GERİ DÖN

Lisans Programları


MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ - OYUNCULUK - - Lisans


Program Tanımları


Program Çıktıları

1 Sanat, sanatçı ve sanat ürünü arasındaki ilişkiyi kavrayarak kendilerine ait bir bakış açısı bulur.
2 Gözlem gücü, konsantrasyon yeteneği, duyu farkındalığı ve beden hakimiyetini geliştirir.
3 Hayal gücünü zenginleştirebilme ve yaratılacak soyut/somut dünyaların tiyatral gerçekliklerini sanatsal bir şekilde inşa eder.
4 Bireyselliğini ve bireysel enerjisini ekip çalışmasına verimli ve yaratıcı olarak adapte eder.
5 Tiyatro, sinema ve gösteri sanatları disiplinlerinin kollektif yapısını özümseyebilme ve birlikte üretim yetisini geliştirir.
6 Drama tarihinin kültürel, estetik, felsefi, toplumsal, ekonomik katmanlardan oluştuğunu kavrar ve açıklar.
7 Sanat ürününün sadece kendi çağının değil, çağının ötesinde bir yere sahip olduğunu kavrayarak kendine özgü bir duruş edinir.
8 Araştıran, sorgulayan, eleştiren ve üreten bireyler/sanatçılar olurlar.
9 Yazılı metinlerin olduğu kadar sahne/gösteri metinlerinin de analiz ve derin okumalarını yapar, yorum ve eleştiri yazar.
10 Türk gösteri sanatları ve oyunculuk tarihini kendi geleneği ve dinamiği içinde anlar, değerlendirir ve yeni üretimlerle Türk gösteri sanatları ve oyunculuğunun dinamiklerini zenginleştirir.
11 Sahnelenecek/yorumlanacak/oynanacak bir fikri metin, hareket, ses, söz, ışık, kostüm, mekân ve benzeri unsurlar arasında kuracakları ilişkiler ile bir tasarım/gösterim haline getirir.
12 Tiyatro, sinema ve gösteri sanatları alanlarında oyunculuk ve sahneleme anlayışlarındaki yeni biçim ve yeni yaklaşımları sentezler, bunları uygular.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BİLGİ
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
OASD1012020235 Türkçe TEMEL OYUNCULUK I Zorunlu 3 3 - 5
OASD1032020235 Türkçe SES-KONUŞMA I Zorunlu 2 1 - 3
OASD1052020235 Türkçe MESLEKİ ORYANTASYON VE TİYATROYA GİRİŞ Zorunlu - 2 - 2
OASD1072020235 Türkçe TİYATRO TARİHİ VE TEORİSİ-ANTİK YUNAN Zorunlu 2 - - 2
OASD1092020235 Türkçe OYUN ANALİZİ-I Zorunlu 2 - - 2
OASD1112020235 Türkçe BEDEN VE HAREKET Zorunlu 1 1 - 2
OASD1132020235 Türkçe DOĞAÇLAMAYA GİRİŞ Zorunlu 1 2 - 3
OASD1152020235 Türkçe MESLEKİ SAHNE DENEYİMİ I Zorunlu - 2 - 1
SEÇ2020235_1_1_1 Türkçe SEÇMELİ_1_1_1 Seçmeli - - - 3
SEÇ2020235_1_1_2 Türkçe SEÇMELİ_1_1_2 Seçmeli - - - 3
TDK1012020235 Türkçe TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 - - 2
TİT1012020235 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 - - 2
Toplam 15 11 0 30
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
OASD1022020235 Türkçe TEMEL OYUNCULUK II Zorunlu 3 3 - 5
OASD1042020235 Türkçe SES-KONUŞMA II Zorunlu 2 1 - 3
OASD1062020235 Türkçe TİYATRODA MESLEK ETİĞİ Zorunlu - 2 - 2
OASD1082020235 Türkçe TİYATRO TARİHİ VE TEORİSİ-ROMA VE ORTAÇAĞ Zorunlu 2 - - 2
OASD1102020235 Türkçe OYUN ANALİZİ II Zorunlu 2 - - 2
OASD1122020235 Türkçe TARTIM VE HAREKET Zorunlu 1 1 - 2
OASD1142020235 Türkçe DOĞAÇLAMA TEKNİKLERİ Zorunlu 1 2 - 3
OASD1162020235 Türkçe MESLEKİ SAHNE DENEYİMİ II Zorunlu - 2 - 1
SEÇ2020235_1_2_1 Türkçe SEÇMELİ_1_2_1 Seçmeli - - - 3
SEÇ2020235_1_2_2 Türkçe SEÇMELİ_1_2_2 Seçmeli - - - 3
TDK1022020235 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 - - 2
TİT1022020235 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II Zorunlu 2 - - 2
Toplam 15 11 0 30
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
OASD2012020235 Türkçe ROL ÇALIŞMASI I Zorunlu 3 3 - 5
OASD2032020235 Türkçe SES-KONUŞMA III Zorunlu 2 1 - 3
OASD2052020235 Türkçe BEDEN VE PERFORMANS I Zorunlu - 2 - 2
OASD2072020235 Türkçe TİYATRO TARİHİ VE TEORİSİ - RÖNESANS VE NEOKLASİK Zorunlu 2 - - 2
OASD2092020235 Türkçe METİN DRAMATURJİSİ - KLASİK METİNLER Zorunlu 2 - - 2
OASD2112020235 Türkçe TÜRKİYE'DE TİYATRO - CUMHURİYET ÖNCESİ Zorunlu 2 - - 2
OASD2132020235 Türkçe DOĞAÇLAMA VE HAREKET Zorunlu 1 2 - 2
OASD2152020235 Türkçe MESLEKİ SAHNE DENEYİMİ III Zorunlu - 2 - 1
SEÇ2020235_2_1_1 Türkçe SEÇMELİ_2_1_1 Seçmeli - - - 3
SEÇ2020235_2_1_2 Türkçe SEÇMELİ_2_1_2 Seçmeli - - - 6
YDI2012020235 Türkçe YABANCI DİL I Zorunlu 2 - - 2
Toplam 14 10 0 30
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
OASD2022020235 Türkçe ROL ÇALIŞMASI-II Zorunlu 3 3 - 5
OASD2042020235 Türkçe SES-KONUŞMA IV Zorunlu 2 1 - 3
OASD2062020235 Türkçe BEDEN VE PERFORMANS II Zorunlu - 2 - 2
OASD2082020235 Türkçe TİYATRO TARİHİ VE TEORİSİ-ROMANTİZM VE SEMBOLİZM Zorunlu 2 - - 2
OASD2102020235 Türkçe METİN DRAMATURJİSİ-ÇAĞDAŞ METİNLER Zorunlu 2 - - 2
OASD2122020235 Türkçe TÜRKİYE'DE TİYATRO: CUMHURİYET SONRASI Zorunlu 2 - - 2
OASD2142020235 Türkçe DOĞAÇLAMA VE OYUN Zorunlu 1 2 - 2
OASD2162020235 Türkçe MESLEKİ SAHNE DENEYİMİ IV Zorunlu - 2 - 1
SEÇ2020235_2_2_1 Türkçe SEÇMELİ_2_2_1 Seçmeli - - - 3
SEÇ2020235_2_2_2 Türkçe SEÇMELİ_2_2_2 Seçmeli - - - 6
YDI2022020235 Türkçe YABANCI DİL II Zorunlu 2 - - 2
Toplam 14 10 0 30
5. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
OASD3012020235 Türkçe SAHNE I Zorunlu 3 3 - 5
OASD3032020235 Türkçe OYUN ÇALIŞMASI I Zorunlu 2 2 - 4
OASD3052020235 Türkçe SES-KONUŞMA V Zorunlu 1 1 - 3
OASD3072020235 Türkçe TİYATRO TARİHİ VE TEORİSİ-GERÇEKÇİLİK VE DOĞALCILIK Zorunlu 2 - - 2
OASD3092020235 Türkçe UYGULAMALI DRAMATURJİ- KLASİK METİNLER Zorunlu - 2 - 1
OASD3112020235 Türkçe ÇAĞDAŞ TİYATRO YAKLAŞIMLARI Zorunlu 2 - - 3
OASD3132020235 Türkçe OYUNCULUK TEORİLERİ I Zorunlu 2 - - 2
OASD3152020235 Türkçe MESLEKİ SAHNE DENEYİMİ V Zorunlu - 2 - 1
SEÇ2020235_3_1_1 Türkçe SEÇMELİ_3_1_1 Seçmeli - - - 6
SEÇ2020235_3_1_2 Türkçe SEÇMELİ_3_1_2 Seçmeli - - - 3
Toplam 12 10 0 30
6. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
OASD3022020235 Türkçe SAHNE II Zorunlu 3 3 - 5
OASD3042020235 Türkçe OYUN ÇALIŞMASI II Zorunlu 2 2 - 4
OASD3062020235 Türkçe SES-KONUŞMA VI Zorunlu 1 1 - 3
OASD3082020235 Türkçe TİYATRO TARİHİ VE TEORİSİ-20. YÜZYIL Zorunlu 2 - - 2
OASD3102020235 Türkçe UYGULAMALI DRAMATURJİ- ÇAĞDAŞ METİNLER Zorunlu - 2 - 1
OASD3122020235 Türkçe TİYATRODA YENİ ARAYIŞLAR Zorunlu 2 - - 3
OASD3142020235 Türkçe OYUNCULUK TEORİLERİ II Zorunlu 2 - - 2
OASD3162020235 Türkçe MESLEKİ SAHNE DENEYİMİ VI Zorunlu - 2 - 1
SEÇ2020235_3_2_1 Türkçe SEÇMELİ_3_2_1 Seçmeli - - - 6
SEÇ2020235_3_2_2 Türkçe SEÇMELİ_3_2_2 Seçmeli - - - 3
Toplam 12 10 0 30
7. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
OASD4012020235 Türkçe MEZUNİYET OYUNU I Zorunlu 4 4 - 6
OASD4032020235 Türkçe ROL VE SAHNE UYGULAMALARI I Zorunlu 4 4 - 6
OASD4052020235 Türkçe BİTİRME ÇALIŞMASI I Zorunlu 1 1 - 3
OASD4072020235 Türkçe YÖNETMENLİK TARİHİ Zorunlu 2 - - 2
OASD4092020235 Türkçe MESLEKİ SAHNE DENEYİMİ VII Zorunlu - 2 - 1
SEÇ2020235_4_1_1 Türkçe SEÇMELİ_4_1_1 Seçmeli - - - 6
SEÇ2020235_4_1_2 Türkçe SEÇMELİ_4_1_2 Seçmeli - - - 6
Toplam 11 11 0 30
8. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
OASD4022020235 Türkçe MEZUNİYET OYUNU II Zorunlu 4 4 - 6
OASD4042020235 Türkçe ROL VE SAHNE UYGULAMALARI II Zorunlu 4 4 - 6
OASD4062020235 Türkçe BİTİRME ÇALIŞMASI II Zorunlu 1 1 - 3
OASD4082020235 Türkçe ÇAĞDAŞ YÖNETMENLER Zorunlu 1 1 - 2
OASD4102020235 Türkçe MESLEKİ SAHNE DENEYİMİ VIII Zorunlu - 2 - 1
SEÇ2020235_4_2_1 Türkçe SEÇMELİ_4_2_1 Seçmeli - - - 6
SEÇ2020235_4_2_2 Türkçe SEÇMELİ_4_2_2 Seçmeli - - - 6
Toplam 10 12 0 30
SEÇ2020235_1_1_1 - SEÇMELİ_1_1_1
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEÇ1012020235 Türkçe ANTİK YUNAN MİTOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 3
SEÇ1052020235 Türkçe TİYATRONUN KAYNAKLARI Seçmeli 2 - - 3
SEÇ1072020235 Türkçe DANS I Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ1092020235 Türkçe SAHNE DÖVÜŞLERİ Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ2020235_1_1_2 - SEÇMELİ_1_1_2
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEÇ1032020235 Türkçe MÜZİKSEL İŞİTME, OKUMA VE YAZMA I Seçmeli 1 2 - 3
SEÇ1112020235 Türkçe AKROBASİ I Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ1132020235 Türkçe DEKOR TARİHİ VE TASARIMI Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ1152020235 Türkçe TİYATRO ŞARKILARI Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ2020235_1_2_1 - SEÇMELİ_1_2_1
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEÇ1022020235 Türkçe ROMA VE ORTAÇAĞ MİTOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 3
SEÇ1062020235 Türkçe UYGARLIK TARİHİ Seçmeli 2 - - 3
SEÇ1082020235 Türkçe DANS II Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ1102020235 Türkçe SAHNE DÖVÜŞLERİ II Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ2020235_1_2_2 - SEÇMELİ_1_2_2
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEÇ1042020235 Türkçe MÜZİKSEL İŞİTME, OKUMA VE YAZMA II Seçmeli 1 2 - 3
SEÇ1122020235 Türkçe AKROBASİ II Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ1142020235 Türkçe KOSTÜM TARİHİ VE TASARIMI Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ1162020235 Türkçe SAHNE RESİMLEME TEKNİKLERİ VE BUTAFOR Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ2020235_2_1_1 - SEÇMELİ_2_1_1
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEÇ2012020235 Türkçe SAHNE BİLGİSİ I Seçmeli 2 - - 3
SEÇ2032020235 Türkçe SANAT TARİHİ I Seçmeli 2 - - 3
SEÇ2052020235 Türkçe SALON DANSLARI Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ2072020235 Türkçe ŞAN I Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ2020235_2_1_2 - SEÇMELİ_2_1_2
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEÇ2092020235 Türkçe MÜZİKSEL İŞİTME, OKUMA VE YAZMA III Seçmeli 1 2 - 3
SEÇ2112020235 Türkçe KUKLA TİYATROSU VE GÖLGE OYUNU TARİHİ Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ2132020235 Türkçe HAREKET TİYATROSU I Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ2152020235 Türkçe MÜZİKLİ TİYATRO I Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ2020235_2_2_1 - SEÇMELİ_2_2_1
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEÇ2022020235 Türkçe SAHNE BİLGİSİ II Seçmeli 2 - - 3
SEÇ2042020235 Türkçe SANAT TARİHİ II Seçmeli 2 - - 3
SEÇ2062020235 Türkçe HALK DANSLARI Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ2082020235 Türkçe ŞAN II Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ2020235_2_2_2 - SEÇMELİ_2_2_2
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEÇ2102020235 Türkçe MÜZİKSEL İŞİTME, OKUMA VE YAZMA IV Seçmeli 1 2 - 3
SEÇ2122020235 Türkçe KUKLA VE TASVİR YAPIM TEKNİKLERİ Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ2142020235 Türkçe HAREKET TİYATROSU II Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ2162020235 Türkçe MÜZİKLİ TİYATRO II Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ2020235_3_1_1 - SEÇMELİ_3_1_1
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEÇ3012020235 Türkçe SANAT FELSEFESİ Seçmeli 2 - - 3
SEÇ3032020235 Türkçe ÇAĞDAŞ SANAT AKIMLARI I Seçmeli 2 - - 3
SEÇ3052020235 Türkçe ÇOCUK VE GENÇLİK TİYATROSU Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ3072020235 Türkçe IŞIKLAMA TASARIMI VE SAHNE EFEKTLERİ Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ2020235_3_1_2 - SEÇMELİ_3_1_2
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEÇ3092020235 Türkçe MAKYAJ I Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ3112020235 Türkçe EĞİTİMDE TİYATRO ÇALIŞMALARI Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ3132020235 Türkçe OYUNCULUK ARAŞTIRMALARI I Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ3152020235 Türkçe DOĞU TİYATROSU VE İSLAM ÜLKELERİNDE TİYATRO Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ2020235_3_2_1 - SEÇMELİ_3_2_1
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEÇ3022020235 Türkçe ESTETİK Seçmeli 2 - - 3
SEÇ3042020235 Türkçe ÇAĞDAŞ SANAT AKIMLARI II Seçmeli 2 - - 3
SEÇ3062020235 Türkçe YARATICI DRAMA Seçmeli 2 - - 3
SEÇ3082020235 Türkçe TİYATRODA GİYSİ YAPIM TEKNİKLERİ Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ2020235_3_2_2 - SEÇMELİ_3_2_2
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEÇ3102020235 Türkçe MAKYAJ II Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ3122020235 Türkçe GÖSTERİMLERİN ÇÖZÜMLEMESİ Seçmeli 2 - - 3
SEÇ3142020235 Türkçe OYUNCULUK ARAŞTIRMALARI II Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ3162020235 Türkçe TİYATRO ARAŞTIRMALARI Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ2020235_4_1_1 - SEÇMELİ_4_1_1
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEÇ4012020235 Türkçe VİDEO VE FOTOĞRAF I Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ4032020235 Türkçe SANAT YÖNETİMİ I Seçmeli 2 - - 3
SEÇ4052020235 Türkçe PERFORMANS SANATI I Seçmeli 2 - - 3
SEÇ4072020235 Türkçe OYUN YAZARLIĞI Seçmeli 2 - - 3
SEÇ2020235_4_1_2 - SEÇMELİ_4_1_2
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEÇ4092020235 Türkçe YÖNETMENLİK UYGULAMALARI I Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ4112020235 Türkçe KAMERA ÖNÜ OYUNCULUK I Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ4132020235 Türkçe BATI MÜZİKALLERİ Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ4152020235 Türkçe DÜNYA SİNEMASI Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ2020235_4_2_1 - SEÇMELİ_4_2_1
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEÇ4022020235 Türkçe VİDEO VE FOTOĞRAF II Seçmeli 2 - - 3
SEÇ4042020235 Türkçe SANAT YÖNETİMİ II Seçmeli 2 - - 3
SEÇ4062020235 Türkçe PERFORMANS SANATI II Seçmeli 2 - - 3
SEÇ4082020235 Türkçe DİZİ VE SENARYO YAZARLIĞI Seçmeli 2 - - 3
SEÇ2020235_4_2_2 - SEÇMELİ_4_2_2
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEÇ4102020235 Türkçe YÖNETMENLİK UYGULAMALARI II Seçmeli 2 - - 3
SEÇ4122020235 Türkçe KAMERA ÖNÜ OYUNCULUK II Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ4142020235 Türkçe TÜRK MÜZİKALLERİ Seçmeli 1 1 - 3
SEÇ4162020235 Türkçe TÜRK SİNEMASI Seçmeli 1 1 - 3