GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ASC21220188310 GIDA GÜVENLİĞİ 927001 2 4 2

Önlisans


Gıdalarda olabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik tehlike kaynaklarının anlatılması, güvenilir gıda üretimi amacıyla, bu tehlikelerin ortadan kaldırılabilmesi için gıdaların üretim, muhafaza ve dağıtımları sırasında alınabilecek tedbirlerin, uyulması gerekli kuralların açıklanması.


Dr. Öğr. Üyesi Atilla ŞİMŞEK


1 Gıda güvenliğinin önemini ve gerekliliğini kavrar
2 Gıda mevzuatı konusunda bilgi sahibi olur
3 Gıdalarda olan, oluşabilecek potansiyel tehlikeleri bilir
4 Sağlıklı ve güvenilir gıdaların üretimi amacıyla sistematik bir yaklaşımla tehlike analizi ve risk değerlendirmesi yapabilir
5 Bir gıda işletmesinde ISO 22000 gıda güvenliği sistemi kurmak ve devamlılığını sağlamak için gerekli temel bilgileri edinir
6 Sunum yapma becerilerini geliştirir
7 Gıda mühendisliği mesleği ve meslek etiğinin önemini kavrar

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Ulusal gıda mevzuatı, gıda güvenliğinin önemi, Türkiye ve Avrupa Birliği gıda güvenliği politikaları, gıdalarda oluşabilecek biyolojik, fiziksel, kimyasal tehlikeler, gıda hijyeni, gıda koruma teknikleri, ön koşul programları, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin temel esasları ve şartları, HACCP prensiplerinin uygulanması


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Gıda kalitesi ve gıda mevzuatı ile ilgili temel kavramlar, gıda güvenliğinin önemi
2 Avrupa Birliği gıda güvenliği politikası
3 Türk gıda mevzuatı ve Türkiye’de gıda güvenliği
4 Gıdalarda olabilecek biyolojik tehlikeler: bakteriler
5 Gıdalarda olabilecek biyolojik tehlikeler: virüsler, parazitler, prion, küfler
6 Gıda hijyeni, iyi hijyen uygulama rehberleri
7 Gıdalarda olabilecek kimyasal tehlikeler: bulaşan yabancı maddeler, hile amacıyla katılan yabancı maddeler, katkı maddeleri
8 Ara sınav
9 Gıdalarda olabilecek kimyasal tehlikeler: doğal toksik maddeler, alerjenler, işleme ve depolama sırasında oluşan maddeler, GDO, nanopartiküller
10 Gıda koruma teknikleri
11 Ön koşul programları, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin temel esasları ve şartları
12 HACCP prensiplerinin uygulanması, risk analizi
13 HACCP prensiplerinin uygulanması
14 Değişik gıda sektörlerinden HACCP uygulamalarına örnekler
15 Öğrenci proje sunumları
16 Dönem sonu sınavı

Ders notları Mahmutoğlu, T., 2007. Gıda Endüstrisinde "Güvenli Gıda " Üretmek, ODTU Yayıncılık, Topal Ş., 1996. Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim sistemleri, Tübitak TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi StandardıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 13 3 39
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 63

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20
ÖÇ 1 3 2 5 4 5
ÖÇ 2 3 2 5 4 5
ÖÇ 3 3 2 5 4 5
ÖÇ 4 3 2 5 4 5
ÖÇ 5 3 2 5 4 5
ÖÇ 6 3 2 5 4 5
ÖÇ 7 3 2 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek