GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TAR817 MİLLİ MÜCADALE DÖNEMİ KAYNAK BELGELERİNİN İNCELENMESİ Ders 1 2 5.00

Doktora


Türkçe


Bilimsel bir eserin ortaya konması için gerekli olan alt yapının oluşturulması amaçlanmaktadır.


Doç. Dr. Ömer ERDEN


1 Tarih uzmanlığının gerektirdiği bilgi, beceri, anlayış ve kavrayışa sahip olma; Sosyal Bilimler alanında yeterli bilgiye sahip olup, bu bilgileri Tarih alanında kullanabilecek gelişime ve derinliğe ulaşma.
2 2 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde kullanabilme becerisi kazanma.
3 3 Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin gelişimini gözlemleyebilme ve buna bağlı olarak çalışmalar yapabilme becerisi kazanma.
4 4 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanıyla ilgili yapacağı bilimsel çalışmalarda kaynaklara ulaşabilme, kaynaktan aracısız yararlanabilme, metinleri orijinallerinden okuyup anlayabilme becerisi kazanma
5 5 Tükiye Cumhuriyeti Tarihi alanıyla ilgili yaptığı çalışmalarda elde ettiği verileri derleme, sınıflandırabilme, analiz edebilme ve yorumlama ile bilimsel araştırma ve çalışma yöntemlerini kavrayabilme becerisi kazanma.
6
7
8
9
10


Yok


Yok


Tarihi kaynakların tenkit ve değerlendirilmesi, dipnot ve bibliyoğrafya, index hazırlama, bilimsel bir eseri kaleme alma hazırlığı ve şekli


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Dersin amacı, kaynakçası
2 Belli başlı kütüphaneler ve arşivler; buralarda araştırma yolları
3 Belli başlı kütüphaneler ve arşivler; buralarda araştırma yolları
4 Tarihin sözlü ve yazılı kaynakları hakkında genel bir tekrar
5 Tarihin sözlü ve yazılı kaynakları hakkında genel bir tekrar
6 Kaynakların tenkidi
7 Kaynakların tenkidi
8 Arşiv malzemelerinin tespiti (arşiv kılavuz ve kataloglarının taranması), Arşivlerden belge ve bilgi alma yolları
9 ara sınav
10 Arşiv malzemelerinin tespiti (arşiv kılavuz ve kataloglarının taranması), Arşivlerden belge ve bilgi alma yolları
11 Sözlü kaynaklar, sözlü bilgilerin değerlendirilmesi, saha araştırmalarında izlenecek yol ve maddî malzemelerin temini, tenkidi
12 Sözlü kaynaklar, sözlü bilgilerin değerlendirilmesi, saha araştırmalarında
13 Milli Mücadele Basını
14 Diğer kaynaklar
15 Final Sınavı

Milli Mücadele Dönemine dair arşiv belgelerinden örnekler.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 10 5 50
Tartışma 4 2 8
Soru-Yanıt 10 3 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 4 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 6 12
Toplam İş Yükü (saat) 144

[PC] 1 [PC] 2 [PC] 3 [PC] 4 [PC] 5 [PC] 6 [PC] 7
[OC] 1 4 5 4 4 3 3 3
[OC] 2 3 3 3 3 3 5 3
[OC] 3 4 4 4 5 4 3 4
[OC] 4 3 5 3 4 3 3 3
[OC] 5 3 4 3 4 3 4 3
[OC] 6 3 3 4 3 3 3 4
[OC] 7 3 3 3 4 4 4 4
[OC] 8 4 3 5 3 3 4 4
[OC] 9 4 3 3 4 3 4 3
[OC] 10 3 3 4 4 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek