Çalışma Olanakları

Kütüphane

Genel Bilgiler

Ordu Üniversitesi Emin Çetinceviz Merkez Kütüphanesi; birim kütüphaneleriyle birlikte, Library of Congress Sınıflama Sistemine göre sınıflandırması yapılmış, toplam 57.269 basılı eser, yaklaşık 200.000 elektronik kitap, 12 adet veritabanı ve kataloglama işlemlerine başlanılan Süreli Yayınlar ile hizmet vermektedir. Ordu Üniversitesi akademik personeli ve öğrencileri, kütüphanenin elektronik bilgi kaynaklarına uzaktan da erişim sağlayabilmekte ve literatür tarayabilmektedirler.

Kütüphane Hizmetleri ve teknolojik imkânları açısından üst düzey konuma getirilecek olan Emin Çetinceviz Merkez Kütüphanesi’nin tüm olanaklarıyla hafta içi saat 22:30’a kadar  hizmet vermektedir.

Kullanıcı hizmetleri:

1) Genel Koleksiyon Birimi

2) E-Kaynaklar, Veritabanları ve Açık Erişim Birimi

3) Görsel-İşitsel Koleksiyon

4) Erişilebilirlik Birimi

5) Ödünç Verme ve Kütüphanelerarası İşbirliği

6) Nadir Eserler Birimi

7) Halkla İlişkiler, Tanıtım ve Oryantasyon Birimi

8) Fotokopi Birimi

Teknolojik Kaynaklar

Bu bölümde biriminizin; bilişim sistemlerinin, teknolojik alet, donanım ve yazılımlarının, kütüphane kaynaklarının ve medya kaynaklarının yer almaktadır. Bilişim, insanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin özellikle elektronik makineler aracılığıyla düzenli ve akla uygun bir biçimde işlenmesi bilimidir. Üniversitemizde de işlem ve karar sürecinin hızlandırılması, etkinlik ve verimliliğin arttırılması amacıyla bilişim teknolojilerinden faydalanılmaktadır. Bu bölümde birimimizde kullanılan bilişim sistemlerine yer verilmiştir.

EndNote Yazılımı: EndNote kişisel bilgi veritabanınızı oluşturarak, bibliyografik bilgileri (örneğin makaleleri, kitapları, dergileri, katalogları, görsel verileri vb.) saklamanıza, düzenlemenize, taramanıza, paylaşmanıza olanak sağlayan ve makale yazım sürecinizde 6.000’in üzerindeki dergi stiliyle metin içi atıf ve referanslarınızı biçimlendirebileceğiniz özel bir veritabanı uygulaması ve bibliyografik yazılımdır.EndNote bir online arama aracıdır - Size online bibliyografik veritabanlarında arama yapma ve referansları doğrudan yeniden düzenleme konusunda en kolay yolları sunar.

FileMaker Yazılımı: FileMaker Pro; iPad, iPhone, Windows, Mac ve web'de kolayca çalışabilen özel uygulamalar yaratmak için kullanılan güçlü bir yazılımdır. Söz konusu program kataloglama işlemlerinde kullanılmaktadır.

Yordam Kütüphane Otomasyon Sistemi: FileMaker ile beraber çalışmaktadır. Söz konusu sistemin web arayüzüde bulunmaktadır. Bu sayede kullanıcılarımız web üzerinden kitap süre uzatma, ayırtma, çevrimiçi kitapları gösterme gibi işlemleri yapabilmektedir.

Yordam Cep Kütüphanem: Yordam otomasyon sisteminin android ve IOS yazılımıdır. Web yazılımının yaptığı tüm işlemleri yapabilmektedir.

Dspace Web Yazılımı: Kurum ihtiyaçlarına göre tamamen özelleştirilebilen, ücretsiz açık kaynak kodlu bir yazılımdır. Her türlü dijital içeriği muhafaza eder, yönetir ve erişime Sunar aynı zamanda Verileri uluslararası Dublin Core standartlarında tutar ve OpenAIRE uyumludur.

iThenticate:iThenticate programı, ULAKBİM tarafından yalnızca doktora derecesi ve üzerinde akademik yetkinliğe sahip öğretim üyelerinin; akademik çalışmalarındaki intihalleri tespit etmek amacıyla hizmete sunulmuştur. Yani, Lisans Anlaşmaları gereği, öğrenci ödevleri ve tezler kapsam dışındadır, Sadece Makale Taranabilir.

Turnitin: Öğrenci ödevleri ve projelerinde intihalleri ve usulsüz alıntıları engellemek amacıyla kullanılan web tabanlı sistemdir. Sisteme yüklenen ödev, proje vb çalışmalar çok geniş bir veri havuzdaki kaynaklarla otomatik olarak karşılaştırılır ve alıntılar, benzerlikler, usulsüz kaynak kullanımları tespit edilerek bir benzerlik raporu oluşturulur.

UHF RFID Güvenlik Kapısı ve Donanımı: İzinsiz çıkarılmak istenen materyaller için sesli ve ışıklı uyarı verir. Eş zamanlı olarak izinsiz çıkarılmak istenen materyallerin kaydı kapı üzerinde bulunan özel okuyuculara kaydedilir. Bilgiler Kütüphane bilgi ve belge otomasyonuna aktarılır.

UHF RFID Ödünç Verme / İade / Kodlama İstasyonu: Kitapların içine yerleştirilen manyetik bantları algılayarak kitabın tanımlı bilgilerini getiren, otomasyona girilen bilgileri material ile eşleştiren istasyondur.

UHF RFID Mobil El Terminali: RFID projelerinde, Materyal Sayımında, Kayıp Materyallerin tespitinde ve veri transferinde kullanılır.

UHF RFID Otomatik Ödünç Verme ve İade İstasyonu: Okuyucuların kitapları kendi kendine ödünç alma / iade etme süreçlerinde kullandığı ve kütüphanenin sirkülasyonuna cevap verecek yapıda çok fonksiyonlu bir ünitedir.

Katalog Tarama Kiosk Sistemi: Kullanıcıların Kütüphanemizde aramak istediği yayınları taradığı, literatür aramaları yapabildiği bir cihazdır.

Kütüphane Tanıtım Kiosk Sistemi: Üniversite ve Kütüphanemizin duyurularının yansıtıldığı, günlük, haftalık, aylık istatistiklerin yansıtıldığı bir cihazdır.

A3 Boyutlu Tarayıcı Cihaz: Kütüphaneler, arşivler, üniversiteler ve okullar için bir çözüm aracıdır. Ödünç verilemeyen eserlerin dijitalleştirilmesi ya da kopyasının kullanıcıya verilmesini sağlar. Kullanıcı harici bellek ile kopyayı alabildiği gibi, cihaz üzerinden dijital dosyayı e-posta olarak gönderebilir.

Kitap Sterilizasyon Cihazı: Birden fazla kitap temizleyebilme imkanı sunan Kitap Sterilizasyon Cihazı, ultraviyoleışınlar ile güvenilir şekilde sterilizasyon sağlar.

Akıllı Kütüphane Yönetim Yazılımı (Libref): LIBREF, UHF RFID entegre yapısı sayesinde koleksiyon yönetimi ve güvenliği için gereken bileşenleri kütüphanelere sunar. LIBREF materyallerin koleksiyona kayıt edilmesinden tüm koleksiyonun envanter işlemlerinin yapılmasına, raf yönetiminin sağlanmasından rafta bulunamayan ve okuyucu tarafından aranan bir materyalin el terminali yardımıyla koleksiyon içerisinde taranıp bulunmasına, materyalin ödünç/iade işlemlerinin yapılmasından güvenlik kontrolünün sağlanmasına kadar olan iş süreçlerini kolaylaştıran ve hızlandıran teknolojik altyapıyı kütüphanelerin hizmetine sunsn bir otomasyon sistemidir.

LED Ekran Bilgilendirme Sistemi: Güvenlik kapısına yaklaşan materyallere ait bilgileri, varsa ödünç bilgileri ile birlikte ekrana yansıtıldığı bir sistemdir.

Ayrıca;

Kütüphanemizin 7/24 hizmet vermesine olanak sağlayan AKILLI KÜTÜPHANE SİSTEMİ kurulmuştur:

Otomatik Ödünç Alma İstasyonu              3 Adet

Yayın Arama-Bilgi Tarama Kiosku              5 Adet

Materyal Tanımlama İstasyonu                 3 Adet

Güvenlik Kapısı                                            5 Adet

Kitapları Saymak için El Terminali              2 Adet

Tanıtım ve Duyuru Kiosku                           1 Adet

Led Ekran Bilgilendirme Sistemi                1 Adet

Yayın Tarama Cihazı                                   1 Adet

Kitap Sterilizasyon Cihazı                           1 Adet

Akıllı Kütüphane Yönetim Yazılımı            1 Adet

Bu sistem sayesinde, kullanıcılarımız  kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan kaynakları kullanabilmektedir.


Bilgisayar ve Araştırma Olanakları 

Üniversitemizin bir çok yerinde sürekli yenilenen altyapı ve donanım kaynakları ile oluşturulmuş eğitim ve araştırma amaçlı bilgisayar labaratuvarlarımız bulunmaktadır.

Araştırma ve Uygulama Merkezleri

1) İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi 
2) Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi 
3) Yabancı Diller Araştırma ve Uygulama Merkezi