UGTS2272013272 Türkçe GIDA KATKI MADDELERİ Seçmeli 3 - - 3
UGTS2292013272 Türkçe GIDA AMBALAJLAMA VE DEPOLAMA Seçmeli 3 - - 3
SEC2013272_2_4 - SECMELI_2_4
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
UGTS2222013272 Türkçe GIDA MADDELERİ PAZARLAMA Seçmeli 2 - - 3
UGTS2242013272 Türkçe DUYUSAL ANALİZ TEKNİKLERİ Seçmeli 1 2 - 3
UGTS2262013272 Türkçe HAZIR YEMEK SİSTEMLERİ Seçmeli 2 - - 3
UGTS2282013272 Türkçe ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 3
UGTS2302013272 Türkçe FERMENTE ÜRÜNLER TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 3

2022-GIDA TEKNOLOJİSİ

1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEC2022272-1 Türkçe SECMELI 2022-1 Seçmeli - - - 3
UGT1012013272 Türkçe TEMEL MATEMATİK Zorunlu 3 - - 3
UGT1112013272 Türkçe GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER I Zorunlu 3 - - 3
UGT1312016272 Türkçe GENEL KİMYA Zorunlu 3 - - 4
UGT1332016272 Türkçe İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 - - 3
UGT1392016272 Türkçe GENEL MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 2 - 4
UGT1412016272 Türkçe LABORATUVAR TEKNİĞİ Zorunlu 2 2 - 4
YÖKA1 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 - - 2
YÖKT1 Türkçe TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 - - 2
YÖKY1 Türkçe YABANCI DİL-I Zorunlu 2 - - 2
Toplam 21 4 0 30
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEC2022272-2 Türkçe SECMELI 2022-2 Seçmeli - - - 3
STJ1002016272 Türkçe STAJ Zorunlu - - - 8
UGT1122013272 Türkçe GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II Zorunlu 3 - - 3
UGT1362016272 Türkçe BESLENME İLKELERİ Zorunlu 3 - - 3
UGT1462016272 Türkçe GIDA KİMYASI Zorunlu 3 - - 3
UGT1482016272 Türkçe GIDA MİKROBİYOLOJİSİ Zorunlu 2 2 - 4
YÖKA2 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 - - 2
YÖKT2 Türkçe TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 - - 2
YÖKY2 Türkçe YABANCI DİL-II Zorunlu 2 - - 2
Toplam 17 2 0 30
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
ORTAKSEÇ_GÜZ Türkçe ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ_GÜZ Seçmeli - - - 2
SEC2022272-3 Türkçe SECMELI 2022-3 Seçmeli - - - 4
UGT2092013272 Türkçe BİTKİSEL YAĞ TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 - - 3
UGT2372016272 Türkçe GIDA KALİTE KONTROL VE MEVZUATI Zorunlu 3 - - 3
UGT2472016272 Türkçe GIDA İŞLETMELERİNDE HİJYEN VE SANİTASYON Zorunlu 2 - - 2
UGT2492016272 Türkçe GIDA ANALİZLERİ Zorunlu 1 2 - 3
UGT2592023272 Türkçe MEYVE VE SEBZE TEKNOLOJİSİ-I Zorunlu 2 2 - 3
UGT2612023272 Türkçe SÜT İŞLEME TEKNOLOJİSİ-I Zorunlu 2 2 - 3
UGT2632023272 Türkçe ET İŞLEME TEKNOLOJİSİ-I Zorunlu 2 2 - 4
UGT2652023272 Türkçe TAHIL İŞLEME TEKNOLOJİSİ-I Zorunlu 2 2 - 3
Toplam 17 10 0 30
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
ORTAKSEÇ_BAHAR Türkçe ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ_BAHAR Seçmeli - - - 2
SEC2022272-4 Türkçe SECMELI 2022-4 Seçmeli - - - 10
UGT2502016272 Türkçe GIDA GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 - - 2
UGT2722023272 Türkçe MEYVE VE SEBZE TEKNOLOJİSİ-II Zorunlu 2 2 - 3
UGT2742023272 Türkçe SÜT İŞLEME TEKNOLOJİSİ-II Zorunlu 2 2 - 3
UGT2762023272 Türkçe TAHIL İŞLEME TEKNOLOJİSİ-II Zorunlu 2 2 - 3
UGT2782023272 Türkçe ET İŞLEME TEKNOLOJİSİ-II Zorunlu 2 2 - 4
UGT2802023272 Türkçe ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Zorunlu 1 2 - 3
Toplam 11 10 0 30
SEC2022272-1 - SECMELI 2022-1
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
UGTS1232013272 Türkçe İLETİŞİM Seçmeli 2 - - 3
UGTS1352016272 Türkçe GIDALARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Seçmeli 2 - - 3
UGTS1372016272 Türkçe GIDA TEKNOLOJİSİNDE YENİ GELİŞMELER Seçmeli 2 - - 3
UGTS1432023272 Türkçe KÜRESEL ISINMA VE BESİN KAYNAKLARI Seçmeli 2 - - 3
SEC2022272-2 - SECMELI 2022-2
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
UGTS1502023272 Türkçe BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 1 2 - 3
UGTS1522023272 Türkçe TOPLUM BİLİNCİ VE SOSYAL SORUMLULUK Seçmeli 3 - - 3
UGTS1542023272 Türkçe ORGANİK TARIM Seçmeli 3 - - 3
UGTS1562023272 Türkçe FONKSİYONEL GIDALAR Seçmeli 3 - - 3
ORTAKSEÇ_GÜZ - ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ_GÜZ
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
ODUS0001 Türkçe KAHVE KÜLTÜRÜ VE BARİSTA EĞİTİMİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0002 Türkçe ÜSTÜN YETENEKLİLER VE EĞİTİMİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0003 Türkçe METİNSEL OKUMA SÜREÇLERİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0004 Türkçe BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Seçmeli 2 - - 2
ODUS0005 Türkçe TEMEL FOTOĞRAF Seçmeli 2 - - 2
ODUS0006 Türkçe PORTFOLYO TASARIMI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0007 Türkçe MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0008 Türkçe DENİZ KAZALARI VE KAZALARDA İNSAN FAKTÖRÜ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0009 Türkçe KARADENİZDE BALIKÇILIK Seçmeli 2 - - 2
ODUS0010 Türkçe DİKSİYON, ETKİLİ KONUŞMA VE HİTABET SANATI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0011 Türkçe TİTANİK VE ANLATILMAMIŞ HİKAYESİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0012 Türkçe SAĞLIKLI BESLENME Seçmeli 2 - - 2
ODUS0013 Türkçe SU VE DENİZ MİTOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0014 Türkçe BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜÇ BOYUTLU MODELLEME Seçmeli 2 - - 2
ODUS0015 Türkçe PRATİK MEYVECİLİK Seçmeli 2 - - 2
ODUS0016 Türkçe PRATİK BAĞCILIK Seçmeli 2 - - 2
ODUS0017 Türkçe PRATİK SEBZECİLİK Seçmeli 2 - - 2
ODUS0018 Türkçe ORGANİK TARIM Seçmeli 2 - - 2
ODUS0019 Türkçe TARIM VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0020 Türkçe GENEL TIBBİ BİTKİLER Seçmeli 2 - - 2
ODUS0021 Türkçe AKILLI ŞEHİRLER Seçmeli 2 - - 2
ODUS0022 Türkçe SOSYAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE KENT Seçmeli 2 - - 2
ODUS0023 Türkçe ÇEVRE VE İNSAN Seçmeli 2 - - 2
ODUS0024 Türkçe SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSİZ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0025 Türkçe BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE Seçmeli 2 - - 2
ODUS0026 Türkçe YAŞAM DÖNGÜSÜNDE BESLENME Seçmeli 2 - - 2
ODUS0027 Türkçe GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 - - 2
ODUS0028 Türkçe KARİYER PLANLAMA Seçmeli 2 - - 2
ODUS0029 Türkçe MODA FOTOĞRAFÇILIĞI VE SİTİLİZASYONU Seçmeli 2 - - 2
ODUS0030 Türkçe İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0031 Türkçe MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0032 Türkçe SANAT TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0033 Türkçe GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0034 Türkçe MARKA YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0035 Türkçe İLK YARDIM Seçmeli 2 - - 2
ODUS0036 Türkçe PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0037 Türkçe TÜRKİYE'NİN TURİZM COĞRAFYASI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0038 Türkçe MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0039 Türkçe KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Seçmeli 2 - - 2
ODUS0040 Türkçe SOSYAL MEDYA Seçmeli 2 - - 2
ODUS0041 Türkçe MEDYA ETİĞİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0042 Türkçe İŞ HAYATINDA İLETİŞİM VE POZİTİF YAŞAM Seçmeli 2 - - 2
ODUS0043 Türkçe AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0044 Türkçe GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR Seçmeli 2 - - 2
ODUS0045 Türkçe TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0046 Türkçe İŞARET DİLİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0047 Türkçe HAT SANATI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0048 Türkçe BİLGİSAYAR AĞLARI VE BİLGİ GÜVENLİĞİNE GİRİŞ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0049 Türkçe TIBBİ AROMATİK BİTKİLER VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0050 Türkçe GÜNCEL FELSEFİ VE TEOLOJİK TARTIŞMALAR Seçmeli 2 - - 2
ODUS0051 Türkçe KİŞİSEL GELİŞİM ÖZ MOTİVASYON TEKNİKLERİ (İÇSEL İLETİŞİM) Seçmeli 2 - - 2
ODUS0052 Türkçe YAZIŞMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0053 Türkçe ETKİLİ KONUŞMA SANATI VE İKNA Seçmeli 2 - - 2
ODUS0054 Türkçe YENİ MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0055 Türkçe TÜRK SİNEMASI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0056 Türkçe İNTERNET HUKUKU VE NETİKET Seçmeli 2 - - 2
ODUS0057 Türkçe ZEKA OYUNLARI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0058 Türkçe OKUMA KÜLTÜRÜ Seçmeli 2 - - 2
SEC2022272-3 - SECMELI 2022-3
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
UGTS2532022272 Türkçe ÖZEL GIDALAR TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 2
UGTS2552022272 Türkçe GIDA KATKI MADDELERİ Seçmeli 2 - - 2
UGTS2572022272 Türkçe GIDA ENDÜSTRİ MAKİNALARI Seçmeli 2 - - 2
ORTAKSEÇ_BAHAR - ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ_BAHAR
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
ODUS0001 Türkçe KAHVE KÜLTÜRÜ VE BARİSTA EĞİTİMİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0002 Türkçe ÜSTÜN YETENEKLİLER VE EĞİTİMİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0003 Türkçe METİNSEL OKUMA SÜREÇLERİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0004 Türkçe BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Seçmeli 2 - - 2
ODUS0005 Türkçe TEMEL FOTOĞRAF Seçmeli 2 - - 2
ODUS0006 Türkçe PORTFOLYO TASARIMI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0007 Türkçe MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0008 Türkçe DENİZ KAZALARI VE KAZALARDA İNSAN FAKTÖRÜ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0009 Türkçe KARADENİZDE BALIKÇILIK Seçmeli 2 - - 2
ODUS0010 Türkçe DİKSİYON, ETKİLİ KONUŞMA VE HİTABET SANATI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0011 Türkçe TİTANİK VE ANLATILMAMIŞ HİKAYESİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0012 Türkçe SAĞLIKLI BESLENME Seçmeli 2 - - 2
ODUS0013 Türkçe SU VE DENİZ MİTOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0014 Türkçe BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜÇ BOYUTLU MODELLEME Seçmeli 2 - - 2
ODUS0015 Türkçe PRATİK MEYVECİLİK Seçmeli 2 - - 2
ODUS0016 Türkçe PRATİK BAĞCILIK Seçmeli 2 - - 2
ODUS0017 Türkçe PRATİK SEBZECİLİK Seçmeli 2 - - 2
ODUS0018 Türkçe ORGANİK TARIM Seçmeli 2 - - 2
ODUS0019 Türkçe TARIM VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0020 Türkçe GENEL TIBBİ BİTKİLER Seçmeli 2 - - 2
ODUS0021 Türkçe AKILLI ŞEHİRLER Seçmeli 2 - - 2
ODUS0022 Türkçe SOSYAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE KENT Seçmeli 2 - - 2
ODUS0023 Türkçe ÇEVRE VE İNSAN Seçmeli 2 - - 2
ODUS0024 Türkçe SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSİZ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0025 Türkçe BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE Seçmeli 2 - - 2
ODUS0026 Türkçe YAŞAM DÖNGÜSÜNDE BESLENME Seçmeli 2 - - 2
ODUS0027 Türkçe GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 - - 2
ODUS0028 Türkçe KARİYER PLANLAMA Seçmeli 2 - - 2
ODUS0029 Türkçe MODA FOTOĞRAFÇILIĞI VE SİTİLİZASYONU Seçmeli 2 - - 2
ODUS0030 Türkçe İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0031 Türkçe MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0032 Türkçe SANAT TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0033 Türkçe GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0034 Türkçe MARKA YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0035 Türkçe İLK YARDIM Seçmeli 2 - - 2
ODUS0036 Türkçe PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0037 Türkçe TÜRKİYE'NİN TURİZM COĞRAFYASI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0038 Türkçe MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0039 Türkçe KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Seçmeli 2 - - 2
ODUS0040 Türkçe SOSYAL MEDYA Seçmeli 2 - - 2
ODUS0041 Türkçe MEDYA ETİĞİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0042 Türkçe İŞ HAYATINDA İLETİŞİM VE POZİTİF YAŞAM Seçmeli 2 - - 2
ODUS0043 Türkçe AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0044 Türkçe GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR Seçmeli 2 - - 2
ODUS0045 Türkçe TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0046 Türkçe İŞARET DİLİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0047 Türkçe HAT SANATI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0048 Türkçe BİLGİSAYAR AĞLARI VE BİLGİ GÜVENLİĞİNE GİRİŞ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0049 Türkçe TIBBİ AROMATİK BİTKİLER VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0050 Türkçe GÜNCEL FELSEFİ VE TEOLOJİK TARTIŞMALAR Seçmeli 2 - - 2
ODUS0051 Türkçe KİŞİSEL GELİŞİM ÖZ MOTİVASYON TEKNİKLERİ (İÇSEL İLETİŞİM) Seçmeli 2 - - 2
ODUS0052 Türkçe YAZIŞMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0053 Türkçe ETKİLİ KONUŞMA SANATI VE İKNA Seçmeli 2 - - 2
ODUS0054 Türkçe YENİ MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0055 Türkçe TÜRK SİNEMASI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0056 Türkçe İNTERNET HUKUKU VE NETİKET Seçmeli 2 - - 2
ODUS0057 Türkçe ZEKA OYUNLARI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0058 Türkçe OKUMA KÜLTÜRÜ Seçmeli 2 - - 2
SEC2022272-4 - SECMELI 2022-4
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
UGTS2622022272 Türkçe DUYUSAL ANALİZ TEKNİKLERİ Seçmeli 2 - - 2
UGTS2642022272 Türkçe ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 - - 2
UGTS2662022272 Türkçe HAZIR YEMEK SİSTEMLERİ Seçmeli 2 - - 2
UGTS2682022272 Türkçe YÖRESEL ÜRÜNLER TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 2
UGTS2702022272 Türkçe FERMENTE ÜRÜNLER TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 2
UGTS2822023272 Türkçe GIDA AMBALAJLAMA VE DEPOLAMA Seçmeli 2 - - 2
UGTS2842023272 Türkçe İLK YARDIM Seçmeli 2 - - 2

GIDA TEKNOLOJİSİ

1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEÇUGP101 Türkçe SEÇMELİ1 Seçmeli - - - 2
TDK1012010272 Türkçe TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 - - 2
TIT1012010272 Türkçe ATATÜRK İLKLERİ VE INK. TARİHİ-I Zorunlu 2 - - 2
UGP1012010272 Türkçe MATEMATİK-I Zorunlu 2 - - 2
UGP1032010272 Türkçe KİMYA-I Zorunlu 2 - - 2
UGP1052010272 Türkçe GENEL MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 3 2 - 5
UGP1112010272 Türkçe LABORATUAR TEKNİĞİ Zorunlu 2 1 - 5
UGP1132010272 Türkçe GIDA KATKI MADDELERİ Zorunlu 2 - - 4
UGP1152010272 Türkçe GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER-I Zorunlu 2 - - 4
YDI1012010272 Türkçe YABANCI DİL-I Zorunlu 2 - - 2
Toplam 19 3 0 30
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEÇUGP102 Türkçe SEÇMELİ2 Seçmeli - - - 6
TDK1022010272 Türkçe TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 - - 2
TIT1022010272 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ-II Zorunlu 2 - - 2
UGP1022010272 Türkçe MATEMATİK-II Zorunlu 2 - - 2
UGP1042010272 Türkçe KİMYA-II Zorunlu 2 - - 2
UGP1062010272 Türkçe GIDA MİKROBİYOLOJİSİ Zorunlu 3 2 - 4
UGP1082010272 Türkçe GIDA ENDÜSTRİ MAKİNALARI Zorunlu 3 - - 4
UGP1162010272 Türkçe GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER-II Zorunlu 2 - - 4
UGP1182011272 Türkçe STAJ Zorunlu - - - 8
YDI1022010272 Türkçe YABANCI DİL-II Zorunlu 2 - - 2
Toplam 18 2 0 36
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEÇUGP201 Türkçe SEÇMELİ3 Seçmeli - - - 2
UGP2012010272 Türkçe MEYVE VE SEBZE TEKNOLOJİSİ - I Zorunlu 2 1 - 5
UGP2032010272 Türkçe SÜT TEKNOLOJİSİ - I Zorunlu 3 1 - 5
UGP2052010272 Türkçe TAHIL TEKNOLOJİSİ - I Zorunlu 2 1 - 3
UGP2072010272 Türkçe ÖZEL GIDALAR TEKNOLOJİSİ Zorunlu 4 - - 4
UGP2092010272 Türkçe BİTKİSEL YAĞ TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 1 - 3
UGP2112010272 Türkçe ET VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ - I Zorunlu 2 1 - 4
UGP2132010272 Türkçe İŞLETME YÖNETİMİ I Zorunlu 3 - - 3
Toplam 18 5 0 29
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEÇUGP202 Türkçe SEÇMELİ4 Seçmeli - - - 2
UGP2022010272 Türkçe MEYVE VE SEBZE TEKNOLOJİSİ - II Zorunlu 2 - - 3
UGP2042010272 Türkçe SÜT TEKNOLOJİSİ - II Zorunlu 3 1 - 5
UGP2062010272 Türkçe TAHIL TEKNOLOJİSİ - II Zorunlu 2 1 - 4
UGP2082010272 Türkçe KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI Zorunlu 3 - - 2
UGP2102010272 Türkçe ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ (PROJE) Zorunlu - 2 - 2
UGP2122010272 Türkçe ET VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ - II Zorunlu 2 1 - 2
UGP2142010272 Türkçe İŞLETME YÖNETİMİ II Zorunlu 3 - - 3
UGP2162010272 Türkçe ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 - - 2
Toplam 17 5 0 25
SEÇUGP101 - SEÇMELİ1
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SUGP1072010272 Türkçe HİJYEN VE SANİTASYON Seçmeli 2 - - 2
SUGP1092010272 Türkçe İLETİŞİM Seçmeli 2 - - 2
UGP12120122720 Türkçe MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 - - 2
UGP12320122720 Türkçe BESLENME İLKELERİ Seçmeli 2 - - 2
SEÇUGP102 - SEÇMELİ2
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
UGP1102011272 Türkçe BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli - 3 - 3
UGP1142011272 Türkçe GIDA KİMYASI Seçmeli 3 - - 3
SEÇUGP201 - SEÇMELİ3
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
UGP2192011272 Türkçe BESLENME İLKELERİ Seçmeli 2 - - 2
UGP2212011272 Türkçe BİYOİSTATİSTİK Seçmeli 2 - - 2
UGP22320122720 Türkçe KANATLI HİJYEN VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 2
UGP22520122720 Türkçe GIDA AMBALAJLAMA Seçmeli 2 - - 2
UGP22720122720 Türkçe FERMENTE ÜRÜNLER TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 2
SEÇUGP202 - SEÇMELİ4
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
UGP2182010272 Türkçe ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 - - 2
UGP2222011272 Türkçe SU ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 2
UGP22620122720 Türkçe HAZIR YEMEK SİSTEMLERİ Seçmeli 2 - - 2
UGP22820122720 Türkçe GIDA PAZARLAMA Seçmeli 2 - - 2
UGP23020122720 Türkçe GIDA MUHAFAZA YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 - - 2