GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TAR831 ARŞİV BELGELERİ 927001 1 2 5

Doktora


Yakınçağ’ın temel kaynakları konusunda bilgi verilerek, bu dönemi içeren araştırma konularına temel sağlayabilecek ön bilgi ve zemin oluşturmak.


Doç. Dr. İlhan Ekinci, Yrd. Doç.Dr. M. Emre Kılıçaslan


1 Yakınçağ Tarihi Araştırmalarında kullanılabilecek Kaynaklar Hakkında bilgi sahibi olur
2 Kaynakları Kullanabilme Yetkinliğine ulaşır

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Yakınçağ Tarihi’nin temel kaynakları; Arşivler, Belgeler, Vakanüvisler, resmi tarihler, hatıratlar, Gazeteler, görsel dökümanlar, ses kayıtları, genel, siyasi, ekonomik, sosyal ve yerel tarih kaynakları, edebi eserler


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Yakınçağ Tarih Kaynağı Olarak Arşivler
2 Osmanlı Arşivi
3 Vakıf ve Müze Arşivleri
4 Milli kütüphane ve özel kurum arşivleri
5 Yakınçağın Vakanüvisleri ve Eserleri
6 Yakınçağın Vakanüvisleri ve Eserleri
7 Yakınçağın Yerli Ana Kaynakları
8 I.Vize
9 Yakınçağın Yabancı Ana Kaynakları, Hatıratlar
10 Gazeteler- Genel
11 Gazeteler- Yerel/Vilayet-
12 Görsel Dökümanlar
13 Siyasi Tarih Kaynakları
14 Sosyal Tarih Kaynakları
15 Ekonomik Tarih Kaynakları
16 Dönem Sonu Sınavı

1 Mübahat Kütükoğlu, Tarih Araştırmalarında Usul, Elif Kitabevi, İstanbul 2007. 2 Süraiya Faroqhi, Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2009. 3 Erhan Afyoncu, Osmanlı Tarihi Araştırma Rehberi, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2009. 4 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Katalogları Rehberi, Ankara 1995.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Soru-Yanıt 2 10 20
Makale Yazma 2 10 20
Makale Kritik Etme 2 10 20
Bireysel Çalışma 2 10 20
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 10 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 10 20
Toplam İş Yükü (saat) 144

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 2 2 1
ÖÇ 2 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek