Dil Kursları

Yabancı dil öğretiminde bilimsel ve profesyonel bir yaklaşımı önde tutan üniversitemiz, bu amaçla deneyimli ve yetişmiş öğretim elemanları ile hem YDS, KPDS ve ÜDS' ye hazırlanmak isteyenlere ya da temel yabancı dil bilgisini edinmek veya geliştirmek isteyenlere uygun kurs seçenekleri ile çeşitli kurslar düzenleyerek hizmet vermektedir.

Ordu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Merkezimiz dünyada hızla değişen ve gelişen şartlara uyum sağlayabilmek için kişi ve kurumlara yaşam boyu eğitim, araştırma ve danışmanlık desteği veren alanında öncü, evrensel nitelikte ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek bilgi üretebilen çağdaş ve önder bir eğitim merkezidir.

Bireylerin, kurumların ve toplumun ihtiyaçlarına yönelik olarak üniversitemizin ihtiyaç duyulan alanlarda, eğitim, bilim, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak, güncel ve yenilikçi, sürekli eğitim programları düzenlemek ve bu sayede Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek ve ülke kalkınmasına hizmet vermektir.

• Mesleki Gelişime Yönelik Eğitimler
• Doğa ve Deniz Kampları
• Kişisel Gelişim ve Tamamlayıcı Eğitimler
• Spor/Sosyal Yaşama Yönelik Eğitimler
• Günübirlik Gezi Programları

Ayrıntılı bilgi için www.sem.odu.edu.tr

Yabancı Diller Araştırma ve Uygulama Merkezi

• İngilizceye hakim, akademik amaca yönelik olarak bölüm derslerini takip edebilen, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilen, uluslar arası bilimsel etkinliklere katılabilen gençler yetiştirmek,
•İngilizce eğitim hizmeti sunan veya bilgi sağlayan diğer üniversite ve araştırma ve geliştirme programlarını takip edebilmek ve bunun sonucunda gerekli bilgi aktarımını sağlamak,
•Çağdaş dil öğreniminde çeşitli araç-gereçler (bilgisayar, uydu, DVD player vb.) kullanarak yeni eğitim teknikleri geliştirmek,
•Öğrencilerimizin araştırma yeteneklerinin geliştirmelerinde dilsel engellerin aşılması için gerekli adımları atarak ülkemizi ve üniversitemizi yurt içi ve özellikle de yurt dışında temsil edebilmek,
•Bütün bunlar ışığında yabancı dili sevdirmek, okuduğunu- dinlediğini anlayan, anladıklarını yazılı ve sözlü ifade edebilen, farklı kültürlerden insanlarla iletişim kurabilen, özgüven sahibi çağdaş bireyler topluma kazandırmak, merkezimizin misyonudur.

Ayrıntılı bilgi için; http://yadem.odu.edu.tr