GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ASC20220188310 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 927001 2 4 3

Önlisans


Bu derste öğrenci,çağdaş yönetim anlayışıyla örgütlerde insan kaynağının verimli kullanım hedeflerini gerçekleştirmeyi kavrar.Derste öğrenciye teorik bilgi sunulur.Konular örnek ve pratiklerle zenginleştirilerek öğrenciye yönetim becerisi kazandırılır


Öğr. Gör. Dr. Engin YURDASEVER


1 insan kaynakları yönetiminin işlevleri,gelişimi ve ilkelerini tanımlar.
2 Sendikal haklar,sendikalara katılım,personel sağlığı ve iş güvenliği konularını örnekler üzerinde açıklar
3 İletişim,motivasyon ve önderlik hakkında bilgi sahibi olur.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Temel kavramlar ve insan kaynakları yönetimi, toplam kalite ve insan kaynakları yönetimi, insan kaynakları planlaması, iş analizi ve iş özellikleri, işe alma ve seçme, performans değerlendirme, eğitim yönetimi, iş değerlendirme, ücret ve maaşlar, disiplin, emniyet ve koşulları istihdam ilkeleri , endüstri ilişkileri ve çeşitli vaka çalışmaları.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 İnsan kaynakları yönetimi tanımı, işlevleri
2 Gelişimi ve ilkeleri
3 Kamu ve Özel sektördeki farklar, İnsan kaynakları yönetimini etkileyen iç ve dış etmenler
4 İş analizi, İş etüdü ve İş tasarımı
5 Personel planlaması
6 Personel sağlama ve seçme, Personel hareketliliği, Örgütsel sosyalizasyon ve kariyer
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1. Bingöl, Dursun. İnsan Kaynakları Yönetimi. Beta Basım DağıtımA.Ş., İstanbul, 2003.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 4 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 5 50
Toplam İş Yükü (saat) 92

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20
ÖÇ 1 5 3 3
ÖÇ 2 5 3 3
ÖÇ 3 5 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek