GERİ DÖN

Önlisans Programları


ULUBEY MESLEK YÜKSEKOKULU - MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI - - Önlisans


Program Tanımları

Ulubey Meslek Yüksekokulu, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Kanunun 2880 sayılı kanunla 7/d-2.maddesi uyarınca açılmıştır. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı, Ordu Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü altında 2011 yılında kurulmuştur.

Bu program, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanında 120 AKTS kredilik ön lisans sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında bu alanda Ön Lisans derecesine sahip olunur.

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenen şartları yerine getirmesi gerekir

“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve “Ordu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programından ön lisans derecesi elde edebilmek için; programdaki zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı ortalamayı sağlamak ve 30 günlük staj süresini başarıyla tamamlamış olmak gerekir.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programının amacı, işletmelerin ihtiyaç duydukları ofis ve muhasebe paket programlarını etkin kullanabilen, mesleği ile ilgili mevzuatı takip edebilen, ticari faaliyetlerde kullanılan defterlerde (yevmiye defteri, büyük defter, envanter defteri, serbest meslek defteri, karar defteri, işletme defteri vb.) mevzuata uygun usul ve esaslara göre muhasebe kayıtlarını tutabilen, vergi uygulamalarını takip edebilen, finansal yapıyı analiz etme ve karar verme becerisine sahip nitelikli elemanlar yetiştirmektir. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programında, lise öğrenimi sonrasında iki yıllık eğitim verilmektedir. Öğrencilerin 30 iş gününü kapsayan bir stajı tamamlaması zorunludur. Öğrenciler, programda bulunan tüm zorunlu dersleri almak ve geçmek zorundadır. Öğrencilerin mezun olabilmesi için zorunlu derslerin yanı sıra seçimlik dersleri de alıp başarmaları ve en az 2.00 ortalamaya sahip olmaları gerekir.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programından mezun olan öğrenciler, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik bürolarında iş bulma olanağına sahiptirler. Ayrıca mezunlarımızın sanayi, ticaret ve hizmet işletmelerinde muhasebe ve finansman birimlerinde görev alabilirler.

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar sınavsız geçiş hakkı verilen Açık Öğretim Fakültesine veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş sınavından yeterli not almaları koşuluyla ilgili alanlarda lisans programlarına başvurabilirler.

Öğrenciler her dersten ara sınav ve final sınavına girerler. Ara sınav katkısı %40 final sınavı katkısı %60'tır. Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Öğrenciler final sınavından en az 50 almak zorundadır. Derecelendirme sistemi dörtlük sistem olarak ifade edilmiştir.

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve mesleki staj raporundan geçer not alan öğrenciler "Muhasebe Meslek Elemanı" ünvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.

0

Öğr. Gör. Serkan DEMİRTAŞ, Ordu Üniversitesi, Ulubey Meslek Yüksekokulu Gündüzlü Mah. Ordu/Ulubey, E-posta: serkandemirtas@odu.edu.tr, Tel: 0 452 861 2005, Fax: 0452 861 20 10

Ulubey Meslek Yüksekokulu’nda fiziksel imkanlar ve eğitim öğretim materyali imkanları, bu bölüm için tamamen yeterlidir. Yeterli sayı ve kapasitede sınıf ve bilgisayar laboratuarı mevcuttur. Öğrenciler, sosyal etkinlikler için kafeteryayı kullanır.


Program Çıktıları

1 Ekonomik analizleri yapabilme yeteneği kazandırmak.
2 Hukuk ve hukuki bilginin yorumlanmasıyla ilgili bilgi sahibi olmak.
3 Ticaret, üretim ve hizmet işletmelerinde bilgisayar teknolojilerini kullanarak Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve vergi düzenlemeleri çerçevesinde muhasebe uygulamalarını gerçekleştirebilmek.
4 Muhasebe bilgisine sahip olmak, muhasebe yazılım paketleri kullanmak ve mali denetim yapabilmek.
5 Mali tabloların analizi ve yorumlanmasında nitelikli olmak.
6 İşletmelerde e- ticaret, pazarlama, finansman faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli teorik bilgiye sahip olmak.
7 Temel matematiksel ve istatistiksel hesaplamaları yapabilmek.
8 Bir disiplin dahilinde takım çalışması gerçekleştirmek.
9 Vergi mevzuatına uygun olarak vergilendirme ve dönem sonu muhasebe işlemlerini gerçekleştirmek.
10 Öz Sermaye ve Yabancı kaynak temini için kullanılan finansal araçların (menkul kıymetlerin) kavranması ve kaynak maliyetlerinin hesaplanması becerisine sahip olmak.
11 Bilimsel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirmek.
12 Bağımsız kararlar alabilmek ve çevresindeki insanlarla güçlü iletişim kurabilmek.
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincinde olmak.
14 Ulusal ve uluslararası gündem ve sorunları takip etmek.
15 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilen; alanıyla ilgili uluslararası yazışmaları yapabilecek mesleki yabancı dil bilgisine sahip olmak.
16 Gelişen teknolojiye uyum sağlamak için yeterli düzeyde bilgisayar kullanımı bilgi ve becerisini, yabancı dil bilgisini, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini, evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı olmayı, çevresiyle iletişim kurmayı, Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilir ve sahip çıkar.
17 Kalite konularında bilinç sahibi olabilmek

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
BİLGİ
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
AİİT1012013273 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 - - 2
SEC1012015273 Türkçe SEÇMELİ I Seçmeli - - - 6
TD1012013273 Türkçe TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 - - 2
UMP1012013273 Türkçe GENEL MUHASEBE I Zorunlu 3 1 - 5
UMP1032013273 Türkçe MİKRO EKONOMİ Zorunlu 3 - - 4
UMP1052013273 Türkçe TEMEL HUKUK Zorunlu 2 - - 3
UMP1072013273 Türkçe MATEMATİK Zorunlu 1 1 - 2
UMP1092013273 Türkçe STAJ I Zorunlu - - - 4
YD1012013273 Türkçe YABANCI DİL I Zorunlu 2 - - 2
Toplam 15 2 0 30
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
AİİT1022013273 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 - - 2
SEC1022015273 Türkçe SEÇMELİ II Seçmeli - - - 6
TD1022013273 Türkçe TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 - - 2
UMP1022013273 Türkçe GENEL MUHASEBE II Zorunlu 3 1 - 5
UMP1042013273 Türkçe MAKRO EKONOMİ Zorunlu 3 - - 4
UMP1062013273 Türkçe TİCARET HUKUKU Zorunlu 2 - - 3
UMP1082013273 Türkçe TİCARİ MATEMATİK Zorunlu 1 1 - 2
UMP1102013273 Türkçe STAJ II Zorunlu - - - 4
YD1022013273 Türkçe YABANCI DİL-II Zorunlu 2 - - 2
Toplam 15 2 0 30
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEC2012015273 Türkçe SEÇMELİ III Seçmeli - - - 9
UMP2012013273 Türkçe MALİYET MUHASEBESİ Zorunlu 3 1 - 5
UMP2032013273 Türkçe PAKET PROGRAMLAR I Zorunlu 3 1 - 4
UMP2052013273 Türkçe FİNANSAL YÖNETİM Zorunlu 2 1 - 4
UMP2072013273 Türkçe KAMU MALİYESİ Zorunlu 3 - - 3
UMP2112013273 Türkçe VERGİ HUKUKU Zorunlu 2 - - 2
UMP2132015273 Türkçe DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ Zorunlu 1 1 - 3
Toplam 14 4 0 30
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEC2022015273 Türkçe SEÇMELİ IV Seçmeli - - - 9
UMP2022013273 Türkçe MALİ TABLOLAR VE ANALİZ Zorunlu 3 1 - 5
UMP2042013273 Türkçe PAKET PROGRAMLAR II Zorunlu 3 1 - 4
UMP2062013273 Türkçe MUHASEBE DENETİMİ Zorunlu 2 1 - 4
UMP2082013273 Türkçe TÜRK VERGİ SİSTEMİ Zorunlu 3 - - 3
UMP2122013273 Türkçe İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Zorunlu 2 - - 2
UMP2142015273 Türkçe FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR Zorunlu 2 - - 3
Toplam 15 3 0 30
SEC1012015273 - SEÇMELİ I
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
UMPS1012013273 Türkçe BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 1 1 - 2
UMPS1032013273 Türkçe GENEL İŞLETME Seçmeli 2 - - 2
UMPS1052013273 Türkçe İLETİŞİM Seçmeli 2 - - 2
UMPS1132015273 Türkçe DOSYALAMA VE ARŞİVLEME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 - - 2
SEC1022015273 - SEÇMELİ II
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
UMPS1022013273 Türkçe OFİS PROGRAMLARI Seçmeli 1 1 - 2
UMPS1062013273 Türkçe PAZARLAMA İLKELERİ Seçmeli 2 - - 2
UMPS1102013273 Türkçe HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2 - - 2
UMPS1142015273 Türkçe YÖNETİM ORGANİZASYON Seçmeli 2 - - 2
SEC2012015273 - SEÇMELİ III
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
UMPS2012013273 Türkçe İŞLETME YÖNETİMİ I Seçmeli 3 - - 3
UMPS2032013273 Türkçe MESLEKİ YABANCI DİL-I Seçmeli 3 - - 3
UMPS2052013273 Türkçe BANKA MUHASEBESİ Seçmeli 2 1 - 3
UMPS2072013273 Türkçe KIYMETLİ EVRAK HUKUKU Seçmeli 3 - - 3
UMPS2092013273 Türkçe DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Seçmeli 3 - - 3
UMPS2112013273 Türkçe İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 3 - - 3
SEC2022015273 - SEÇMELİ IV
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
UMPS2022013273 Türkçe İŞLETME YÖNETİMİ II Seçmeli 3 - - 3
UMPS2042013273 Türkçe MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli 3 - - 3
UMPS2062013273 Türkçe ŞİRKETLER MUHASEBESİ Seçmeli 2 1 - 3
UMPS2122013273 Türkçe DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ Seçmeli 3 - - 3
UMPS2162015273 Türkçe DAVRANIŞ BİLİMLERİ Seçmeli 3 - - 3
UMPS2182018273 Türkçe GÜNCEL YÖNETİM YAKLAŞIMLARI Seçmeli 3 - - 3