GERİ DÖN

Önlisans Programları


ULUBEY MESLEK YÜKSEKOKULU - LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK - - Önlisans


Program Tanımları

Ulubey Meslek Yüksekokulu, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Kanunun 2880 sayılı kanunla 7/d-2.maddesi uyarınca açılmıştır. Ordu üniversitesi Ulubey Meslek Yüksekokulunda akademik ve idari yapılanma çalışmalarının tamamlanması ile 2010-2011 akademik yılda öğrenci almaya başlamıştır. Ulubey Meslek Yüksekokulu şuan aktif olarak Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Arıcılık Programı ve Gıda İşleme Bölümü, Gıda Teknolojisi Programı ile 2010-2011 Eğitim-Öğretime başlamış ve bu programlara öğrenci alınmıştır. Ayrıca muhasebe ve vergi uygulamaları bölümü 2011-2012 yılında açılmış ve öğrenci kabulüne başlamıştır. 2012-2013’ de yeni açılan Laboratuar ve veteriner sağlık Programı için genel veteriner ve laboratuar dersleri, hayvan yetişircilik teknikleri ve hastalıkları , hayvanların biyoloji ve genetikleri, hayvanların ekolojileri, çiftlik hayvanlarının anatomi ve fizyolojileri, hayvan davranışları gibi dersler verilmektedir.

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere ‘Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikeri ‘alanında ön lisans diploması verilir.

1. Lise veya dengi okul diploması, 2. Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)’den yeterli puanın alınmış olması.

Türk Yüksek Öğretim Kurullarında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ordu Üniversitesi’nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan İngilizce dersi için güz dönemi başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınava girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf sayılırlar.

Veterinerlik Bölümü alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için (Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikeri ünvanı kazanmak için) öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; 1. Müfredattaki tüm derslerden en az DC derecesiyle geçmiş olmak, 2. 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, 3. 30 günlük zorunlu staj dönemini tamamlamış olmak ve bu staj için hazırlanan raporlardan geçerli not almak,

Canlılar üzerinde bir takım olumsuzluklara yol açan; canlı türlerinin doğal çevre dengelerinin bozulması, gıdaların doğal aromalarının değişmesi, kullanılan kimyasal sentetik maddeler ve zirai mücadele ilaçlarının kullanımı en fazla hayvanları ve insanları etkilemiştir. Bu da mevcut hayvanların iyileştirilmesi yönünde her türlü talebi ve artan talepten dolayı bu saha üzerinde çalışabilecek teknik eleman eksiğini kapatmak amacı ile de Laborant ve Veteriner Sağlık elamanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca hayvan üreticilerinin sorunlarını gidermek, üreticileri hayvan sağlığı ve hayvan refahı hakkında bilinçlendirmek, kaliteli ürün elde etmek ve arttırmak ve bu paralelde de hayvanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere, çok sayıda temel ve uygulamalı Laborant ve Veteriner Sağlık araştırmalarına ve bu konularda çalışacak teknik elemanlara da ihtiyaç duyulacaktır.

Bölüm mezunları, çalışma hayatına iki mesleğe birden sahip olarak atılmaktadır. Laborantlık bölümü ile normal hastanelerde ve özel laboratuarlarda laborant unvanı ile çalışabilmektedirler. Veteriner bölümü ile de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı hayvan sağlığı ile ilgili şube müdürlüklerinde, büyükbaş ve küçükbaş hayvan çiftliklerinde, hayvan hastanelerinde, petshoplarda, ilaç fabrikalarında ve firmalarında, belediye mezbahalarında, özel kliniklerde, ve araştırma istasyonlarında yardımcı eleman olarak çalışma imkânlarına sahiptirler. Aynı zamanda program öğrencileri bulundukları bölgenin şartlarına uygun tarımsal üretim kollarında faaliyette gösteren iş kolları veya kendilerine ait tarımsal faaliyette de bulunabilmektedirler. Bunun yanında özel sektörde de nitelikli laborantlık ve veteriner sağlık mezunlarına olan ilgi giderek artmaktadır.

Ön lisans programını bitiren kişi şayet çalıştığı bir işyeri varsa çalıştığı işyerinde performansına göre yöneticiliğe kadar yükselebilir. Dikey Geçiş sınavı ile 5 yıllık eğitim veren Veterinerlik Fakültelerine geçiş yapabilir.

Öğrenciler staj dışındaki tüm derslerden bir ara sınav ve birde yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınavın katkısı %40, yılsonu sınavının katkısı ise %60’dır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl/yılsonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Notlar 4’lü sistemle ifade edilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC notu alıp ilgili dönemde 2’nin üzerinde not ortalaması sağlayan adaylar ilgili dersi başarmış sayılırlar.

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden, staj çalışmasını başarıyla tamamlayan ve mesleki staj raporundan geçer not alan öğrenciler LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ ünvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.

0

Ordu Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksekokulu Gündüzlü Mah. Ordu/Ulubey Tel: 0 452 861 2005-06 Dahili: 3814

Kaynaklar internet ortamımdan ve programda belirtilen ders içeriklerine uygun kaynaklardan sağlanacaktır. Önerilen programla ilgili olarak ayrıca Üniversite kütüphanesinin abone olduğu veri tabanlarında birçok yayın ve kitap bulunmaktadır.


Program Çıktıları

1 Su ürünleri yetiştiriciliğini farklı boyutları ile değerlendirir. Su ürünleri hastalıkları ve tedavi yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur. Balıklar ve özelliklerini kavrar.
2 Süt sığırcılığı ve besicilik konusunda detaylı bilgiye sahip olur. Süt sığırcılığı veya besicilik işletme planını kendi başına yapar. Hayvancılıkta kayıt tutmanın önemini anlar. Buzağıların bakımı konusunda bilgi sahibi olur.
3 Laboratuar alanında bilgi sahibi olur, laboratuar cihazlarını bilir tanır ve aktif olarak kullanır. Kimyasal maddeler hakkında bilgi sahibi olur, ve Bunları aktif şekilde kullanabilir. Kişisel güvenlik önlemlerini bilir.
4 Evcil hayvanlarda üreme organlarının fonksiyonel yapısını kavrar. Seksüel siklusların özellikleri, endokrinolojisi, hormonlar ve klinik kullanımları kavrar. Doğum ve fizyolojisi, güç doğumun neden ve tedavileri, jinekolojik her türlü olgunun fizyolojisini kavrar. Gebelikte karşılaşılabilen patolojik olguları öğrenir. Spermanın biyokimyasal yapısı ile muayenesi hakkında bilgi sahibi olur. Dişilerde östrus belirtileri ile en uygun tohumlama zamanını bilir ve uygular.
5 Koyun ve keçi yetiştiriciliği hakkındaki temel kavramları bilir. Koyun ve keçi ırklarının morfolojik ve fizyolojik karakterlerini bilir. Koyun ve keçide hastalıklar ve sağlık koruma yöntemlerini bilir
6 Başta tavuk olmak üzere, kanatlı hayvanların infeksiyöz hastalıkları hakkında bilgisi sahibidir.
7 Tavuklarda damızlık üretiminin, kuluçkacılık ve ticari yumurta ile tavuk eti üretim tekniklerinin farkındadır.
8 Genel hayvan besleme ile ilgili temel bilgileri bilir, tek mideli (monogastrik) hayvanlarda, kanatlılarda ve ruminantlarda sindirim farklılıklarının olduğunu görür.
9 Hayvancılıkta kullanılan yem materyallerini tanır ve hakkında temel bilgileri kazanır.
10 Çiftlik hayvanları ile ilgili temel bilgileri bilir, hayvancılık kültürünü oluşturmak ve yerleştirmek için çabalar.
11 Mevzuat ve analiz metotlarına uygun olarak mikrobiyolojik numune alma, mikrobiyolojik analizler için hazırlık yapmayı öğrenir.
12 Seçtiği derslere göre öğrenci farklı canlıların yapılarını ve yapılarındaki değişiklikleri, onlara ait hastalıkları ve tedavilerini, davranışlarını, ekolojilerini, ürünlerinin teknolojik ve biyoteknolojik uygulamalarını ve ekosistemlerini kavrar, elde etiği bilgilerle istatistikî düşünmelerini sağlar.
13 Öğrencilere klinik bilimleri alanında deneyim ve beceri kazandırır, klinik alanında karşılaşacağı problemleri çözme yeteneğini ve bilgisini alır, hasta, hasta sahibi ve hekim ilişkisini öğrenir, nekropsi yaparak ve rapor yazarak bulguları sözlü ve yazılı ifade etme becerisine sahip olur.
14 Organik üretimin önemi, ruminant ve evcil kanatlı hayvanların organik-ekolojik hayvancılık kurallarına göre beslenmelerini öğretmek.
15 Veterinerlikte hayvan hastalıkların önlenmesi ve sağaltımı ile gelişmenin hızlandırılmasında kullanılan ilaçlar hakkında teorik ve uygulamalı bilgi vermek.
16 Enfeksiyöz bir etken olan virusun tanımlar, viral enfeksiyonların organizmadaki gelişim şekillerini ve enfeksiyonlardaki viral etiyolojinin teşhisinde kullanılan teknikleri bilir, parazitler ve paraziterlerin neden olduğu hastalıklar, parazitlerin bulaşma yolları, teşhiş, tedavi ve konakların korunmaları alanlarında beceri kazanır.
17 Temel Genetik bilgi birikimine sahip olur.
18 Canlı organizmayı oluşturan moleküllerin türleri hakkında bilgi vermek, canlı organizmayı oluşturan biyomoleküllerin kimyasal yapılarını (formüllerini) inceleyebilir.
19 Veterinerlik alanında yer alan canlıların anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
20 Canlı sistemlerinin temel birimi olan hücre yapısı ve hücresel olayları moleküler düzeyde öğrenir, doku ve organ fonksiyonlarında hücre içi ve hücreler arası sinyal iletiminin önemi ve canlılarda üreme tiplerini bilir.
21 Gelişen teknolojiye uyum sağlamak için yeterli düzeyde bilgisayar kullanım bilgi ve becerisini, yabancı dil bilgisini, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini, evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı olmayı, çevresi ile iletişim kurmayı, halkın sağlığını ve hijyenin önemini ülke çıkarlarını gözetmeyi, Atatürk ilke ve inkilapları bilir, çevresini koruma ve meslek etik ilkelerini uygular.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
BİLGİ
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

2022-LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK

1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
ORTAKSEÇ_GÜZ Türkçe ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ_GÜZ Seçmeli - - - 2
SEC2022274-1 Türkçe SECMELI 2022-1 Seçmeli - - - 4
ULVS1012013274 Türkçe GENEL ZOOTEKNİ Zorunlu 3 - - 3
ULVS1092014274 Türkçe GENEL MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 - - 3
ULVS1112013274 Türkçe GENEL BİYOKİMYA Zorunlu 3 - - 3
ULVS1132013274 Türkçe İMMUNOLOJİ-SEROLOJİ Zorunlu 3 - - 3
ULVS11520212740 Türkçe TEMEL BİYOLOJİ VE HİSTOLOJİ Zorunlu 2 - - 2
ULVS11720212740 Türkçe TEMEL ANATOMİ Zorunlu 3 - - 4
YÖKA1 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 - - 2
YÖKT1 Türkçe TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 - - 2
YÖKY1 Türkçe YABANCI DİL-I Zorunlu 2 - - 2
Toplam 22 0 0 30
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEC2022274-2 Türkçe SECMELI 2022-2 Seçmeli - - - 3
ULVS1022013274 Türkçe LABORATUVAR TEKNİKLERİ I Zorunlu 2 1 - 3
ULVS1042013274 Türkçe GENETİK Zorunlu 3 - - 3
ULVS1062014274 Türkçe YEMLER BİLGİSİ VE TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 - - 3
ULVS11220212740 Türkçe TEMEL FİZYOLOJİ Zorunlu 3 - - 4
ULVSTJ1102014274 Türkçe STAJ Zorunlu - - - 8
YÖKA2 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 - - 2
YÖKT2 Türkçe TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 - - 2
YÖKY2 Türkçe YABANCI DİL-II Zorunlu 2 - - 2
Toplam 17 1 0 30
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEC2022274-3 Türkçe SECMELI 2022-3 Seçmeli - - - 9
ULVS2012013274 Türkçe KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 2 1 - 3
ULVS2032013274 Türkçe SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 2 1 - 3
ULVS2052013274 Türkçe ÜREME BİYOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ Zorunlu 3 - - 3
ULVS2092013274 Türkçe LABORATUVAR TEKNİKLERİ II Zorunlu 2 1 - 3
ULVS2112013274 Türkçe KOYUN VE KEÇİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 2 1 - 3
ULVS2132013274 Türkçe HAYVAN BESLEME Zorunlu 3 - - 3
ULVS21520212740 Türkçe FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ Zorunlu 2 - - 3
Toplam 16 4 0 30
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
ORTAKSEÇ_BAHAR Türkçe ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ_BAHAR Seçmeli - - - 2
SEC2022274-4 Türkçe SECMELI 2022-4 Seçmeli - - - 10
ULVS2022014274 Türkçe KANATLI HAYVAN HASTALIKLARI Zorunlu 3 - - 3
ULVS2042013274 Türkçe BUZAĞI VE SIĞIR HASTALIKLARI Zorunlu 3 1 - 4
ULVS2062014274 Türkçe KLİNİK UYGULAMALAR Zorunlu - 4 - 3
ULVS2082014274 Türkçe SUNİ TOHUMLAMA VE EMBRİYO TRANSFERİ Zorunlu 3 - - 3
ULVS2102014274 Türkçe HAYVANCILIK BİYOTEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 - - 2
ULVS2122014274 Türkçe ÇİFTLİK HAYVANLARINDA BESLENME HASTALIKLARI Zorunlu 2 1 - 3
Toplam 14 6 0 30
ORTAKSEÇ_GÜZ - ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ_GÜZ
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
ODUS0001 Türkçe KAHVE KÜLTÜRÜ VE BARİSTA EĞİTİMİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0002 Türkçe ÜSTÜN YETENEKLİLER VE EĞİTİMİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0003 Türkçe METİNSEL OKUMA SÜREÇLERİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0004 Türkçe BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Seçmeli 2 - - 2
ODUS0005 Türkçe TEMEL FOTOĞRAF Seçmeli 2 - - 2
ODUS0006 Türkçe PORTFOLYO TASARIMI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0007 Türkçe MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0008 Türkçe DENİZ KAZALARI VE KAZALARDA İNSAN FAKTÖRÜ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0009 Türkçe KARADENİZDE BALIKÇILIK Seçmeli 2 - - 2
ODUS0010 Türkçe DİKSİYON, ETKİLİ KONUŞMA VE HİTABET SANATI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0011 Türkçe TİTANİK VE ANLATILMAMIŞ HİKAYESİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0012 Türkçe SAĞLIKLI BESLENME Seçmeli 2 - - 2
ODUS0013 Türkçe SU VE DENİZ MİTOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0014 Türkçe BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜÇ BOYUTLU MODELLEME Seçmeli 2 - - 2
ODUS0015 Türkçe PRATİK MEYVECİLİK Seçmeli 2 - - 2
ODUS0016 Türkçe PRATİK BAĞCILIK Seçmeli 2 - - 2
ODUS0017 Türkçe PRATİK SEBZECİLİK Seçmeli 2 - - 2
ODUS0018 Türkçe ORGANİK TARIM Seçmeli 2 - - 2
ODUS0019 Türkçe TARIM VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0020 Türkçe GENEL TIBBİ BİTKİLER Seçmeli 2 - - 2
ODUS0021 Türkçe AKILLI ŞEHİRLER Seçmeli 2 - - 2
ODUS0022 Türkçe SOSYAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE KENT Seçmeli 2 - - 2
ODUS0023 Türkçe ÇEVRE VE İNSAN Seçmeli 2 - - 2
ODUS0024 Türkçe SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSİZ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0025 Türkçe BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE Seçmeli 2 - - 2
ODUS0026 Türkçe YAŞAM DÖNGÜSÜNDE BESLENME Seçmeli 2 - - 2
ODUS0027 Türkçe GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 - - 2
ODUS0028 Türkçe KARİYER PLANLAMA Seçmeli 2 - - 2
ODUS0029 Türkçe MODA FOTOĞRAFÇILIĞI VE SİTİLİZASYONU Seçmeli 2 - - 2
ODUS0030 Türkçe İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0031 Türkçe MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0032 Türkçe SANAT TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0033 Türkçe GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0034 Türkçe MARKA YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0035 Türkçe İLK YARDIM Seçmeli 2 - - 2
ODUS0036 Türkçe PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0037 Türkçe TÜRKİYE'NİN TURİZM COĞRAFYASI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0038 Türkçe MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0039 Türkçe KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Seçmeli 2 - - 2
ODUS0040 Türkçe SOSYAL MEDYA Seçmeli 2 - - 2
ODUS0041 Türkçe MEDYA ETİĞİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0042 Türkçe İŞ HAYATINDA İLETİŞİM VE POZİTİF YAŞAM Seçmeli 2 - - 2
ODUS0043 Türkçe AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0044 Türkçe GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR Seçmeli 2 - - 2
ODUS0045 Türkçe TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0046 Türkçe İŞARET DİLİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0047 Türkçe HAT SANATI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0048 Türkçe BİLGİSAYAR AĞLARI VE BİLGİ GÜVENLİĞİNE GİRİŞ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0049 Türkçe TIBBİ AROMATİK BİTKİLER VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0050 Türkçe GÜNCEL FELSEFİ VE TEOLOJİK TARTIŞMALAR Seçmeli 2 - - 2
ODUS0051 Türkçe KİŞİSEL GELİŞİM ÖZ MOTİVASYON TEKNİKLERİ (İÇSEL İLETİŞİM) Seçmeli 2 - - 2
ODUS0052 Türkçe YAZIŞMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0053 Türkçe ETKİLİ KONUŞMA SANATI VE İKNA Seçmeli 2 - - 2
ODUS0054 Türkçe YENİ MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0055 Türkçe TÜRK SİNEMASI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0056 Türkçe İNTERNET HUKUKU VE NETİKET Seçmeli 2 - - 2
ODUS0057 Türkçe ZEKA OYUNLARI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0058 Türkçe OKUMA KÜLTÜRÜ Seçmeli 2 - - 2
SEC2022274-1 - SECMELI 2022-1
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SULVS1232022274 Türkçe TEMEL MATEMATİK Seçmeli 2 - - 2
SULVS1252022274 Türkçe BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 1 1 - 2
SULVS1272022274 Türkçe VETERİNER HİZMETLERİ MEVZUATI VE ETİK Seçmeli 2 - - 2
SULVS1292022274 Türkçe EPİDEMİYOLOJİ Seçmeli 2 - - 2
SULVS1312022274 Türkçe BİYOİSTATİSTİK Seçmeli 2 - - 2
SULVS1332022274 Türkçe TIBBİ TERMİNOLOJİ Seçmeli 2 - - 2
SULVS1352022274 Türkçe ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 - - 2
SEC2022274-2 - SECMELI 2022-2
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SULVS1062014274 Türkçe VİROLOJİ Seçmeli 2 - - 3
SULVS1082014274 Türkçe TIBBİ ANALİZ TEKNİKLERİ Seçmeli 2 - - 3
SULVS1102014274 Türkçe EKOLOJİ Seçmeli 2 - - 3
SULVS11220212740 Türkçe HİJYEN VE SANİTASYON Seçmeli 2 - - 3
SEC2022274-3 - SECMELI 2022-3
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SULVS2032014274 Türkçe PARAZİTOLOJİ Seçmeli 2 - - 3
SULVS2052014274 Türkçe HAYVAN DAVRANIŞLARI Seçmeli 2 - - 3
SULVS2092014274 Türkçe İLK YARDIM Seçmeli 2 - - 3
SULVS2112014274 Türkçe HAYVANSAL ÜRÜNLER TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 3
SULVS2132014274 Türkçe LABORATUVAR HAYVANLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI Seçmeli 2 - - 3
SULVS2152014274 Türkçe HELMİNTOLOJİ Seçmeli 2 - - 3
SULVS2172014274 Türkçe KEDİ VE KÖPEK HASTALIKLARI Seçmeli 2 - - 3
SULVS21920212740 Türkçe HAYVAN REFAHI Seçmeli 2 - - 3
ORTAKSEÇ_BAHAR - ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ_BAHAR
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
ODUS0001 Türkçe KAHVE KÜLTÜRÜ VE BARİSTA EĞİTİMİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0002 Türkçe ÜSTÜN YETENEKLİLER VE EĞİTİMİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0003 Türkçe METİNSEL OKUMA SÜREÇLERİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0004 Türkçe BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Seçmeli 2 - - 2
ODUS0005 Türkçe TEMEL FOTOĞRAF Seçmeli 2 - - 2
ODUS0006 Türkçe PORTFOLYO TASARIMI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0007 Türkçe MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0008 Türkçe DENİZ KAZALARI VE KAZALARDA İNSAN FAKTÖRÜ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0009 Türkçe KARADENİZDE BALIKÇILIK Seçmeli 2 - - 2
ODUS0010 Türkçe DİKSİYON, ETKİLİ KONUŞMA VE HİTABET SANATI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0011 Türkçe TİTANİK VE ANLATILMAMIŞ HİKAYESİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0012 Türkçe SAĞLIKLI BESLENME Seçmeli 2 - - 2
ODUS0013 Türkçe SU VE DENİZ MİTOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0014 Türkçe BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜÇ BOYUTLU MODELLEME Seçmeli 2 - - 2
ODUS0015 Türkçe PRATİK MEYVECİLİK Seçmeli 2 - - 2
ODUS0016 Türkçe PRATİK BAĞCILIK Seçmeli 2 - - 2
ODUS0017 Türkçe PRATİK SEBZECİLİK Seçmeli 2 - - 2
ODUS0018 Türkçe ORGANİK TARIM Seçmeli 2 - - 2
ODUS0019 Türkçe TARIM VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0020 Türkçe GENEL TIBBİ BİTKİLER Seçmeli 2 - - 2
ODUS0021 Türkçe AKILLI ŞEHİRLER Seçmeli 2 - - 2
ODUS0022 Türkçe SOSYAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE KENT Seçmeli 2 - - 2
ODUS0023 Türkçe ÇEVRE VE İNSAN Seçmeli 2 - - 2
ODUS0024 Türkçe SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSİZ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0025 Türkçe BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE Seçmeli 2 - - 2
ODUS0026 Türkçe YAŞAM DÖNGÜSÜNDE BESLENME Seçmeli 2 - - 2
ODUS0027 Türkçe GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 - - 2
ODUS0028 Türkçe KARİYER PLANLAMA Seçmeli 2 - - 2
ODUS0029 Türkçe MODA FOTOĞRAFÇILIĞI VE SİTİLİZASYONU Seçmeli 2 - - 2
ODUS0030 Türkçe İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0031 Türkçe MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0032 Türkçe SANAT TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0033 Türkçe GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0034 Türkçe MARKA YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0035 Türkçe İLK YARDIM Seçmeli 2 - - 2
ODUS0036 Türkçe PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0037 Türkçe TÜRKİYE'NİN TURİZM COĞRAFYASI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0038 Türkçe MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0039 Türkçe KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Seçmeli 2 - - 2
ODUS0040 Türkçe SOSYAL MEDYA Seçmeli 2 - - 2
ODUS0041 Türkçe MEDYA ETİĞİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0042 Türkçe İŞ HAYATINDA İLETİŞİM VE POZİTİF YAŞAM Seçmeli 2 - - 2
ODUS0043 Türkçe AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0044 Türkçe GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR Seçmeli 2 - - 2
ODUS0045 Türkçe TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0046 Türkçe İŞARET DİLİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0047 Türkçe HAT SANATI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0048 Türkçe BİLGİSAYAR AĞLARI VE BİLGİ GÜVENLİĞİNE GİRİŞ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0049 Türkçe TIBBİ AROMATİK BİTKİLER VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0050 Türkçe GÜNCEL FELSEFİ VE TEOLOJİK TARTIŞMALAR Seçmeli 2 - - 2
ODUS0051 Türkçe KİŞİSEL GELİŞİM ÖZ MOTİVASYON TEKNİKLERİ (İÇSEL İLETİŞİM) Seçmeli 2 - - 2
ODUS0052 Türkçe YAZIŞMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ Seçmeli 2 - - 2
ODUS0053 Türkçe ETKİLİ KONUŞMA SANATI VE İKNA Seçmeli 2 - - 2
ODUS0054 Türkçe YENİ MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0055 Türkçe TÜRK SİNEMASI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0056 Türkçe İNTERNET HUKUKU VE NETİKET Seçmeli 2 - - 2
ODUS0057 Türkçe ZEKA OYUNLARI Seçmeli 2 - - 2
ODUS0058 Türkçe OKUMA KÜLTÜRÜ Seçmeli 2 - - 2
SEC2022274-4 - SECMELI 2022-4
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SULVS2262022274 Türkçe ORGANİK HAYVANCILIK Seçmeli 2 - - 2
SULVS2282022274 Türkçe HAYVANCILIK EKONOMİSİ Seçmeli 2 - - 2
SULVS2302022274 Türkçe GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR Seçmeli 2 - - 2
SULVS2322022274 Türkçe ARI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE HASTALIKLARI Seçmeli 2 - - 2
SULVS2342022274 Türkçe ENTOMOLOJİ Seçmeli 2 - - 2
SULVS2362022274 Türkçe SU ÜRÜNLERİ VE HASTALIKLARI Seçmeli 2 - - 2
SULVS2382022274 Türkçe PROJE YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 - - 2
SULVS2402022274 Türkçe SALGIN HASTALIKLAR VE ZOONOZLAR Seçmeli 2 - - 2
SULVS2422022274 Türkçe MEDİKAL BOTANİK Seçmeli 2 - - 2

Laborant ve Veteriner Sağlık 2014

1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEC2014274_2014_1 Türkçe SECMELI 2014-1 Seçmeli - - - 6
TDK1012013274 Türkçe TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 - - 2
TİT1012013274 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 - - 2
ULVS1012013274 Türkçe GENEL ZOOTEKNİ Zorunlu 3 - - 3
ULVS1092014274 Türkçe GENEL MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 - - 3
ULVS1112013274 Türkçe GENEL BİYOKİMYA Zorunlu 3 - - 3
ULVS1132013274 Türkçe İMMUNOLOJİ-SEROLOJİ Zorunlu 3 - - 3
ULVS11520212740 Türkçe TEMEL BİYOLOJİ VE HİSTOLOJİ Zorunlu 2 - - 2
ULVS11720212740 Türkçe TEMEL ANATOMİ Zorunlu 3 - - 4
YDI1012013274 Türkçe YABANCI DİL-I Zorunlu 2 - - 2
Toplam 22 0 0 30
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEC2024274_2014_2 Türkçe SECMELI 2014-2 Seçmeli - - - 3
TDK1022013274 Türkçe TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 - - 2
TİT1022013274 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 - - 2
ULVS1022013274 Türkçe LABORATUVAR TEKNİKLERİ I Zorunlu 2 1 - 3
ULVS1042013274 Türkçe GENETİK Zorunlu 3 - - 3
ULVS1062014274 Türkçe YEMLER BİLGİSİ VE TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 - - 3
ULVS11220212740 Türkçe TEMEL FİZYOLOJİ Zorunlu 3 - - 4
ULVSTJ1102014274 Türkçe STAJ Zorunlu - - - 8
YDI1022013274 Türkçe YABANCI DİL II Zorunlu 2 - - 2
Toplam 17 1 0 30
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEC2034274_2014_3 Türkçe SECMELI 2014-3 Seçmeli - - - 9
ULVS2012013274 Türkçe KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 2 1 - 3
ULVS2032013274 Türkçe SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 2 1 - 3
ULVS2052013274 Türkçe ÜREME BİYOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ Zorunlu 3 - - 3
ULVS2092013274 Türkçe LABORATUVAR TEKNİKLERİ II Zorunlu 2 1 - 3
ULVS2112013274 Türkçe KOYUN VE KEÇİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 2 1 - 3
ULVS2132013274 Türkçe HAYVAN BESLEME Zorunlu 3 - - 3
ULVS21520212740 Türkçe FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ Zorunlu 2 - - 3
Toplam 16 4 0 30
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEC2013274_2_4 Türkçe SECMELI_2_4 Seçmeli - - - 12
ULVS2022014274 Türkçe KANATLI HAYVAN HASTALIKLARI Zorunlu 3 - - 3
ULVS2042013274 Türkçe BUZAĞI VE SIĞIR HASTALIKLARI Zorunlu 3 1 - 4
ULVS2062014274 Türkçe KLİNİK UYGULAMALAR Zorunlu - 4 - 3
ULVS2082014274 Türkçe SUNİ TOHUMLAMA VE EMBRİYO TRANSFERİ Zorunlu 3 - - 3
ULVS2102014274 Türkçe HAYVANCILIK BİYOTEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 - - 2
ULVS2122014274 Türkçe ÇİFTLİK HAYVANLARINDA BESLENME HASTALIKLARI Zorunlu 2 1 - 3
Toplam 14 6 0 30
SEC2014274_2014_1 - SECMELI 2014-1
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SULVS1092014274 Türkçe TEMEL MATEMATİK Seçmeli 2 - - 3
SULVS1112014274 Türkçe BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 1 1 - 3
SULVS1132014274 Türkçe VETERİNER HİZMETLERİ MEVZUATI VE ETİK Seçmeli 2 - - 3
SULVS1152014274 Türkçe EPİDEMİYOLOJİ Seçmeli 2 - - 3
SULVS11720212740 Türkçe BİYOİSTATİSTİK Seçmeli 2 - - 3
SULVS11920212740 Türkçe TIBBİ TERMİNOLOJİ Seçmeli 2 - - 3
SULVS12120212740 Türkçe ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 - - 3
SEC2024274_2014_2 - SECMELI 2014-2
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SULVS1062014274 Türkçe VİROLOJİ Seçmeli 2 - - 3
SULVS1082014274 Türkçe TIBBİ ANALİZ TEKNİKLERİ Seçmeli 2 - - 3
SULVS1102014274 Türkçe EKOLOJİ Seçmeli 2 - - 3
SULVS11220212740 Türkçe HİJYEN VE SANİTASYON Seçmeli 2 - - 3
SEC2034274_2014_3 - SECMELI 2014-3
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SULVS2032014274 Türkçe PARAZİTOLOJİ Seçmeli 2 - - 3
SULVS2052014274 Türkçe HAYVAN DAVRANIŞLARI Seçmeli 2 - - 3
SULVS2092014274 Türkçe İLK YARDIM Seçmeli 2 - - 3
SULVS2112014274 Türkçe HAYVANSAL ÜRÜNLER TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 3
SULVS2132014274 Türkçe LABORATUVAR HAYVANLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI Seçmeli 2 - - 3
SULVS2152014274 Türkçe HELMİNTOLOJİ Seçmeli 2 - - 3
SULVS2172014274 Türkçe KEDİ VE KÖPEK HASTALIKLARI Seçmeli 2 - - 3
SULVS21920212740 Türkçe HAYVAN REFAHI Seçmeli 2 - - 3
SEC2013274_2_4 - SECMELI_2_4
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SULVS2022014274 Türkçe ORGANİK HAYVANCILIK Seçmeli 2 - - 3
SULVS2042014274 Türkçe HAYVANCILIK EKONOMİSİ Seçmeli 2 - - 3
SULVS2062014274 Türkçe GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR Seçmeli 2 - - 3
SULVS2082014274 Türkçe ARI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE HASTALIKLARI Seçmeli 2 - - 3
SULVS2122014274 Türkçe ENTOMOLOJİ Seçmeli 2 - - 3
SULVS2182014274 Türkçe SU ÜRÜNLERİ VE HASTALIKLARI Seçmeli 2 - - 3
SULVS22020212740 Türkçe PROJE YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 - - 3
SULVS22220212740 Türkçe SALGIN HASTALIKLAR VE ZOONOZLAR Seçmeli 2 - - 3
SULVS22420212740 Türkçe MEDİKAL BOTANİK Seçmeli 2 - - 3