Akademik Yönetim

Yönetim

Rektör; Üniversitenin ve bağlı birimlerin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur.

Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur.

Rektör 
Prof. Dr. Ali AKDOĞAN

Ordu Üniversitesi Rektörlüğü 
Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU 
Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00

 

 
   
 

 

Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Tahsin TONKAZ

Ordu Üniversitesi Rektörlüğü 
Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU 
0 (452) 226 52 07 / 2930

 
 

 

Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Niyazi TAŞCI
 
Ordu Üniversitesi Rektörlüğü 
Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU
0 (452) 226 52 07 / 2930