GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TAR811 TÜRK DÜNYASINDA AYDINLANMA HAREKETLERİ 927001 1 2 5

Doktora


Türk Dünyasında meydana gelen yenileşme hareketlerini öğrenme


Yrd. Doç. Dr. Fuat HACISALİHOĞLU


1 Yenileşme öncesi Türk dünyasının kültürel durumunu değerlendirir.
2 Yenileşmeyi hazırlayan sebepleri kavrar.
3 Yenileşme liderlerini ve faaliyetlerini analiz eder.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Türk Dünyasında ortaya çıkan yenileşme hareketlerinin ortaya çıkış süreci, hazırlayan koşullar, önemli liderleri, yenileşme alanları, etkilendikleri evren.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Dersin Tanımı. Kapsamı , Kaynakları ve İşleme Sistemi
2 Yenileşme Öncesi Tür Dünyasında Eğitim, Sosyal Hayat ve Kültürel Ortam
3 Rus İstilası ve Türk Dünyası
4 Yenileşmenin İlk adımları
5 Kadimizm ve İlkeleri
6 İsmail Gaspıralı Fikirleri ve İdealleri
7 İsmail Gaspıralının Faaliyetleri
8 Ara Sınav
9 Kırım ve Tataristanda Yenileşme Hareketleri
10 Türkistanda Ceditçilik, Azerbaycanda Ceditçilik
11 Ceditçilik ve Osmanlı Devleti
12 Ceditçilik ve Avrupa
13 Ceditçi Önderlerin Çalışmalarından Seçme Metinler
14 Sovyet Sistemi ve Ceditçilik
15 Sovyet Sistemi ve Ceditçilik
16 Exam

1. A. Ahat Andican, Cedidizmden bağımsızlığa hariçte Türkistan mücadelesi, İstanbul: Emre Yayınları, 2003. 2. İdil - Ural Türklerinde XIX. yyın başlarında eğitimde yenileşme hareketleri. / Ahmet Kolbaşı. --1989. 3. Rusya Türkleri arasındaki yenileşme hareketinin öncülerinden Rızaeddin Fahreddin : (1858-1936). / İsmail Türkoğlu. -- İstanbul : Ötüken Neşriyat, 2000. 4. Türk dünyasında dini yenileşme (1850-1917). / İbrahim Maraş. -- İstanbul : Ötüken Yayınları, 2002. 5. Kadimle cedit arasında Musa Carullah : hayatı eserleri fikirleri. / Ahmet Kanlıdere. -- İstanbul : Dergah Yayınları, 2005.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Tartışma 5 10 50
Bireysel Çalışma 5 10 50
Okuma 5 10 50
Toplam İş Yükü (saat) 152

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 2 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 3 4 4 5 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek