GERİ DÖN

Önlisans Programları


SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU - AŞÇILIK - - Önlisans


Program Tanımları

Ordu Üniversitesi’nde Aşçılık Programı, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü altında bulunmaktadır. Aşçılık Programı’na, 2014 yılında 20 kontenjanla öğrenci alımına başlanmıştır.İlk mezunlarını 2016 yılında verecek programımız, kontenjanını 30 öğrenci olarak arttırmış ve mezun vermeye devam edecektir.

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında “Aşçılık Meslek Elemanı” Ön Lisans diploması verilir.

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.Ancak Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumlarından mezun olup sınavsız geçiş hakkına sahip olan öğrencilerde programımızı tercih edebilmektedir.

Ordu Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler,bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, BEÜ ‘de verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Aşçılık Programı alanında önlisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümü ile stajı başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

Aşçılık Programının amacı; aşçılık alanında mesleki, akademik bilgi ve beceriler kazanmış, Türk mutfağı ve Dünya mutfak türleri ile ilgili teorik ve pratik bilgi ve birikimleri doğrultusunda uluslar arası alanda rekabet edebilen, farklı ülkelerden meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek dil gücüne sahip nitelikli mutfak şefleri yetiştirmektir. İki yıllık ön lisans programı süresince mutfak şefi adaylarına en temelden ileri seviyeye kadar mutfak sanatının tüm inceliklerini öğretmenin yanı sıra mesleki seçmeli dersler ile yiyecek-içecek işletmeciliğinin temel bilgilerinin de kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu yüzden Mutfak planlama, Yemek pişirme teknikleri, Yöresel mutfaklar ve Dünya mutfakları gibi dersler hem teorik hem de uygulamalı dersler olarak hazırlanmıştır. Mutfak uygulama dersleri aşçı üniforması ve araç gereçleri ile gerçekleştirilmektedir.

Aşçılık programından mezun olan öğrenciler; yiyecek-içecek alanında gerek özel sektörde gerekse kamu kurumları içerisinde kolaylıkla iş bulabilirler. Lüks otel ve restoranlar, catering firmaları, havayolu, tren ve cruise gemi mutfakları gibi uluslar arası nitelik taşıyan kuruluşlarda da dil eğitimleri sayesinde iş bulabilme olanağına sahiptirler. Bunun yanında kendi işyerlerini açarak yiyecek-içecek alanında “Chef Patron” olarak işveren konumunda olabilirler.

YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapılır. Aşçılık ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı oldukları takdirde, "Gastronomi ve Mutfak Sanatları, lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Bölümümüzdeki her dersin değerlendirmesinde bir ara sınavı, en az bir uygulama sınavı ve bir genel sınav yapılmaktadır. Ara sınavın yüzde kırkı, dönem sonu sınavının ise yüzde altmışı esas alınarak bağıl sistem sonucuna göre öğrencinin başarı notu ortaya çıkmaktadır. Dersi alan öğrencilerin başarı seviyesine göre başarı derecesi ortaya çıkmaktadır. Öğrenciler dönem sonu sınavında başarısız oldukları takdirde ya da başaro ortalamalarını yükseltmek için bütünleme sınavına girme hakkına sahiptirler. Final sınavında ve bütünleme sınavında başarılı olamayan öğrenciler ilgili dersi yaz okulunda, eğer kendi üniversitesinde ders açılmışsa, kendi üniversitesinden, açılmamışsa başka bir üniversiteden ilgili ders tekrar alabilirler.

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, stajı tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.

0

Bölüm Başkanı Doç. Dr. Cemile Bahtiyar Karadeniz Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Bucak Mahallesi Serdarzade Mustafa Efendi Cad. No:1 Merkez / ORDU Telefon : 0 (452) 223 14 86 Faks : 0 (452) 225 29 83 E-Posta:sbmyo@odu.edu.tr cbkaradeniz@gmail.com

Öğrencilerin uygulama yapabilecekleri aşçılık atölyesi, servis salonu,internet bağlantılı bilgisayar laboratuarı ve konferans salonu bulunmaktadır. Projeksiyon ve internet bağlantısı gibi teknik donanımlı sınıflarda eğitim verilmektedir. Ayrıca iş dünyasından uzman ve yöneticilerin bilgi ve deneyimlerini aktardığı çeşitli seminerler düzenlenmektedir.


Program Çıktıları

1 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
2 Aşçılık ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.
3 Aşçılık ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır.
4 Aşçılık ile ilgili sorunları tespit eder, çözümler üretir ve sunar.
5 Aşçılık mesleğindeki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir
6 Aşçılık ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
7 Aşçılık mesleğindeki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgi sahibidir
8 Aşçılık ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur.
9 Aşçılık ile ilgili gelişmeleri ve uygulamaları takip eder, uygulamada ve mesleğinde kullanır.
10 Mutfak ortamında birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
11 Aşçılık mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri takip eder.
12 Aşçılık ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
13 Aşçılık ile ilgili rapor hazırlar, bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunar.
14 Aşçılık ile ilgili işleri gerçekleştirirken insan sağlığını, sosyal ve doğal çevreyi dikkate alır.
15 İnsanlar ve kültürler arasındaki farklılıklara duyarlı olur, hoşgörü ve saygı gösterir.
16 Aşçılık mesleğinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
17 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
18 Aşçılık ile ilgili düzenli olarak, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi yapar.
19 Mutfaktaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.
20 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
BİLGİ
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

2018-AŞÇILIK

1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
ASC10120188310 Türkçe MUTFAK PLANLAMA Zorunlu 3 1 - 4
ASC10320188310 Türkçe BESLENME İLKELERİ Zorunlu 4 - - 4
ASC10720188310 Türkçe GASTRONOMİYE GİRİŞ Zorunlu 2 - - 4
ASC10920188310 Türkçe TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 2 - - 3
ASC11120188310 Türkçe YİYECEK İÇECEK YÖNETİMİ Zorunlu 2 - - 3
ASC11320228310 Türkçe PİŞİRME YÖNTEMLERİ I Zorunlu 3 1 - 4
SEC20188310_1_1 Türkçe SEÇMELİ_1_1 Seçmeli - - - 2
YÖKA1 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 - - 2
YÖKT1 Türkçe TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 - - 2
YÖKY1 Türkçe YABANCI DİL-I Zorunlu 2 - - 2
Toplam 22 2 0 30
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
ASC10420188310 Türkçe YÖRESEL MUTFAKLAR Zorunlu 3 1 - 4
ASC10620188310 Türkçe YİYECEK İÇECEK SERVİSİ-I Zorunlu 1 1 - 3
ASC11020188310 Türkçe MUTFAK KÜLTÜRÜ VE TARİHİ Zorunlu 2 - - 2
ASC11220228310 Türkçe PİŞİRME YÖNTEMLERİ II Zorunlu 3 1 - 6
ASC11420228310 Türkçe MENÜ PLANLAMA Zorunlu 3 1 - 4
STJ10220188310 Türkçe STAJ-I Zorunlu - - - 5
YÖKA2 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 - - 2
YÖKT2 Türkçe TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 - - 2
YÖKY2 Türkçe YABANCI DİL-II Zorunlu 2 - - 2
Toplam 18 4 0 30
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
ASC20120188310 Türkçe SOĞUK MUTFAK Zorunlu 3 1 - 4
ASC20320188310 Türkçe PASTANE ÜRÜNLERİ Zorunlu 3 1 - 4
ASC20720188310 Türkçe MESLEKİ YABANCI DİL-I Zorunlu 2 - - 3
ASC21120188310 Türkçe YİYECEK İÇECEK SERVİSİ-II Zorunlu 1 1 - 3
ASC21520228310 Türkçe GİRİŞİMCİLİK Zorunlu 2 - - 2
ASC21720228310 Türkçe TÜRK MUTFAĞI Zorunlu 3 1 - 4
ASC21920228310 Türkçe GASTRONOMİ TURİZMİ Zorunlu 2 - - 2
ORTAKSEÇ_GÜZ Türkçe ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ_GÜZ Seçmeli - - - 2
SEÇ228310_2_1 Türkçe SEÇMELİ_2_1 Seçmeli - - - 6
Toplam 16 4 0 30
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
ASC20220188310 Türkçe İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Zorunlu 2 - - 3
ASC20620188310 Türkçe OSMANLI MUTFAĞI Zorunlu 3 1 - 4
ASC20820188310 Türkçe DÜNYA MUTFAKLARI Zorunlu 3 1 - 4
ASC21020188310 Türkçe MESLEKİ YABANCI DİL-II Zorunlu 2 - - 2
ASC21220188310 Türkçe GIDA GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 - - 2
ASC21420228310 Türkçe FONKSİYONEL GIDALAR Zorunlu 2 - - 2
ASC21620228310 Türkçe AROMATİK OTLAR VE BAHARATLAR Zorunlu 2 - - 2
ORTAKSEÇ_BAHAR Türkçe ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ_BAHAR Seçmeli - - - 2
SEÇ228310_2_2 Türkçe SEÇMELİ_2_2 Seçmeli - - - 4
STJ20220188310 Türkçe STAJ-II Zorunlu - - - 5
Toplam 16 2 0 30
SEC20188310_1_1 - SEÇMELİ_1_1
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
GSEC10120188310 Türkçe BEDEN EĞİTİMİ Seçmeli 2 - - 2
GSEC10320188310 Türkçe MÜZİK Seçmeli 2 - - 2
ORTAKSEÇ_GÜZ - ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ_GÜZ
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
ODUS0001 Türkçe KAHVE KÜLTÜRÜ VE BARİSTA EĞİTİMİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0002 Türkçe ÜSTÜN YETENEKLİLER VE EĞİTİMİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0003 Türkçe METİNSEL OKUMA SÜREÇLERİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0004 Türkçe BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Seçmeli 2 - - 2
ODUS0005 Türkçe TEMEL FOTOĞRAF Seçmeli 2 - - 2
ODUS0006 Türkçe PORTFOLYO TASARIMI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0007 Türkçe MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0008 Türkçe DENİZ KAZALARI VE KAZALARDA İNSAN FAKTÖRÜ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0009 Türkçe KARADENİZDE BALIKÇILIK Seçmeli 2 - - 2
ODUS0010 Türkçe DİKSİYON, ETKİLİ KONUŞMA VE HİTABET SANATI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0011 Türkçe TİTANİK VE ANLATILMAMIŞ HİKAYESİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0012 Türkçe SAĞLIKLI BESLENME Seçmeli 2 - - 2
ODUS0013 Türkçe SU VE DENİZ MİTOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0014 Türkçe BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜÇ BOYUTLU MODELLEME Seçmeli 2 - - 2
ODUS0015 Türkçe PRATİK MEYVECİLİK Seçmeli 2 - - 2
ODUS0016 Türkçe PRATİK BAĞCILIK Seçmeli 2 - - 2
ODUS0017 Türkçe PRATİK SEBZECİLİK Seçmeli 2 - - 2
ODUS0018 Türkçe ORGANİK TARIM Seçmeli 2 - - 2
ODUS0019 Türkçe TARIM VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0020 Türkçe GENEL TIBBİ BİTKİLER Seçmeli 2 - - 2
ODUS0021 Türkçe AKILLI ŞEHİRLER Seçmeli 2 - - 2
ODUS0022 Türkçe SOSYAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE KENT Seçmeli 2 - - 2
ODUS0023 Türkçe ÇEVRE VE İNSAN Seçmeli 2 - - 2
ODUS0024 Türkçe SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSİZ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0025 Türkçe BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE Seçmeli 2 - - 2
ODUS0026 Türkçe YAŞAM DÖNGÜSÜNDE BESLENME Seçmeli 2 - - 2
ODUS0027 Türkçe GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 - - 2
ODUS0028 Türkçe KARİYER PLANLAMA Seçmeli 2 - - 2
ODUS0029 Türkçe MODA FOTOĞRAFÇILIĞI VE SİTİLİZASYONU Seçmeli 2 - - 2
ODUS0030 Türkçe İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0031 Türkçe MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0032 Türkçe SANAT TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0033 Türkçe GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0034 Türkçe MARKA YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0035 Türkçe İLK YARDIM Seçmeli 2 - - 2
ODUS0036 Türkçe PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0037 Türkçe TÜRKİYE'NİN TURİZM COĞRAFYASI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0038 Türkçe MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0039 Türkçe KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Seçmeli 2 - - 2
ODUS0040 Türkçe SOSYAL MEDYA Seçmeli 2 - - 2
ODUS0041 Türkçe MEDYA ETİĞİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0042 Türkçe İŞ HAYATINDA İLETİŞİM VE POZİTİF YAŞAM Seçmeli 2 - - 2
ODUS0043 Türkçe AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0044 Türkçe GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR Seçmeli 2 - - 2
ODUS0045 Türkçe TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0046 Türkçe İŞARET DİLİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0047 Türkçe HAT SANATI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0048 Türkçe BİLGİSAYAR AĞLARI VE BİLGİ GÜVENLİĞİNE GİRİŞ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0049 Türkçe TIBBİ AROMATİK BİTKİLER VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0050 Türkçe GÜNCEL FELSEFİ VE TEOLOJİK TARTIŞMALAR Seçmeli 2 - - 2
ODUS0051 Türkçe KİŞİSEL GELİŞİM ÖZ MOTİVASYON TEKNİKLERİ (İÇSEL İLETİŞİM) Seçmeli 2 - - 2
ODUS0052 Türkçe YAZIŞMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0053 Türkçe ETKİLİ KONUŞMA SANATI VE İKNA Seçmeli 2 - - 2
ODUS0054 Türkçe YENİ MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0055 Türkçe TÜRK SİNEMASI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0056 Türkçe İNTERNET HUKUKU VE NETİKET Seçmeli 2 - - 2
ODUS0057 Türkçe ZEKA OYUNLARI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0058 Türkçe OKUMA KÜLTÜRÜ Seçmeli 2 - - 2
SEÇ228310_2_1 - SEÇMELİ_2_1
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
ASEC21320228310 Türkçe MUTFAKTA YENİ AKIMLAR Seçmeli 2 - - 2
ASEC21520228310 Türkçe GENEL TURİZM Seçmeli 2 - - 2
ASEC21720228310 Türkçe MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 - - 2
ASEC21920228310 Türkçe MUTFAK EKİPMANLARI Seçmeli 2 - - 2
ASEC22120228310 Türkçe İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 - - 2
ASEC22320228310 Türkçe İÇECEK TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 2
ASEC22520228310 Türkçe DENİZ ÜRÜNLERİ Seçmeli 2 - - 2
ORTAKSEÇ_BAHAR - ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ_BAHAR
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
ODUS0001 Türkçe KAHVE KÜLTÜRÜ VE BARİSTA EĞİTİMİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0002 Türkçe ÜSTÜN YETENEKLİLER VE EĞİTİMİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0003 Türkçe METİNSEL OKUMA SÜREÇLERİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0004 Türkçe BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Seçmeli 2 - - 2
ODUS0005 Türkçe TEMEL FOTOĞRAF Seçmeli 2 - - 2
ODUS0006 Türkçe PORTFOLYO TASARIMI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0007 Türkçe MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0008 Türkçe DENİZ KAZALARI VE KAZALARDA İNSAN FAKTÖRÜ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0009 Türkçe KARADENİZDE BALIKÇILIK Seçmeli 2 - - 2
ODUS0010 Türkçe DİKSİYON, ETKİLİ KONUŞMA VE HİTABET SANATI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0011 Türkçe TİTANİK VE ANLATILMAMIŞ HİKAYESİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0012 Türkçe SAĞLIKLI BESLENME Seçmeli 2 - - 2
ODUS0013 Türkçe SU VE DENİZ MİTOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0014 Türkçe BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜÇ BOYUTLU MODELLEME Seçmeli 2 - - 2
ODUS0015 Türkçe PRATİK MEYVECİLİK Seçmeli 2 - - 2
ODUS0016 Türkçe PRATİK BAĞCILIK Seçmeli 2 - - 2
ODUS0017 Türkçe PRATİK SEBZECİLİK Seçmeli 2 - - 2
ODUS0018 Türkçe ORGANİK TARIM Seçmeli 2 - - 2
ODUS0019 Türkçe TARIM VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0020 Türkçe GENEL TIBBİ BİTKİLER Seçmeli 2 - - 2
ODUS0021 Türkçe AKILLI ŞEHİRLER Seçmeli 2 - - 2
ODUS0022 Türkçe SOSYAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE KENT Seçmeli 2 - - 2
ODUS0023 Türkçe ÇEVRE VE İNSAN Seçmeli 2 - - 2
ODUS0024 Türkçe SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSİZ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0025 Türkçe BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE Seçmeli 2 - - 2
ODUS0026 Türkçe YAŞAM DÖNGÜSÜNDE BESLENME Seçmeli 2 - - 2
ODUS0027 Türkçe GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 - - 2
ODUS0028 Türkçe KARİYER PLANLAMA Seçmeli 2 - - 2
ODUS0029 Türkçe MODA FOTOĞRAFÇILIĞI VE SİTİLİZASYONU Seçmeli 2 - - 2
ODUS0030 Türkçe İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0031 Türkçe MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0032 Türkçe SANAT TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0033 Türkçe GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0034 Türkçe MARKA YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0035 Türkçe İLK YARDIM Seçmeli 2 - - 2
ODUS0036 Türkçe PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0037 Türkçe TÜRKİYE'NİN TURİZM COĞRAFYASI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0038 Türkçe MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0039 Türkçe KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Seçmeli 2 - - 2
ODUS0040 Türkçe SOSYAL MEDYA Seçmeli 2 - - 2
ODUS0041 Türkçe MEDYA ETİĞİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0042 Türkçe İŞ HAYATINDA İLETİŞİM VE POZİTİF YAŞAM Seçmeli 2 - - 2
ODUS0043 Türkçe AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0044 Türkçe GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR Seçmeli 2 - - 2
ODUS0045 Türkçe TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0046 Türkçe İŞARET DİLİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0047 Türkçe HAT SANATI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0048 Türkçe BİLGİSAYAR AĞLARI VE BİLGİ GÜVENLİĞİNE GİRİŞ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0049 Türkçe TIBBİ AROMATİK BİTKİLER VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0050 Türkçe GÜNCEL FELSEFİ VE TEOLOJİK TARTIŞMALAR Seçmeli 2 - - 2
ODUS0051 Türkçe KİŞİSEL GELİŞİM ÖZ MOTİVASYON TEKNİKLERİ (İÇSEL İLETİŞİM) Seçmeli 2 - - 2
ODUS0052 Türkçe YAZIŞMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0053 Türkçe ETKİLİ KONUŞMA SANATI VE İKNA Seçmeli 2 - - 2
ODUS0054 Türkçe YENİ MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0055 Türkçe TÜRK SİNEMASI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0056 Türkçe İNTERNET HUKUKU VE NETİKET Seçmeli 2 - - 2
ODUS0057 Türkçe ZEKA OYUNLARI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0058 Türkçe OKUMA KÜLTÜRÜ Seçmeli 2 - - 2
SEÇ228310_2_2 - SEÇMELİ_2_2
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
ASEC21420228310 Türkçe ŞEKER VE ÇİKOLATA YAPIMI Seçmeli 2 - - 2
ASEC21620228310 Türkçe YARATICI MUTFAK UYGULAMALARI Seçmeli 2 - - 2
ASEC21820228310 Türkçe YİYECEK İÇECEK MALİYET KONTROLÜ Seçmeli 2 - - 2
ASEC22020228310 Türkçe ALTERNATİF TURİZM Seçmeli 2 - - 2
ASEC22220228310 Türkçe YEMEK STİLİSTLİĞİ VE FOTOĞRAFÇILIK Seçmeli 2 - - 2
ASEC22420228310 Türkçe YEMEK SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 2
ASEC22620228310 Türkçe ULUSLARARASI GASTRONOMİ Seçmeli 2 - - 2

2014-AŞÇILIK

1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
ASP10120148310 Türkçe MUTFAK PLANLAMA Zorunlu 3 1 - 4
ASP10520148310 Türkçe BESLENME İLKELERİ Zorunlu 4 - - 4
ASP10720148310 Türkçe MENÜ PLANLAMA Zorunlu 3 1 - 4
ASP10920168310 Türkçe GASTRONOMİYE GİRİŞ Zorunlu 3 - - 4
GSEÇ20148310_1_1 Türkçe GSEÇMELİ_1_1 Seçmeli - - - 2
İAİTB19120148310 Türkçe ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR. I Zorunlu 2 - - 2
İTDB10120148310 Türkçe TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 - - 2
İYDB11520148310 Türkçe YABANCI DİL I Zorunlu 2 - - 2
SEÇASC101 Türkçe SEÇMELİ_1_1 Seçmeli - - - 6
Toplam 19 2 0 30
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
ASP10620148310 Türkçe YÖRESEL MUTFAKLAR Zorunlu 3 1 - 4
ASP10820148310 Türkçe YİYECEK İÇECEK SERVİSİ - I Zorunlu 2 1 - 3
ASP11020168310 Türkçe PİŞİRME YÖNTEMLERİ - I Zorunlu 4 2 - 6
İAİTB19220148310 Türkçe ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR. II Zorunlu 2 - - 2
İTDB10220148310 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 - - 2
İYDB11620148310 Türkçe YABANCI DİL II Zorunlu 2 - - 2
SEÇASC102 Türkçe SEÇMELİ_1_2 Seçmeli - - - 6
STAJ10020148310 Türkçe STAJ - I Zorunlu - - - 5
Toplam 15 4 0 30
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
ASP20320148310 Türkçe PASTANE ÜRÜNLERİ Zorunlu 3 1 - 5
ASP20720168310 Türkçe SOĞUK MUTFAK Zorunlu 3 1 - 5
ASP20920168310 Türkçe PİŞİRME YÖNTEMLERİ -II Zorunlu 3 1 - 5
ASP21120148310 Türkçe YİYECEK İÇECEK SERVİSİ - II Zorunlu 2 1 - 3
ASP21520158310 Türkçe ARAŞTIRMA YÖN. VE TEKNİKLERİ Zorunlu 2 - - 3
ASP21720168310 Türkçe MESLEKİ YABANCI DİL I Zorunlu 2 - - 3
SEC20920158310 Türkçe KONGRE VE SEMİNER ORG. Zorunlu 2 - - 2
SEÇASC201 Türkçe SEÇMELİ_2_1 Seçmeli - - - 6
Toplam 17 4 0 32
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
ASP20420148310 Türkçe TÜRK MUTFAĞI Zorunlu 3 1 - 4
ASP20820148310 Türkçe DÜNYA MUTFAKLARI Zorunlu 3 1 - 4
ASP21420168310 Türkçe YİYECEK İÇECEK YÖNETİMİ Zorunlu 3 - - 3
ASP21620168310 Türkçe OSMANLI MUTFAĞI Zorunlu 3 1 - 4
ASP21820168310 Türkçe MESLEKİ YABANCI DİL II. Zorunlu 2 - - 2
ASP22020168310 Türkçe GIDA GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 - - 2
SEÇASC202 Türkçe SEÇMELİ_2_2 Seçmeli - - - 6
STAJ20020148310 Türkçe STAJ - II Zorunlu - - - 5
Toplam 16 3 0 30
GSEÇ20148310_1_1 - GSEÇMELİ_1_1
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
GSEC19320148310 Türkçe BEDEN EĞİTİMİ Seçmeli 1 1 - 2
GSEC19520148310 Türkçe MÜZİK Seçmeli 1 1 - 2
GSEC19720148310 Türkçe RESİM Seçmeli 1 1 - 2
SEÇASC101 - SEÇMELİ_1_1
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEC10120148310 Türkçe BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 - - 3
SEC10320148310 Türkçe MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 - - 3
SEC10720168310 Türkçe İŞ ORGANİZASYONU Seçmeli 2 - - 3
SEÇASC102 - SEÇMELİ_1_2
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEC10220148310 Türkçe MUTFAK KÜLTÜRÜ VE TARİHİ Seçmeli 3 - - 3
SEC10620148310 Türkçe PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ Seçmeli 3 - - 3
SEC10820168310 Türkçe YEMEK SÜSLEME SANATI Seçmeli 3 - - 3
SEÇASC201 - SEÇMELİ_2_1
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEC21120158310 Türkçe GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 1 - 4
SEC21320168310 Türkçe MUTFAKTA YENİ AKIMLAR Seçmeli 2 - - 2
SEC21520168310 Türkçe OTLAR VE BAHARATLAR Seçmeli 2 - - 2
SEÇASC202 - SEÇMELİ_2_2
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEC21020168310 Türkçe ŞEKER VE ÇİKOLATA YAPIMI Seçmeli 2 1 - 3
SEC21220168310 Türkçe İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 1 - 3
SEC21420168310 Türkçe YARATICI MUTFAK UYGULAMA Seçmeli 2 1 - 3