GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TAR816 ATATÜRK DÖNEMİ SİYASAL ANTLAŞMALAR 927001 1 1 5

Doktora


Uluslararası antlaşmaların çeşitleri ve özellikleri anlatılacaktır. Daha sonra Türkiye’nin uluslararası antlaşmalara taraf olma süreci açıklanacaktır. Ardından Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası antlaşmalar konulara göre tasnif edilerek incelenecektir.1 1) Uluslararası antlaşma çeşitlerini ve farklı nitelikteki antlaşmaların özelliklerini kavrar.
2
3
4
5
6

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Uluslararası antlaşma çeşitleri, Türkiye’nin uluslararası antlaşmalara taraf olmasına dair mevzuat, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası antlaşmalar bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Uluslararası antlaşma çeşitleri ve özellikleri
2 Türkiye’nin uluslararası antlaşmalara taraf olma prosedürü
3 Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası antlaşmalar
4 Kuruluşuna, egemenliğine ve sınırlarına ilişkin antlaşmalar
5 Osmanlı’nın halefi olması nedeniyle taraf olduğu antlaşmalar
6 Uluslararası hukukun genel düzenine dair antlaşmalar (MC ve BM Şartları, Uluslararası Antlaşmalar Viyana Sözleşmesi, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi, vs.)
7 Güvenlik ve savunma antlaşmaları, askeri antlaşmaları (NATO, Bağdat Paktı, Balkan Paktı, AGİT vs.)
8 Küresel ekonomik ilişkilere ilişkin antlaşmalar (DTÖ, IMF, DB, Gümrük Birliği ..)
9 Ara Sınav
10 Geniş kapsamlı işbirliği antlaşmaları (AB, İİT vs.)
11 Komşularla yapılmış ikili antlaşmalar
12 Diğer devletlerle ikili anlaşmalar
13 Türkiye’nin taraf olduğu diğer antlaşmalar
14 Genel değerlendirme
15 Final

Milletlerarası Hukuk Mevzuatı, Enver BozkurtYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Okuma 10 11 110
Toplam İş Yükü (saat) 156

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 3 4 4 4 5 4 3
ÖÇ 2 5 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 3 5 5 4 4 4 5 5
ÖÇ 4 4 4 5 4 4 4 4
ÖÇ 5 5 5 3 3 4 3 4
ÖÇ 6 3 5 4 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek