GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TAR846 GÖKTÜRKLER 927001 1 1 5

Doktora


Öğrencilere Göktürk tarihi hakkında bilgi verir.


Doç.Dr.Fatih ÜNAL


1 Genel olarak eğitim, özel olarak konu alanı eğitiminde kuram ve uygulamaya yönelik kapsamlı ve güncel bilgiye ve bu bilgiye katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavram ve kuramların bilgisine sahip olmak
2 Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan bilgiye ulaşma yollarını bilmek
3 Eğitim alanına ait kuramsal ve uygulamalı içerik bilgisini kullanarak eğitsel amaçlar ve öğrenci gereksinimleri doğrultusunda etkili öğretim planlaması, düzenlemesi ve değerlendirmesi yapabilmek
4
5
6

Birinci Öğretim


Yok


Yok


"Tarihte Türk adını taşıyan ilk devleti kuran Göktürkler 552 yılında kurulmalarından itibaren çok kısa zamanda büyüdüler ve Orhun bölgesinde Moğol menşeli Juan Juanları tamamen yok ederek güneydeki Çin üzerine baskı kurdular. Bu yeni devlet nüfuz sahasını batıda Bizans ve Sasanî topraklarına kadargenişletti. 582 yılında Çin hileleriyle ikiye bölünen Göktürk Devleti’nin doğu kısmı 627 yılına kadar Çin için en büyük tehlike olarak addedilmiştir. Göktürkler bu tarihlere kadargüçlerinin zirvesindeydiler. Fakat kıtlık, yozlaşma ve Çin oyunları neticesinde 630 yılında I. Göktürk Devleti yıkıldı. Batı Göktürk Devleti de kısa bir süre sonra Çin’e tâbi oldu. 582 yılında kurulan II. Göktürk Devleti, kudretli kaganları ve bilge devlet adamlarıyla Türkistan sahasının en büyük ve en ihtişamlı devletlerinden bir hâline geldi. Bilhassa Bilge Kagan devri kayda değerdir. 727, 732 ve 735’te dikilen Tonyukuk, Bilge Kagan ve Kül Tegin Yazıtları Türk tarihi ve edebiyatının eşsiz abidelerindendir ve Göktürklerin cihanşümul devlet mefhumunu aksettirmektedir. "


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 GÖKTÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI
2 DEVLETİN TEŞEKKÜLÜ VE GÜÇLENMESİ
3 DEVLETİN TEŞEKKÜLÜ VE GÜÇLENMESİ
4 GERİLEME DEVRESİ
5 ÇİN’DE İKTİDAR DEĞİŞİMİ VE GÖKTÜRKLER
6 GÖKTÜRK DEVLETİ’NİN ÇÖKÜŞÜ
7 ESARET DEVRESİ
8 ARA SINAV
9 İSTİKLÂL
10 İKİNCİ GÖKTÜRK DEVLETİ
11 KAPGAN KAGAN DEVRİ
12 BİLGE KAGAN VE KÜL TEGİN
13 ORHUN ABİDELERİ
14 DEVLET TEŞKİLÂTI VE ORDU
15 KURT VE ATIN MUKADDESATI
16 FİNAL SINAVI

Ahmet Taşağıl - GöktürklerYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Tartışma 5 10 50
Bireysel Çalışma 5 10 50
Okuma 5 10 50
Toplam İş Yükü (saat) 152

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 2 1 2
ÖÇ 2 3 5 4
ÖÇ 3 3 4 5
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek