GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
GSEC10320188310 MÜZİK Seçmeli Ders Grubu 1 1 2.00

ÖnlisansBu ders öğrenciye çalgı çalabilme becerisi kazandırmak, kültürler arası müziksel formları karşılaştırabilmek, nota okuma, yazma ve deşifre becerilerini geliştirmek, çocuğun eğitiminde kullanılan müzik türlerinde uygulama becerisi kazandırmak, beste yapabilme becerisi kazandırmak ve dağarcık oluşturmak için tasarlanmıştır.


Öğr. Gör. Ata Bahri ÇAĞLAYAN


1 Bu dersi başarıyla tamamlayan her öğrenci şarkı dağarcığına sahip olur.
2 Müzikte tonal ve makamsal melodileri ayırt eder.
3 Kanon, ront, tek ve iki sesli şarkıları seslendirir.
4 İstiklal marşını seslendirip yönetir.
5 Okul şarkılarına yönelik ezgiler yazar.


Yok


Yok


Müziğin temel bileşenleri, temel müzik bilgileri; nota bilgisi, müzikte aralık kavramı, müzikte ritim kavramı, şarkı dağarcığı oluşturulması; Türkiye’de ve dünyada müzik tür ve biçimleri; geleneksel müzikten çağdaş müziğe geçiş, çalgı öğretimi, toplu çalma ve söyleme, eğitimde müziğin rolü, yaratıcılığı geliştirmede müziksel işitme.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Müziğin Temel Bileşenleri
2 Temel Müzik Bilgileri ve Nota Bilgisi
3 İstiklal Marşı’nın Çalışılması
4 Müzikte Aralık Kavramı
5 Müzikte Ritim Kavramı
6 Şarkı Dağarcığı Oluşturulması
7 Türkiye’de ve Dünyada Müzik Tür ve Biçimleri
8 Ara Sınav
9 Geleneksel Müzikten Çağdaş Müziğe Geçiş
10 Çalgı Öğretimi
11 Toplu Çalma ve Söyleme
12 Eğitimde Müziğin Rolü
13 Müziksel İşitme ı
14 Şarkı dağarcığı oluşturulması
15 Okul şarkılarının analizi
16 Final SınavYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 10 1 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10
Toplam İş Yükü (saat) 60

[PC] 1 [PC] 2 [PC] 3 [PC] 4 [PC] 5 [PC] 6 [PC] 7 [PC] 8 [PC] 9 [PC] 10 [PC] 11 [PC] 12 [PC] 13 [PC] 14 [PC] 15 [PC] 16 [PC] 17 [PC] 18 [PC] 19 [PC] 20
[OC] 1 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5
[OC] 2 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5
[OC] 3 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5
[OC] 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5
[OC] 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek