GERİ DÖN

Önlisans Programları


ULUBEY MESLEK YÜKSEKOKULU - BASIN VE YAYINCILIK - - Önlisans


Program Tanımları

Basın ve Yayıncılık Programı, Ordu Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksekokulu Gazetecilik ve Habercilik Bölümü altında 2014 yılında kurulmuştur.

Bu program, Basın ve Yayıncılık alanında 120 AKTS kredilik ön lisans sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında bu alanda Ön Lisans derecesine sahip olunur

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenen şartları yerine getirmesi gerekir.

High school diploma candidates and to have and HEC in accordance with relevant legislation must fulfill the conditions specified by SSPC is.

Basın ve Yayıncılık programından ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.

Basın ve Yayıncılık programının amacı, medya kuruluşlarının ihtiyaç duydukları haber yazabilen, sayfa tasarımı yapan, basın etiği ve basın hukuku konusunda bilgi sahibi olan muhabir/gazeteci yetiştirmektir. Basın ve Yayıncılık Programında, I. ve/veya II. Eğitim olarak lise öğrenimi sonrasında iki yıllık eğitim verilmektedir. Öğrencilerin mesleği ile ilgili alanlarda 30 iş gününü kapsayan bir stajı tamamlaması zorunludur. Öğrenciler, programda bulunan tüm zorunlu dersleri almak ve geçmek zorundadır. Öğrencilerin mezun olabilmesi için zorunlu derslerin yanı sıra seçimlik dersleri de alıp başarmaları ve en az 2.00 ortalamaya sahip olmaları gerekir.

Basın ve Yayıncılık programından mezun olan öğrenciler, gazete, dergi, televizyon ve radyo gibi habercilik faaliyeti yürüten tüm medya organlarında gazeteci/muhabir, köşe yazarı, sayfa tasarımcısı ve editör olarak çalışabilir.

Basın ve Yayıncılık programından mezun olan öğrenciler, gazete, dergi, televizyon ve radyo gibi habercilik faaliyeti yürüten tüm medya organlarında gazeteci/muhabir, köşe yazarı, sayfa tasarımcısı ve editör olarak çalışabilir.

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar sınavsız geçiş hakkı verilen Açık Öğretim Fakültesine veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş sınavından yeterli not almaları koşuluyla ilgili alanlarda lisans programlarına başvurabilirler.

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70 `i, uygulamaların ise en az %80 ’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuar sınavı, kısa süreli sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm değerlendirmeler 100 puan üzerinden yapılır. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve F3 notları şartlı başarılı notlardır.

Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek, zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

0

Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü: Anıl Kaan UÇAR Ulubey MYO Ulubey/ORDU 0452 861 20 05/3812

Meslek Yüksekokulunda bulunan konferans salonu, kütüphane, internet bağlantılı bilgisayar laboratuarı ve teknolojik donanıma sahip (projeksiyon, akıllı tahta, internet bağlantısı) dersliklerde eğitim verilmektedir. Ayrıca uzman gazetecilerin bilgi ve deneyimlerini aktardığı çeşitli seminerler düzenlenmektedir. Medya kuruluşlarındaki uygulamaları yerinde görmek ve öğrenmek amacıyla teknik geziler de yapılmaktadır.


Program Çıktıları

1 Gazetecilik mesleğinin etik ve hukuksal yönlerini bilir. Temel olarak hukuku öğrenir. Gazeteciliğin insan hakları ve çocuk hakları konularında önemini öğrenir.
2 İlk Yardım konusunda beceri kazanır.
3 Habercilik faaliyeti çerçevesinde olay ve olgu araştırması yaparak haber kaynaklarına ulaşabilir.
4 Gazete kuruluşlarının toplumsal duyarlılığı ekseninde habercilik sorumluluğu ile hareket edebilir.
5 Haber toplama, yazma ve röportaj tekniklerini öğrenir.
6 Eleştirel düşünce ve yorumlama kabiliyetine erişerek olaylara çok boyutlu bakış açısı kazanır.
7 Medyanın yapısal sorunlarını bilir. Medya ve Siyaset arasındaki ilişkiler üzerine bilgi sahibi olur ve haberin arka planını analiz edebilir.
8 Sayfa tasarımı, Masaüstü Yayıncılık üzerine beceri kazanır.
9 Etkili sunum ve söyleşi gerçekleştirebilir. Diksiyon ve güzel konuşma becerisi edinir.
10 Yeni Medya teknolojilerini öğrenir.
11 İletişim bilimini ve iletişim süreçlerini bilir. İletişim tasarımı ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olur. Kurum içi ve Kurumdışı iletişimi bilir. İkna edici iletişim sürecini öğrenir.
12 Halkla ilişkiler, reklam ve habercilik konularında proje gerçekleştirebilir.
13 Sinema, reklam, hakla ilişkiler ve sanat gibi yan dallarda bilgi sahibi olur.
14 Edebiyat okumaları yaparak edebi metinleri tanır.
15 Medya ve kamusal alan hakkında bilgi sahibi olarak medyanın kültür, toplum ve birey üzerindeki etkilerini öğrenir.
16 Word, Excel ve PowerPoint gibi temel bilgisayar programlarını kullanmayı öğrenir.
17 Toplumsal yapı, cinsiyet rolleri ve kültür üzerine yeterli bakış açısına sahip olur.
18 Kamuoyu oluşturma ve gündem belirleme konularında bilgi sahibi olur.
19 Medya ve Ekonomi arasındaki ilişkileri yorumlayabilir. Uluslararası ilişkileri bilir ve ekonomik örgütleri tanır.
20 Protokol ve sosyal davranış kurallarını öğrenir.
21 Haber ajanslarını tanır. Ajans, magazin ve spor haberciliği konusunda bilgi sahibi olur.
22 Sosyolojii psikoloji, sosyal psikoloji ve genel olarak davranış bilimleri hakkında bilgi sahibi olur.
23 Gazetecilik mesleğinin donanımlarına sahip olarak, gazetecilik mesleğinin temel kavramlarını öğrenir.
24 Basın tarihi hakkında bilgi sahibi olur.
25 Bilgi ve İletişim teknolojilerinin tarihsel gelişimi üzerine bilgi sahibi olur.
26 Siyasal İletişim konusunda, siyaset ve medya arasındaki ilişkileri çözümleme noktasında ve siyasal aktörler hakkında bilgi sahibi olur
27 Genelde Dünya Siyasi Tarihini ve özelde Türk siyasi tarihini öğrenir. İletişim tarihi konusunda da bilgi sahibi olur.
28 Tarafsız, dengeli, gerçekçi ve objektif yayıncılığı öğrenir.
29 Sosyal sorumluluk projeleri üretebilir. Toplumsal iletişim kanallarını geliştirecek projelerde görev alabilir.
30 Kültür ve medya arasındaki ilişkileri bilir. Kültür tarihini öğrenir ve kültürlerarası İletişim konusunda bilgi sahibi olur.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
BİLGİ
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

2015 - BASIN VE YAYINCILIK

1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEC1012015275 Türkçe SEÇMELİ I Seçmeli - - - 4
TDK1012014275 Türkçe TÜRK DİLİ – 1 Zorunlu 2 - - 2
TİT1012014275 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 - - 2
UBY1032015275 Türkçe İLETİŞİM Zorunlu 3 - - 3
UBY1092015275 Türkçe TEMEL FOTOĞRAFÇILIK Zorunlu 2 2 - 4
UBY1152015275 Türkçe TÜRK SİYASAL HAYATI Zorunlu 2 - - 2
UBY1192015275 Türkçe SİYASET BİLİMİ Zorunlu 3 - - 3
UBY1212015275 Türkçe İLETİŞİM TARİHİ Zorunlu 3 - - 4
UBY1232015275 Türkçe STAJ-I Zorunlu - - - 4
YDI1012014275 Türkçe YABANCI DİL-I (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 - - 2
Toplam 19 2 0 30
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEC1022015275 Türkçe SEÇMELİ II Seçmeli - - - 4
TDK1022014275 Türkçe TÜRK DİLİ – II Zorunlu 2 - - 2
TİT1022014275 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ – II Zorunlu 2 - - 2
UBY1042014275 Türkçe TEMEL GAZETECİLİK Zorunlu 3 - - 3
UBY1142015275 Türkçe ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ Zorunlu 1 1 - 3
UBY1162015275 Türkçe HABER FOTOĞRAFÇILIĞI Zorunlu 2 1 - 4
UBY1182015275 Türkçe BASIN HUKUKU Zorunlu 3 - - 3
UBY1202015275 Türkçe TÜRK BASIN TARİHİ Zorunlu 3 - - 3
UBY1222015275 Türkçe STAJ-II Zorunlu - - - 4
YDI1022014275 Türkçe YABANCI DİL – II Zorunlu 2 - - 2
Toplam 18 2 0 30
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEC2012015275 Türkçe SEÇMELİ III Seçmeli - - - 12
UBY2172015275 Türkçe İNTERNET HABERCİLİĞİ Zorunlu 2 - - 3
UBY2192015275 Türkçe KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI Zorunlu 3 - - 4
UBY2212015275 Türkçe HABER SOSYOLOJİSİ Zorunlu 3 - - 3
UBY2232015275 Türkçe BASIN ETİĞİ Zorunlu 2 - - 2
UBY2252015275 Türkçe MASAÜSTÜ YAYINCILIK Zorunlu 2 1 - 3
UBY2272015275 Türkçe HABER TOPLAMA VE YAZMA I Zorunlu 2 1 - 3
Toplam 14 2 0 30
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEC2022015275 Türkçe SEÇMELİ IV Seçmeli - - - 12
UBY2142014275 Türkçe PROJE GELİŞTİRME Zorunlu - 3 - 4
UBY2162015275 Türkçe GAZETE YAZI TÜRLERİ Zorunlu 2 1 - 3
UBY2182015275 Türkçe HABER TOPLAMA VE YAZMA II Zorunlu 2 1 - 3
UBY2202015275 Türkçe RADYO TELEVİZYON HABERCİLİĞİ Zorunlu 1 1 - 3
UBY2222015275 Türkçe ELEŞTİREL MEDYA OKURYAZARLIĞI Zorunlu 2 - - 3
UBY2242015275 Türkçe YENİ MEDYA Zorunlu 2 - - 2
Toplam 9 6 0 30
SEC1012015275 - SEÇMELİ I
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
UBYS1052014275 Türkçe ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 - - 2
UBYS1112015275 Türkçe OFİS PROGRAMLARI Seçmeli 1 1 - 2
UBYS1132015275 Türkçe İLK YARDIM Seçmeli 2 - - 2
UBYS1152015275 Türkçe İNSAN HAKLARI Seçmeli 2 - - 2
SEC1022015275 - SEÇMELİ II
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
UBYS1102015275 Türkçe HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2 - - 2
UBYS1122015275 Türkçe DAVRANIŞ BİLİMLERİ Seçmeli 2 - - 2
UBYS1142015275 Türkçe ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 - - 2
UBYS1162015275 Türkçe SİYASAL İLETİŞİM Seçmeli 2 - - 2
SEC2012015275 - SEÇMELİ III
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
UBYS2012015275 Türkçe AJANS HABERCİLİĞİ Seçmeli 1 1 - 3
UBYS2032015275 Türkçe HABER ANALİZİ Seçmeli 1 1 - 3
UBYS2052015275 Türkçe EDEBİYAT OKUMALARI Seçmeli 1 1 - 3
UBYS2072014275 Türkçe REKLAMCILIK Seçmeli 2 - - 3
UBYS2092015275 Türkçe YEREL HABERCİLİK Seçmeli 1 1 - 3
UBYS2112015275 Türkçe ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK Seçmeli 1 1 - 3
UBYS2132015275 Türkçe DİKSİYON VE GÜZEL KONUŞMA Seçmeli 1 1 - 3
SEC2022015275 - SEÇMELİ IV
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
UBYS2022014275 Türkçe SİNEMA VE İLETİŞİM Seçmeli 2 - - 3
UBYS2042014275 Türkçe TOPLUMSAL CİNSİYET VE MEDYA Seçmeli 2 - - 3
UBYS2082015275 Türkçe KÜLTÜRLER ARASI İLETİŞİM Seçmeli 2 - - 3
UBYS2122015275 Türkçe UZMAN GAZETECİLİK Seçmeli 1 1 - 3
UBYS2262015275 Türkçe MEDYA VE KAMUOYU Seçmeli 2 - - 3
UBYS2282015275 Türkçe POPÜLER KÜLTÜR VE MEDYA Seçmeli 2 - - 3

2016 - BASIN VE YAYINCILIK

1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEC12016275 Türkçe SEÇMELİ I 2016 Seçmeli - - - 4
TDK1012014275 Türkçe TÜRK DİLİ – 1 Zorunlu 2 - - 2
TİT1012014275 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 - - 2
UBY1092015275 Türkçe TEMEL FOTOĞRAFÇILIK Zorunlu 2 2 - 4
UBY1152015275 Türkçe TÜRK SİYASAL HAYATI Zorunlu 2 - - 2
UBY1192015275 Türkçe SİYASET BİLİMİ Zorunlu 3 - - 3
UBY1212015275 Türkçe İLETİŞİM TARİHİ Zorunlu 3 - - 4
UBY1232015275 Türkçe STAJ-I Zorunlu - - - 4
UBY1252016275 Türkçe İLETİŞİM BİLİMLERİ Zorunlu 3 - - 3
YDI1012014275 Türkçe YABANCI DİL-I (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 - - 2
Toplam 19 2 0 30
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEC22016275 Türkçe SEÇMELİ II 2016 Seçmeli - - - 4
TDK1022014275 Türkçe TÜRK DİLİ – II Zorunlu 2 - - 2
TİT1022014275 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ – II Zorunlu 2 - - 2
UBY1042014275 Türkçe TEMEL GAZETECİLİK Zorunlu 3 - - 3
UBY1162015275 Türkçe HABER FOTOĞRAFÇILIĞI Zorunlu 2 1 - 4
UBY1182015275 Türkçe BASIN HUKUKU Zorunlu 3 - - 3
UBY1202015275 Türkçe TÜRK BASIN TARİHİ Zorunlu 3 - - 3
UBY1222015275 Türkçe STAJ-II Zorunlu - - - 4
UBY1242016275 Türkçe ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ Zorunlu 2 1 - 3
YDI1022014275 Türkçe YABANCI DİL – II Zorunlu 2 - - 2
Toplam 19 2 0 30
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEC32016275 Türkçe SEÇMELİ III 2016 Seçmeli - - - 12
UBY2172015275 Türkçe İNTERNET HABERCİLİĞİ Zorunlu 2 - - 3
UBY2192015275 Türkçe KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI Zorunlu 3 - - 4
UBY2212015275 Türkçe HABER SOSYOLOJİSİ Zorunlu 3 - - 3
UBY2232015275 Türkçe BASIN ETİĞİ Zorunlu 2 - - 2
UBY2252015275 Türkçe MASAÜSTÜ YAYINCILIK Zorunlu 2 1 - 3
UBY2272015275 Türkçe HABER TOPLAMA VE YAZMA I Zorunlu 2 1 - 3
Toplam 14 2 0 30
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEC42016275 Türkçe SEÇMELİ IV 2016 Seçmeli - - - 12
UBY2142014275 Türkçe PROJE GELİŞTİRME Zorunlu - 3 - 4
UBY2162015275 Türkçe GAZETE YAZI TÜRLERİ Zorunlu 2 1 - 3
UBY2182015275 Türkçe HABER TOPLAMA VE YAZMA II Zorunlu 2 1 - 3
UBY2202015275 Türkçe RADYO TELEVİZYON HABERCİLİĞİ Zorunlu 1 1 - 3
UBY2222015275 Türkçe ELEŞTİREL MEDYA OKURYAZARLIĞI Zorunlu 2 - - 3
UBY2302016275 Türkçe YENİ MEDYA HABERCİLİĞİ Zorunlu 2 - - 2
Toplam 9 6 0 30
SEC12016275 - SEÇMELİ I 2016
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
UBYS1052014275 Türkçe ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 - - 2
UBYS1132015275 Türkçe İLK YARDIM Seçmeli 2 - - 2
UBYS1152015275 Türkçe İNSAN HAKLARI Seçmeli 2 - - 2
UBYS1272016275 Türkçe BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 1 1 - 2
UBYS1292016275 Türkçe DÜNYA SİYASİ TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
UBYS1312016275 Türkçe SANAT VE ESTETİK Seçmeli 2 - - 2
UBYS1332016275 Türkçe İLETİŞİM VE İKNA Seçmeli 2 - - 2
UBYS1352016275 Türkçe HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Seçmeli 2 - - 2
UBYS1372019275 Türkçe DİKSİYON VE GÜZEL KONUŞMA Seçmeli 1 1 - 2
SEC22016275 - SEÇMELİ II 2016
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
UBYS1102015275 Türkçe HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2 - - 2
UBYS1122015275 Türkçe DAVRANIŞ BİLİMLERİ Seçmeli 2 - - 2
UBYS1162015275 Türkçe SİYASAL İLETİŞİM Seçmeli 2 - - 2
UBYS1262016275 Türkçe EDEBİYAT OKUMALARI Seçmeli 1 1 - 2
UBYS1282016275 Türkçe ULUSLARASI İLİŞKİLER VE EKONOMİK ÖRGÜTLER Seçmeli 2 - - 2
UBYS1302016275 Türkçe KURUMSAL İLETİŞİM Seçmeli 2 - - 2
UBYS1322016275 Türkçe OFİS PROGRAMLARI Seçmeli 1 1 - 2
UBYS1342016275 Türkçe KÜLTÜR TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
SEC32016275 - SEÇMELİ III 2016
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
UBYS2012015275 Türkçe AJANS HABERCİLİĞİ Seçmeli 1 1 - 3
UBYS2032015275 Türkçe HABER ANALİZİ Seçmeli 1 1 - 3
UBYS2072014275 Türkçe REKLAMCILIK Seçmeli 2 - - 3
UBYS2092015275 Türkçe YEREL HABERCİLİK Seçmeli 1 1 - 3
UBYS2112015275 Türkçe ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK Seçmeli 1 1 - 3
UBYS2292016275 Türkçe MAGAZİN HABERCİLİĞİ Seçmeli 1 1 - 3
UBYS2312016275 Türkçe SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI VE PROTOKOL Seçmeli 2 - - 3
UBYS2332016275 Türkçe BELGESEL SİNEMA Seçmeli 2 - - 3
UBYS2352016275 Türkçe RÖPORTAJ TEKNİKLERİ Seçmeli 1 1 - 3
UBYS2372016275 Türkçe ELEŞTİREL YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 - - 3
SEC42016275 - SEÇMELİ IV 2016
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
UBYS2022014275 Türkçe SİNEMA VE İLETİŞİM Seçmeli 2 - - 3
UBYS2042014275 Türkçe TOPLUMSAL CİNSİYET VE MEDYA Seçmeli 2 - - 3
UBYS2082015275 Türkçe KÜLTÜRLER ARASI İLETİŞİM Seçmeli 2 - - 3
UBYS2122015275 Türkçe UZMAN GAZETECİLİK Seçmeli 1 1 - 3
UBYS2262015275 Türkçe MEDYA VE KAMUOYU Seçmeli 2 - - 3
UBYS2282015275 Türkçe POPÜLER KÜLTÜR VE MEDYA Seçmeli 2 - - 3
UBYS2322016275 Türkçe MEDYANIN YAPISAL SORUNLARI Seçmeli 2 - - 3
UBYS2342016275 Türkçe MEDYA VE ÇOCUK HAKLARI Seçmeli 2 - - 3
UBYS2362016275 Türkçe SİYASİ HABERCİLİK Seçmeli 1 1 - 3
UBYS2382016275 Türkçe SPOR HABERCİLİĞİ Seçmeli 1 1 - 3

2014-BASIN VE YAYINCILIK

1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEC2014275_1 Türkçe SEÇMELİ 1 Seçmeli - - - 7
TDK1012014275 Türkçe TÜRK DİLİ – 1 Zorunlu 2 - - 2
TİT1012014275 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 - - 2
UBY1032014275 Türkçe İLETİŞİM BİLİMİ VE KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI Zorunlu 3 - - 4
UBY1092014275 Türkçe TEMEL FOTOĞRAFÇILIK Zorunlu 2 2 - 3
UBY1112014275 Türkçe SİYASET BİLİMİ Zorunlu 2 - - 3
UBY1132014275 Türkçe BASIN HUKUKU Zorunlu 3 - - 4
UBY1152014275 Türkçe TÜRK BASIN TARİHİ Zorunlu 2 - - 3
YDI1012014275 Türkçe YABANCI DİL-I (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 - - 2
Toplam 18 2 0 30
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEC2014275_2 Türkçe SEÇMELİ 2 Seçmeli - - - 5
TDK1022014275 Türkçe TÜRK DİLİ – II Zorunlu 2 - - 2
TİT1022014275 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ – II Zorunlu 2 - - 2
UBY1022014275 Türkçe BASIN ETİĞİ Zorunlu 2 - - 2
UBY1042014275 Türkçe TEMEL GAZETECİLİK Zorunlu 3 - - 3
UBY1062014275 Türkçe ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ Zorunlu 1 1 - 2
UBY1082014275 Türkçe HABER FOTOĞRAFÇILIĞI Zorunlu 1 3 - 4
UBYSTJ1102014275 Türkçe STAJ Zorunlu - - - 8
YDI1022014275 Türkçe YABANCI DİL – II Zorunlu 2 - - 2
Toplam 13 4 0 30
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEC2014275_3 Türkçe SEÇMELİ 3 Seçmeli - - - 9
UBY2012014275 Türkçe BASIN VE SİYASET Zorunlu 2 - - 2
UBY2032014275 Türkçe İNTERNET HABERCİLİĞİ Zorunlu 2 - - 2
UBY2052014275 Türkçe GAZETE YAZI TÜRLERİ Zorunlu 3 - - 3
UBY2072014275 Türkçe RADYO TELEVİZYON HABERCİLİĞİ Zorunlu 2 - - 2
UBY2112014275 Türkçe HABER TOPLAMA VE YAZMA Zorunlu 2 2 - 4
UBY2132014275 Türkçe MEDYA VE KAMUOYU Zorunlu 2 - - 2
UBY2152014275 Türkçe RÖPORTAJ TEKNİKLERİ Zorunlu 2 1 - 3
UBY2172014275 Türkçe ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK Zorunlu 3 - - 3
Toplam 18 3 0 30
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEC2014275_4 Türkçe SEÇMELİ 4 Seçmeli - - - 9
UBY2022014275 Türkçe SAYFA DÜZENLEME Zorunlu 2 2 - 4
UBY2042014275 Türkçe MEDYANIN YAPISAL SORUNLARI Zorunlu 3 - - 3
UBY2062014275 Türkçe POPÜLER KÜLTÜR VE MEDYA Zorunlu 2 - - 2
UBY2082014275 Türkçe ELEŞTİREL MEDYA OKURYAZARLIĞI Zorunlu 2 - - 2
UBY2102014275 Türkçe HABER KURGUSU Zorunlu 2 2 - 4
UBY2122014275 Türkçe MASA ÜSTÜ YAYINCILIK Zorunlu - 2 - 2
UBY2142014275 Türkçe PROJE GELİŞTİRME Zorunlu - 3 - 4
Toplam 11 9 0 30
SEC2014275_1 - SEÇMELİ 1
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
UBYS1012014275 Türkçe ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 - - 2
UBYS1032014275 Türkçe BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 1 - 3
UBYS1052014275 Türkçe ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 - - 2
UBYS1072014275 Türkçe TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 2
UBYS1092014275 Türkçe HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 3 - - 3
SEC2014275_2 - SEÇMELİ 2
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
UBYS1022014275 Türkçe İLETİŞİM TARİHİ Seçmeli 3 - - 3
UBYS1042014275 Türkçe HABER SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 2
UBYS1062014275 Türkçe YENİ MEDYA Seçmeli 2 - - 2
UBYS1082014275 Türkçe SİYASAL İLETİŞİM Seçmeli 3 - - 3
SEC2014275_3 - SEÇMELİ 3
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
UBYS2032014275 Türkçe ELEŞTİREL YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 - - 3
UBYS2052014275 Türkçe MESLEKİ YABANCI DİL – I Seçmeli 2 - - 3
UBYS2072014275 Türkçe REKLAMCILIK Seçmeli 2 - - 3
UBYS2092014275 Türkçe YEREL HABERCİLİK Seçmeli 2 - - 3
UBYS2112014275 Türkçe HABER ÇEKİMİ Seçmeli 1 1 - 3
SEC2014275_4 - SEÇMELİ 4
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
UBYS2022014275 Türkçe SİNEMA VE İLETİŞİM Seçmeli 2 - - 3
UBYS2042014275 Türkçe TOPLUMSAL CİNSİYET VE MEDYA Seçmeli 2 - - 3
UBYS2062014275 Türkçe MESLEKİ YABANCI DİL – II Seçmeli 2 - - 3
UBYS2082014275 Türkçe MEDYA VE KÜLTÜR Seçmeli 2 - - 3
UBYS2102014275 Türkçe AJANS HABERCİLİĞİ Seçmeli 2 - - 3