GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TAR806 İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ KÜLTÜR TARİHİ 927001 1 2 5

Doktora


İslamiyet'in Türkler tarafından benimsenmesi ve sonrasında kurulan ilk Türk-İslam devletlerinin tarihi ve dünya kültür medeniyetine katkıları.


Prof .Dr. Ergin AYAN


1 İlk Müslüman Türk Devletlerinin kurulduğu coğrafyaları tanımlar.
2
3
4
5
6

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Türklerin İslamiyeti kabulü, Türklerin İslamiyeti kabulünden sonra kurulan ilk Müslüman Türk Devletleri, İlk Müslüman Türk Devletlerinin medeniyete katkıları, İlk Müslüman Türk Devletlerinin hakim oldukları coğrafi alanlar, , Orta Asya, Orta Doğu, Hindistan, Anadolu, Irak, Mısır, Suriye, İran,Hindistan'da kurulan ilk Müslüman Türk Devletlerinin İslamiyetin yayılmasındaki etkileri


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Türklerin İslamiyeti kabulü ve bu sırada Türklerin siyasi durumu.
2 Türk valilerce kurulan devletler
3 İlk Türk-İslam devletleri
4 Karahanlılar
5 Karahanlıların devlet teşkilatları ve medeniyete katkıları
6 Gazneliler
7 Gaznelilerin devlet teşkilatı ve medeniyete katkıları
8 Ara sınav.
9 Selçuklular
10 Büyük Selçuklu Devleti teşkilatı ve medeniyete katkıları
11 Harzemşahlar ve medeniyete katkıları
12 Anadolu Selçukluları
13 Anadolu Selçukluları ve Haçlı Seferleri
14 Anadolu Selçuklularının kültür ve medeniyete katkıları
15 Moğol İstilası sonrası kurulan Türk-İslam devletleri
16 Final

İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi, Yazıcı, N., Ankara 1964. Oğuzlar, Sümer, F., Ankara 1967. Osmanlı Devlet Teşkilatına Medhal, Uzunçarşılı, İ.H., Ankara 1970. Selçuklular Tarihi ve Türk-İslam Medeniyeti, Turan, O. ,İstanbul 1977. Selçuklular Zamanında Türkiye, Turan, O., İstanbul 1977. Türk Tarihi ve Kültürü, Öztürk, C. (Ed.), Pegema Yayıncılık, Ankara 2008Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 2 28
Tartışma 10 5 50
Soru-Yanıt 10 5 50
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10
Okuma 5 2 10
Toplam İş Yükü (saat) 164

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 4 3 4 3 4 3 4
ÖÇ 2 3 3 4 3 4 4 3
ÖÇ 3 4 4 3 3 3 3 3
ÖÇ 4 3 4 3 3 4 3 4
ÖÇ 5 3 3 4 4 4 4 3
ÖÇ 6 2 5 3 3 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek