GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TAR836 DEVLET VE SİYASET FELSEFESİ 927001 1 2 5

Doktora


Öğrenciye devlet ve siyaset felsefesi bilinci kazandırılır.


Yrd. Doç. Dr. Fuat HACISALİHOĞLU


1 Siyaset felsefesi tarihinde yer alan filozofların görüşlerini tanır.
2 Siyaset felsefesinden edindiği örneklerle, siyasete ve siyasal kavramlara farklı bakış açılarının olanaklarını kavrar
3 Tarih boyunca siyaset ve egemenliğe ilişkin tartışmaları açıklar.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Devlet ve siyaset incelenerek öğrenci teşvik edilir.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Giriş – derste üzerinde durulacak kavramlar üzerine genel bilgiler/kavramlar
2 Siyaset nedir? “Siyaset bilimi” ve “siyaset felsefesi” arasındaki farklar nelerdir? Siyasetin farklı tanımları.
3 Antik Yunan’da siyaset, Platon’un devlet tanımı ve açılımları
4 Aritoteles, katılım/aktif yurttaşlık, site, demokrasi
5 Roma İmparatorluğu, Cicero, yurttaşçı hümanizm
6 Antik Yunan kent devletinin yok oluşu, feodal düzen Ortaçağ siyaset felsefesi, kral-papalık çatışması
7 Ara Sınav
8 Rönesans-Reform hareketleri
9 Rönesans’ta siyaset ve Machiavelli, “devlet” kavramı, Machiavelli-Roma ilişkisi, birey özgürlüğü, mutlakiyet/cumhuriyet ikilemi.
10 Ütopya kavramı, Ütopya’da toplum-birey ilişkisi
11 Thomas Hobbes, doğa durumu/mutlak monarşi, sözleşme.
12 Jean Bodin, “devlet” kavramı
13 Jean Jacques Rousseau, toplum sözleşmesi, genel irade, birey/çoğunluk, hak/ödev.
14 John Locke, toplum sözleşmesi, birey özgürlüğü, doğal hak/ödev.
15 Genel degerlendirme
16 Bitirme Sınavı

Kutadgu Bilig Aydın Taneri-Türk Devlet GeleneğiYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Tartışma 2 30 60
Soru-Yanıt 1 30 30
Okuma 2 30 60
Toplam İş Yükü (saat) 152

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 2 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 3 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek