GERİ DÖN

Önlisans Programları


ULUBEY MESLEK YÜKSEKOKULU - GIDA TEKNOLOJİSİ - - Önlisans


Program Tanımları

Ulubey Meslek Yüksekokulu bünyesinde 24 Haziran 2010 yılında kurulmuş olan Gıda Teknolojisi Programı ilk ögrencilerini 2010-2011 akademik yılında almış ve ilk mezununu 2012 yılında vermiştir.

Mezunlar "Gıda Teknikeri" ünvanını kazanmaktadır.

- Lise veya dengi okul diploması -Yurt genelinde düzenlenen yüksek öğrenime geçiş sınavı (YGS) ile veya sınavsız olarak meslek liselerinin ilgili bölümlerinden

Türk Yüksek Öğretim Kurullarında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ordu Üniversitesi’nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan İngilizce dersi için güz dönemi başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınava girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf sayılırlar.

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayarak 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve 20 iş günü yaz sıtajını başarı ile tamamlamış olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Gıda Teknolojisi Programın amacı, gıda hammaddeleri ve gıdaların bileşimi, gıda işleme, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kalite kontrolü, gıda güvenliği ve gıda mevzuatı hakkında teorik ve pratik bilgilere sahip olan, bu bilgi birikimi ile gıda sanayiinde üretim ve kalite kontrol laboratuvarlarında “Gıda Teknikeri” ünvanı ile çalışabilecek insan gücünü yetiştirmektir.

Bu bölüm mezunlarının aşağıda sıralanan sahalarda istihdam edilebilme olanakları vardır: Gıda fabrikalarının, üretim, dağıtım, satış, pazarlama, satın alma ve kalite kontrol departmanlarında; Gıda sanayisinin çeşitli sektörlerinde ve hemen her kademesinde; Süpermarketlerin Gıda üretim ve Gıda kontrol bölümlerinde; Gıda güvenliği denetçisi olarak çeşitli firmalarda; Gıda kalite kontrol sorumlusu olarak yemekhanelerde, pastahanelerde ve benzeri Gıda üreten şirketlerde; Gıda malzemesi ambalajlayan şirketlerde; Tarım ve Köy İşleri ile Sağlık Bakanlıklarında; Büyük firmaların yemek ile ilgilenen bölümlerinde; Okul, kolej, üniversite, hastane, devlet dairesi gibi günlük yemek hazırlayan, alan ve satan yerlerde

Mezun öğrenciler, OSYM nin düzenlemiş olduğu Dikey Geçis Sınavına (DGS) girerek Gıda Mühendisliği, Kimya, Beslenme ve Diyetetik, Bitki Koruma ve Tarımsal Biyoteknoloji Bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedirler.

Öğrenciler mesleki uygulama ve bitirme tezi dersleri dışındaki tüm derslerden bir ara sınav ve bir de yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınavın katkısı %40, yılsonu sınavının katkısı ise %60’dır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl/yılsonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Notlar 4’lü sistemle ifade edilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC notu alıp ilgili dönemde 2’nin üzerinde not ortalaması sağlayan adaylar ilgili dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

0

Program Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Bekir Gökçen MAZI, Ordu Üniversitesi, Ulubey Meslek Yüksekokulu Gündüzlü Mah. Ordu/Ulubey, e-mail: bgmazi@gmail.com, tel: 0 452 861 2005, fax: 0452 861 20 10

Gıda Teknolojisi Programı, teorik bilginin yanısıra uygulamalı eğitim de vermektedir. Derslerin uygulamaları, Ulubey Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan ve gerekli alet, ekipman ve sarf malzemelri ile donanımlı laboratuvarlarda yürütülmektedir.


Program Çıktıları

1 Matematik, kimya ve biyoloji bilgilerini gıda teknolojisi alanında kullanabilme becerisi kazanma
2 Gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında temel bilgilere sahip olabilme
3 Gıda üretiminde kullanılan teknolojileri bilme ve uygulayabilme
4 Gıda teknolojisi alanındaki teknoloji problemlerini tanımlama ve çözme becerisini geliştirebilme
5 Gıda teknolojisi uygulamaları için çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme
6 Güvenli gıda üretimiyle ilgili koşulları bilme ve bu koşulları yerinde sağlayabilme
7 Gıdaların fiziksel, kimyasal ve besleyici özelliklerini bilme ve bunların gıda kalitesi ve insan sağlığı üzerindeki etkilerini yorumlayabilme
8 Deney/proje tasarlama, uygulama ve sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerilerinin kazanılması
9 Bireysel ve ekip halinde çalışabilme
10 Yenilikçi ve sorgılayıcı düşünüp özgün yollar bulabilmek
11 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
12 Etkin bir biçimde iletişim kurabilme
13 Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme
14 Hayat boyu öğrenmenin önemini ve gerekliliğini anlama
15 Güncel meseleler hakkında bilgi sahibi olma

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

2015 - GIDA TEKNOLOJİSİ

1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEC1012015272 Türkçe SEÇMELİ I Seçmeli - - - 6
Toplam 0 0 0 6
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEC1022015272 Türkçe SEÇMELİ II Seçmeli - - - 3
Toplam 0 0 0 3
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEC2012015272 Türkçe SEÇMELİ III Seçmeli - - - 12
Toplam 0 0 0 12
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEC2022015272 Türkçe SEÇMELİ IV Seçmeli - - - 12
Toplam 0 0 0 12

2016 - GIDA TEKNOLOJİSİ

1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEC12016272 Türkçe SEÇMELİ I 2016 Seçmeli - - - 3
TDK1012013272 Türkçe TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 - - 2
TİT1012013272 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 - - 2
UGT1012013272 Türkçe TEMEL MATEMATİK Zorunlu 3 - - 3
UGT1112013272 Türkçe GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER I Zorunlu 3 - - 3
UGT1312016272 Türkçe GENEL KİMYA Zorunlu 3 - - 4
UGT1332016272 Türkçe İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 - - 3
UGT1392016272 Türkçe GENEL MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 2 - 4
UGT1412016272 Türkçe LABORATUVAR TEKNİĞİ Zorunlu 2 2 - 4
YDI1012013272 Türkçe YABANCI DİL I Zorunlu 2 - - 2
Toplam 21 4 0 30
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEC22016272 Türkçe SEÇMELİ II 2016 Seçmeli - - - 3
STJ1002016272 Türkçe STAJ Zorunlu - - - 8
TDK1022013272 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 - - 2
TİT1022013272 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 - - 2
UGT1122013272 Türkçe GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II Zorunlu 3 - - 3
UGT1362016272 Türkçe BESLENME İLKELERİ Zorunlu 3 - - 3
UGT1462016272 Türkçe GIDA KİMYASI Zorunlu 3 - - 3
UGT1482016272 Türkçe GIDA MİKROBİYOLOJİSİ Zorunlu 2 2 - 4
YDI1022013272 Türkçe YABANCI DİL II Zorunlu 2 - - 2
Toplam 17 2 0 30
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEC32016272 Türkçe SEÇMELİ III 2016 Seçmeli - - - 6
UGT2012013272 Türkçe MEYVE VE SEBZE TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 2 1 - 3
UGT2092013272 Türkçe BİTKİSEL YAĞ TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 - - 3
UGT2352016272 Türkçe SÜT İŞLEME TEKNOLOJİSİ-I Zorunlu 2 1 - 3
UGT2372016272 Türkçe GIDA KALİTE KONTROL VE MEVZUATI Zorunlu 3 - - 3
UGT2392016272 Türkçe ET İŞLEME TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 - 4
UGT2412016272 Türkçe ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ I (PROJE) Zorunlu - 2 - 3
UGT2472016272 Türkçe GIDA İŞLETMELERİNDE HİJYEN VE SANİTASYON Zorunlu 2 - - 2
UGT2492016272 Türkçe GIDA ANALİZLERİ Zorunlu 1 2 - 3
Toplam 15 8 0 30
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEC42016272 Türkçe SEÇMELİ IV 2016 Seçmeli - - - 12
UGT2462016272 Türkçe ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ II (PROJE) Zorunlu - 2 - 3
UGT2502016272 Türkçe GIDA GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 - - 2
Toplam 2 2 0 17
SEC12016272 - SEÇMELİ I 2016
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
UGTS1232013272 Türkçe İLETİŞİM Seçmeli 2 - - 3
UGTS1352016272 Türkçe GIDALARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Seçmeli 2 - - 3
UGTS1372016272 Türkçe GIDA TEKNOLOJİSİNDE YENİ GELİŞMELER Seçmeli 2 - - 3
SEC22016272 - SEÇMELİ II 2016
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
UGTS1422016272 Türkçe BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 1 - 3
UGTS1442016272 Türkçe TOPLUM BİLİNCİ VE SOSYAL SORUMLULUK Seçmeli 2 1 - 3
SEC32016272 - SEÇMELİ III 2016
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
UGTS2432016272 Türkçe GIDA ENDÜSTRİ MAKİNALARI Seçmeli 2 - - 3
UGTS2452016272 Türkçe GIDA KATKI MADDELERİ Seçmeli 2 - - 3
UGTS2512016272 Türkçe ÖZEL GIDALAR TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 3
SEC42016272 - SEÇMELİ IV 2016
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
UGTS2562016272 Türkçe GIDA PAZARLAMA Seçmeli 2 - - 3

Gıda Teknolojisi 2013

1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEC2013272_1_1 Türkçe SECMELI_1_1 Seçmeli - - - 6
Toplam 0 0 0 6
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEC2013272_1_2 Türkçe SECMELI_1_2 Seçmeli - - - 3
Toplam 0 0 0 3
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEC2013272_2_3 Türkçe SECMELI_2_3 Seçmeli - - - 12
Toplam 0 0 0 12
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEC2013272_2_4 Türkçe SECMELI_2_4 Seçmeli - - - 12
Toplam 0 0 0 12

GIDA TEKNOLOJİSİ

1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEÇUGP101 Türkçe SEÇMELİ1 Seçmeli - - - 2
TDK1012010272 Türkçe TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 - - 2
Toplam 2 0 0 4
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEÇUGP102 Türkçe SEÇMELİ2 Seçmeli - - - 6
TDK1022010272 Türkçe TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 - - 2
Toplam 2 0 0 8
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEÇUGP201 Türkçe SEÇMELİ3 Seçmeli - - - 2
UGP2092010272 Türkçe BİTKİSEL YAĞ TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 1 - 3
Toplam 2 1 0 5
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEÇUGP202 Türkçe SEÇMELİ4 Seçmeli - - - 2
UGP2022010272 Türkçe MEYVE VE SEBZE TEKNOLOJİSİ - II Zorunlu 2 - - 3
Toplam 2 0 0 5