Sosyal, Sportif ve Kültürel Aktiviteler

Sosyal ve Kültürel Aktiviteler

Üniversite yaşamı insan hayatındaki en önemli süreçlerden biridir. Bunda insanın meslek sahibi olması için aldığı eğitimin yanı sıra kendi hayatını kurması öncesinde yarı bağımsız bir hayat sürdürmesinin, kendi arkadaş grubunu oluşturmasının ve kendisini hayata hazırlayacak bilgi, beceri ve kültürü elde etmesinin önemi büyüktür. Çünkü bu dönemde öğrenciler genel itibariyle ekonomik olarak ailelerine bağımlı olmakla beraber zamanını yönetme, arkadaş grubunu seçme/oluşturma, istediği sosyal ve kültürel aktiviteleri yapma bakımından özgürdürler ve belirli sorumluluklar almaktadırlar. 
Öğrencilerin sosyo-kültürel özelliklerini tespit etmek boş zamanlarında nelerden hoşlanıp ve ne yapmak istedikleri hakkında araştırmalar yapıp onları sevdikleri ve güzel iletişim kurabilecekleri öğrenci kulüpleriyle ile bir araya getirmek, ders dışındaki zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeyi amaçlayan Ordu Üniversitesi yıl boyunca çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikleri yürütmektedir.

Sportif Aktiviteler

Üniversitemiz öğrencilerinin ders dışı zamanlarının değerlendirilmesi, personel ve öğrencilerin beden ve ruh sağlıklarının korunması, geliştirilmesi, onlara disiplinli çalışma alışkanlığı kazandırılması, spora ilgi duymalarının sağlanması, enerjilerinin olumlu yöne yöneltilmesi ve böylece boş zamanlarının yararlı faaliyetlerle doldurulması amacıyla her yıl çeşitli dallarda sportif etkinlikler düzenlenmektedir. Üniversitemizde Spor Hizmetleri, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Spor Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.  Üniversiteler arası spor karşılaşmalarında Ordu Üniversitesini temsil eden takımlar; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mensubu branş antrenörleri tarafından seçilen başarılı öğrencilerden oluşmakta ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun hazırlamış olduğu yıllık faaliyet programına göre çeşitli üniversitelerde gerçekleştirilen müsabakalarda yer almaktadır. Ayrıca yıl içerisinde geleneksel spor şenliği kapsanımda takım sporları olarak futbol , voleybol, basketbol, , masa tenisi, halı saha ile bireysel sporlar olarak bilek güreşi, bench press, bisiklet müsabakları yapılmaktadır.