GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ASC11120188310 YİYECEK İÇECEK YÖNETİMİ 927001 1 1 3

Önlisans


Yiyecek içecek işletmelerinin yönetimine esas olan temel kavramlar, bilimsel yönetim için gerekli ilkeler ve kuralları uygulamak, zorlu rekabet koşulları altında gelişen tüketici bilinciyle birlikte kalite odaklı hizmet anlayışını benimsetmek.


Öğr. Gör. Nagehan Aydın Sarı


1 Yiyecek içecek endüstrisini sınıflandırabilme
2 Yiyecek içecek işletmelerinde yönetim fonksiyonu, organizasyon yapısı ve işleyişini öğrenebilme
3 Beslenme ve menü planlama uygulamalarını planlayabilme
4 Yiyecek içecek işletmelerinde satın alma, teslim alma, depolama ve depodan mal verme konularında bilgi sahibi olma
5 Üretim, servis, sanitasyon ve güvenlik konularında bilgi sahibi olma

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Yiyecek içecek endüstrisi Yiyecek içecek işletmelerinde yönetim fonksiyonu, organizasyon yapısı ve işleyişi Beslenme, menü planlama Yiyecek içecek işletmelerinde satın alma, teslim alma, depolama ve depodan mal verme Üretim Servis Sanitasyon ve güvenlik Yiyecek içecek hizmetlerinin pazarlanması


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Yiyecek içecek endistrisi
2 Yiyecek içecek işletmelerinde yönetim fonksiyonu, organizasyon yapısı ve işleyişi
3 Yiyecek içecek işletmelerinde yönetim fonksiyonu, organizasyon yapısı ve işleyişi
4 Beslenme
5 Menü planlama
6 Yiyecek içecek işletmelerinde satın alma, teslim alma, depolama ve depodan mal verme
7 Yiyecek içecek işletmelerinde satın alma, teslim alma, depolama ve depodan mal verme
8 Yiyecek içecek işletmelerinde satın alma, teslim alma, depolama ve depodan mal verme
9 Üretim
10 Servis
11 Sanitasyon ve güvenlik
12 Sanitasyon ve güvenlik
13 Yiyecek içecek hizmetlerinin pazarlaması
14 Yiyecek içecek hizmetlerinin pazarlaması
15 Yiyecek içecek hizmetlerinin pazarlaması
16 Final sınavı

Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi Prof. Dr. Nilüfer KOÇAKYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20
ÖÇ 1 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4
ÖÇ 2 3 5 4 5 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3
ÖÇ 3 3 4 4 4 3 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3
ÖÇ 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 5 3 4 4 4 5 4
ÖÇ 5 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek