GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TAR842 19 YÜZYIL OSMANLI İKTİSAT TAR.I 927001 1 1 5

Doktora


19 Yüzyıl süresince ekonomisinin yaşadığı köklü değişiklikler, Sömürgecilik ve emperyalizm çağında Avrupa ve Osmanlı iktisadi direnişi, Yabancı sermayenin Osmanlı’ya girişi ve faaliyetleri, konularında bilgi vermesi amaçlanmıştır


Yrd.Doç.Dr.SÜLEYMAN UYGUN


1 Osmanlı İktisadi Geleneğinin Kökenleri hakkında bilgi sahibi olur
2 İktisat alanındaki değişimler ve klasik Osmanlı ekonomisinin verdiği tepkiler hakkında bilgi sahibi olur
3 Uluslar arası ekonominin gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Osmanlı Devleti’nin klasik dönem ekonomi anlayışı ve ilkeleri, Osmanlı ekonomi anlayışının Batı ekonomi anlayışından farklılığı, 18. Ve 19 . Yüzyıl Avrupa ekonomisinde yaşanan değişimler ve bunun Osmanlı’ya etkileri, Osmanlı ekonomisinin uluslararası ekonomiye entegrasyon süreci.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Osmanlı ekonomisini ayakta tutma çabaları
2 Mali sistem ve ekonomi
3 Avrupa’da iktisadi dünya görüşünde değişimler
4 Liberaliz ve kapitalizm çağında Avrupa
5 Sanayi İnkılabı ve Emperyalizm Çağında Osmanlı ekonomisi
6 Ekonomik Yansımaları
7 Küreselleşme çağında Avrupa ekonomisi
8 19 Yüzyılda küreselleşme
9 Osmanlı dış borçları ve Duyun-u Umumiye
10 19. Yüzyıl Batısında ortaya çıkan iktisadi değişimler ve Osmanlı iktisadi anlayışının verdiği tepkiler
11 19. Yüzyılda Osmanlı ekonomisinde dönüşüm Modern Teknikler ve Osmanlı
12 Yabancı Sermaye ve Osmanlı ekonomisi
13 Ekonomik değişimlerin Osmanlı toplum ahengine etkisi
14 Ekonomik değişimlerin Osmanlı kentlerine etkisi
15 Degerlendirme
16 final

Mehmet Genç, Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Ekonomi, Ötüken Yayınları, İstanbul 2000; Ahmet Tabakoğlu, İktisat Tarihi, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2005; Şevket Pamuk, Osmanlı Türkiye İktisat Tarihi 1500-1914, İletişim Yayınları İstanbul 2005; Şevket Pamuk, Osmanlı’dan Cumhuriyete, İktisat Politikaları ve Büyüme, İş Bankası Yayınları İstanbul 2008Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Tartışma 5 12 60
Soru-Yanıt 5 12 60
Beyin Fırtınası 5 6 30
Toplam İş Yükü (saat) 152

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 1 1 1
ÖÇ 2 3 2 3
ÖÇ 3 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek