GERİ DÖN

Önlisans Programları


SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU - AŞÇILIK - - Önlisans


Program Tanımları

Ordu Üniversitesi’nde Aşçılık Programı, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü altında bulunmaktadır. Aşçılık Programı’na, 2014 yılında 20 kontenjanla öğrenci alımına başlanmıştır.İlk mezunlarını 2016 yılında verecek programımız, kontenjanını 30 öğrenci olarak arttırmış ve mezun vermeye devam edecektir.

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında “Aşçılık Meslek Elemanı” Ön Lisans diploması verilir.

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.Ancak Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumlarından mezun olup sınavsız geçiş hakkına sahip olan öğrencilerde programımızı tercih edebilmektedir.

Ordu Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler,bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, BEÜ ‘de verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Aşçılık Programı alanında önlisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümü ile stajı başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

Aşçılık Programının amacı; aşçılık alanında mesleki, akademik bilgi ve beceriler kazanmış, Türk mutfağı ve Dünya mutfak türleri ile ilgili teorik ve pratik bilgi ve birikimleri doğrultusunda uluslar arası alanda rekabet edebilen, farklı ülkelerden meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek dil gücüne sahip nitelikli mutfak şefleri yetiştirmektir. İki yıllık ön lisans programı süresince mutfak şefi adaylarına en temelden ileri seviyeye kadar mutfak sanatının tüm inceliklerini öğretmenin yanı sıra mesleki seçmeli dersler ile yiyecek-içecek işletmeciliğinin temel bilgilerinin de kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu yüzden Mutfak planlama, Yemek pişirme teknikleri, Yöresel mutfaklar ve Dünya mutfakları gibi dersler hem teorik hem de uygulamalı dersler olarak hazırlanmıştır. Mutfak uygulama dersleri aşçı üniforması ve araç gereçleri ile gerçekleştirilmektedir.

Aşçılık programından mezun olan öğrenciler; yiyecek-içecek alanında gerek özel sektörde gerekse kamu kurumları içerisinde kolaylıkla iş bulabilirler. Lüks otel ve restoranlar, catering firmaları, havayolu, tren ve cruise gemi mutfakları gibi uluslar arası nitelik taşıyan kuruluşlarda da dil eğitimleri sayesinde iş bulabilme olanağına sahiptirler. Bunun yanında kendi işyerlerini açarak yiyecek-içecek alanında “Chef Patron” olarak işveren konumunda olabilirler.

YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapılır. Aşçılık ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı oldukları takdirde, "Gastronomi ve Mutfak Sanatları, lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Bölümümüzdeki her dersin değerlendirmesinde bir ara sınavı, en az bir uygulama sınavı ve bir genel sınav yapılmaktadır. Ara sınavın yüzde kırkı, dönem sonu sınavının ise yüzde altmışı esas alınarak bağıl sistem sonucuna göre öğrencinin başarı notu ortaya çıkmaktadır. Dersi alan öğrencilerin başarı seviyesine göre başarı derecesi ortaya çıkmaktadır. Öğrenciler dönem sonu sınavında başarısız oldukları takdirde ya da başaro ortalamalarını yükseltmek için bütünleme sınavına girme hakkına sahiptirler. Final sınavında ve bütünleme sınavında başarılı olamayan öğrenciler ilgili dersi yaz okulunda, eğer kendi üniversitesinde ders açılmışsa, kendi üniversitesinden, açılmamışsa başka bir üniversiteden ilgili ders tekrar alabilirler.

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, stajı tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.

0

Bölüm Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Saffet SARI Program Koordinatörü: Öğr. Gör. Mehmet KABACIK

Öğrencilerin uygulama yapabilecekleri aşçılık atölyesi, servis salonu,internet bağlantılı bilgisayar laboratuarı ve konferans salonu bulunmaktadır. Projeksiyon ve internet bağlantısı gibi teknik donanımlı sınıflarda eğitim verilmektedir. Ayrıca iş dünyasından uzman ve yöneticilerin bilgi ve deneyimlerini aktardığı çeşitli seminerler düzenlenmektedir.


Program Çıktıları

1 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
2 Aşçılık ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.
3 Aşçılık ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır.
4 Aşçılık ile ilgili sorunları tespit eder, çözümler üretir ve sunar.
5 Aşçılık mesleğindeki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir
6 Aşçılık ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
7 Aşçılık mesleğindeki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgi sahibidir
8 Aşçılık ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur.
9 Aşçılık ile ilgili gelişmeleri ve uygulamaları takip eder, uygulamada ve mesleğinde kullanır.
10 Mutfak ortamında birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
11 Aşçılık mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri takip eder.
12 Aşçılık ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
13 Aşçılık ile ilgili rapor hazırlar, bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunar.
14 Aşçılık ile ilgili işleri gerçekleştirirken insan sağlığını, sosyal ve doğal çevreyi dikkate alır.
15 İnsanlar ve kültürler arasındaki farklılıklara duyarlı olur, hoşgörü ve saygı gösterir.
16 Aşçılık mesleğinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
17 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
18 Aşçılık ile ilgili düzenli olarak, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi yapar.
19 Mutfaktaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.
20 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
BİLGİ
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

2018-AŞÇILIK

1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
ASC10120188310 Türkçe MUTFAK PLANLAMA Zorunlu 3 1 - 4
ASC10320188310 Türkçe BESLENME İLKELERİ Zorunlu 4 - - 4
ASC10520188310 Türkçe MENÜ PLANLAMA Zorunlu 3 1 - 4
ASC10720188310 Türkçe GASTRONOMİYE GİRİŞ Zorunlu 2 - - 4
ASC10920188310 Türkçe TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 2 - - 3
ASC11120188310 Türkçe YİYECEK İÇECEK YÖNETİMİ Zorunlu 2 - - 3
SEC20188310_1_1 Türkçe SEÇMELİ_1_1 Seçmeli - - - 2
TDK10120188310 Türkçe TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 - - 2
TİT10120188310 Türkçe ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 - - 2
YDI10120188310 Türkçe YABANCI DİL I Zorunlu 2 - - 2
Toplam 22 2 0 30
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
ASC10220188310 Türkçe PİŞİRME YÖNTEMLERİ-I Zorunlu 4 2 - 6
ASC10420188310 Türkçe YÖRESEL MUTFAKLAR Zorunlu 3 1 - 4
ASC10620188310 Türkçe YİYECEK İÇECEK SERVİSİ-I Zorunlu 1 1 - 3
ASC10820188310 Türkçe YEMEK SÜSLEME SANATI Zorunlu 3 1 - 4
ASC11020188310 Türkçe MUTFAK KÜLTÜRÜ VE TARİHİ Zorunlu 2 - - 2
STJ10220188310 Türkçe STAJ-I Zorunlu - - - 5
TDK10220188310 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 - - 2
TİT10220188310 Türkçe ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 - - 2
YDI10220188310 Türkçe YABANCI DİL II Zorunlu 2 - - 2
Toplam 19 5 0 30
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
ASC20120188310 Türkçe SOĞUK MUTFAK Zorunlu 3 1 - 4
ASC20320188310 Türkçe PASTANE ÜRÜNLERİ Zorunlu 3 1 - 4
ASC20520188310 Türkçe PİŞİRME YÖNTEMLERİ-II Zorunlu 3 1 - 4
ASC20720188310 Türkçe MESLEKİ YABANCI DİL-I Zorunlu 2 - - 3
ASC20920188310 Türkçe ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Zorunlu 2 - - 2
ASC21120188310 Türkçe YİYECEK İÇECEK SERVİSİ-II Zorunlu 1 1 - 3
ASC21320188310 Türkçe GİRİŞİMCİLİK Zorunlu 3 1 - 4
SEC20188310_2_1 Türkçe SEÇMELİ_2_1 Seçmeli - - - 6
Toplam 17 5 0 30
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
ASC20220188310 Türkçe İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Zorunlu 2 - - 3
ASC20420188310 Türkçe TÜRK MUTFAĞI Zorunlu 3 1 - 4
ASC20620188310 Türkçe OSMANLI MUTFAĞI Zorunlu 3 1 - 4
ASC20820188310 Türkçe DÜNYA MUTFAKLARI Zorunlu 3 1 - 4
ASC21020188310 Türkçe MESLEKİ YABANCI DİL-II Zorunlu 2 - - 2
ASC21220188310 Türkçe GIDA GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 - - 2
SEC20188310_2_2 Türkçe SEÇMELİ_2_2 Seçmeli - - - 6
STJ20220188310 Türkçe STAJ-II Zorunlu - - - 5
Toplam 15 3 0 30
SEC20188310_1_1 - SEÇMELİ_1_1
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
GSEC10120188310 Türkçe BEDEN EĞİTİMİ Seçmeli 2 - - 2
GSEC10320188310 Türkçe MÜZİK Seçmeli 2 - - 2
SEC20188310_2_1 - SEÇMELİ_2_1
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
ASEC20120188310 Türkçe MUTFAKTA YENİ AKIMLAR Seçmeli 2 - - 3
ASEC20320188310 Türkçe GENEL TURİZM Seçmeli 2 - - 3
ASEC20520188310 Türkçe MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 - - 3
ASEC20720188310 Türkçe GASTRONOMİ FELSEFESİ Seçmeli 2 - - 3
ASEC20920188310 Türkçe MUTFAK EKİPMANLARI Seçmeli 2 - - 3
ASEC21120188310 Türkçe İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 - - 3
SEC20188310_2_2 - SEÇMELİ_2_2
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
ASEC20220188310 Türkçe ŞEKER VE ÇİKOLATA YAPIMI Seçmeli 2 - - 3
ASEC20420188310 Türkçe YARATICI MUTFAK UYGULAMALARI Seçmeli 2 - - 3
ASEC20620188310 Türkçe YİYECEK İÇECEK MALİYET KONTROLÜ Seçmeli 2 - - 3
ASEC20820188310 Türkçe ÖZEL İLGİ TURİZMİ Seçmeli 2 - - 3
ASEC21020188310 Türkçe YEMEK STİLİSTLİĞİ VE FOTOĞRAFÇILIK Seçmeli 2 - - 3
ASEC21220188310 Türkçe YEMEK SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 3

2014-AŞÇILIK

1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
ASP10120148310 Türkçe MUTFAK PLANLAMA Zorunlu 3 1 - 4
ASP10520148310 Türkçe BESLENME İLKELERİ Zorunlu 4 - - 4
ASP10720148310 Türkçe MENÜ PLANLAMA Zorunlu 3 1 - 4
ASP10920168310 Türkçe GASTRONOMİYE GİRİŞ Zorunlu 3 - - 4
GSEÇ20148310_1_1 Türkçe GSEÇMELİ_1_1 Seçmeli - - - 2
İAİTB19120148310 Türkçe ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR. I Zorunlu 2 - - 2
İTDB10120148310 Türkçe TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 - - 2
İYDB11520148310 Türkçe YABANCI DİL I Zorunlu 2 - - 2
SEÇASC101 Türkçe SEÇMELİ_1_1 Seçmeli - - - 6
Toplam 19 2 0 30
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
ASP10620148310 Türkçe YÖRESEL MUTFAKLAR Zorunlu 3 1 - 4
ASP10820148310 Türkçe YİYECEK İÇECEK SERVİSİ - I Zorunlu 2 1 - 3
ASP11020168310 Türkçe PİŞİRME YÖNTEMLERİ - I Zorunlu 4 2 - 6
İAİTB19220148310 Türkçe ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR. II Zorunlu 2 - - 2
İTDB10220148310 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 - - 2
İYDB11620148310 Türkçe YABANCI DİL II Zorunlu 2 - - 2
SEÇASC102 Türkçe SEÇMELİ_1_2 Seçmeli - - - 6
STAJ10020148310 Türkçe STAJ - I Zorunlu - - - 5
Toplam 15 4 0 30
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
ASP20320148310 Türkçe PASTANE ÜRÜNLERİ Zorunlu 3 1 - 5
ASP20720168310 Türkçe SOĞUK MUTFAK Zorunlu 3 1 - 5
ASP20920168310 Türkçe PİŞİRME YÖNTEMLERİ -II Zorunlu 3 1 - 5
ASP21120148310 Türkçe YİYECEK İÇECEK SERVİSİ - II Zorunlu 2 1 - 3
ASP21520158310 Türkçe ARAŞTIRMA YÖN. VE TEKNİKLERİ Zorunlu 2 - - 3
ASP21720168310 Türkçe MESLEKİ YABANCI DİL I Zorunlu 2 - - 3
SEC20920158310 Türkçe KONGRE VE SEMİNER ORG. Zorunlu 2 - - 2
SEÇASC201 Türkçe SEÇMELİ_2_1 Seçmeli - - - 6
Toplam 17 4 0 32
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
ASP20420148310 Türkçe TÜRK MUTFAĞI Zorunlu 3 1 - 4
ASP20820148310 Türkçe DÜNYA MUTFAKLARI Zorunlu 3 1 - 4
ASP21420168310 Türkçe YİYECEK İÇECEK YÖNETİMİ Zorunlu 3 - - 3
ASP21620168310 Türkçe OSMANLI MUTFAĞI Zorunlu 3 1 - 4
ASP21820168310 Türkçe MESLEKİ YABANCI DİL II. Zorunlu 2 - - 2
ASP22020168310 Türkçe GIDA GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 - - 2
SEÇASC202 Türkçe SEÇMELİ_2_2 Seçmeli - - - 6
STAJ20020148310 Türkçe STAJ - II Zorunlu - - - 5
Toplam 16 3 0 30
GSEÇ20148310_1_1 - GSEÇMELİ_1_1
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
GSEC19320148310 Türkçe BEDEN EĞİTİMİ Seçmeli 1 1 - 2
GSEC19520148310 Türkçe MÜZİK Seçmeli 1 1 - 2
GSEC19720148310 Türkçe RESİM Seçmeli 1 1 - 2
SEÇASC101 - SEÇMELİ_1_1
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEC10120148310 Türkçe BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 - - 3
SEC10320148310 Türkçe MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 - - 3
SEC10720168310 Türkçe İŞ ORGANİZASYONU Seçmeli 2 - - 3
SEÇASC102 - SEÇMELİ_1_2
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEC10220148310 Türkçe MUTFAK KÜLTÜRÜ VE TARİHİ Seçmeli 3 - - 3
SEC10620148310 Türkçe PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ Seçmeli 3 - - 3
SEC10820168310 Türkçe YEMEK SÜSLEME SANATI Seçmeli 3 - - 3
SEÇASC201 - SEÇMELİ_2_1
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEC21120158310 Türkçe GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 1 - 4
SEC21320168310 Türkçe MUTFAKTA YENİ AKIMLAR Seçmeli 2 - - 2
SEC21520168310 Türkçe OTLAR VE BAHARATLAR Seçmeli 2 - - 2
SEÇASC202 - SEÇMELİ_2_2
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEC21020168310 Türkçe ŞEKER VE ÇİKOLATA YAPIMI Seçmeli 2 1 - 3
SEC21220168310 Türkçe İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 1 - 3
SEC21420168310 Türkçe YARATICI MUTFAK UYGULAMA Seçmeli 2 1 - 3