GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
STJ10220188310 STAJ-I 927001 1 2 5

Önlisans


Stajın amacı öğrencilerin teorik bilgi ve çalışmalarını muhasebe deneyimi ile güçlendirmektir. Öğrencilerin kariyerlerine yönelik kararlarını vermelerine yardımcı olacaktır.1 Staj süresi boyunca üniversite eğitiminde verillmemiş yeni bilgi ve beceriler edinebilecektir.
2 Staj yapılan kurum veya şirkette birimler arasındaki ilişkileri tanımlayabilecektir.
3 Uygulamada karşılaştığı sorunları görmek için tek başına yada takım olarak seçenekler üretebilecektir.
4 Üniversite eğitiminde elde ettikleri kuramsal bilginin uygulamaya dönük yansımalarını değerlendirebilecektir.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Üniversite eğitiminde elde ettikleri kuramsal bilginin uygulamaya dönük yansımalarını değerlendirebilecektir. Uygulamada karşılaştığı sorunları görmek için tek başına yada takım olarak seçenekler üretebilecektir. Staj yapılan kurum veya şirkette birimler arasındaki ilişkileri tanımlayabilecektir. Staj süresi boyunca üniversite eğitiminde verillmemiş yeni bilgi ve beceriler edinebilecektir.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 İşyeri Stajı x
2 İşyeri Stajı x
3 İşyeri Stajı x
4 İşyeri Stajı x
5 İşyeri Stajı x
6 İşyeri Stajı x
7 İşyeri Stajı x
8 İşyeri Stajı x
9 İşyeri Stajı x
10 İşyeri Stajı x
11 İşyeri Stajı x
12 İşyeri Stajı x
13 İşyeri Stajı x
14 İşyeri Stajı x
15 İşyeri Stajı x
16 İşyeri Stajı xYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama/Pratik 20 7 150
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20
ÖÇ 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek