GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TAR828 OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA MİLLİYETÇİLİK VE BAĞIMSIZLIK HARAKETLERİ 927001 1 1 5

Doktora


1839 sonrası Osmanlı fikir hayatının kurumları, aktörleri ve içeriklerini öğretir.


Dr. Öğr. Üyesi Tuğrul Özcan


1 Tanzimat ve Islahat Fermanlarının tahlilini yapar.
2 Osmanlı matbuatının doğuşu ve yeni kamuoyunun tartışma gündemini kavrar.
3 Tiyatro, roman ve hikâye türlerinin fikir hayatıyla bağlantısını tartışır.
4 Genç Osmanlıların fikir hayatımızdaki yerini analiz eder.
5 Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük cereyanlarının Cumhuriyet'e bıraktığı mirası değerlendirir ve sunar.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Genç Osmanlılar, Jön Türkler, Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük cereyanları


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Tanzimat öncesi fikir hayatı
2 Tanzimat ve Islahat Fermanlarının tahlili
3 Genç Osmanlılar
4 Namık Kemal
5 Ali Suavi ve Ziya Paşa
6 Osmanlı?da tiyatro, hikâye ve romanının gelişimi
7 Ahmet Mithat Efendi ve muhafazakârlık
8 Osmanlıcılık
9 Ara Sıvav (Vize)
10 Osmanlı Devletin'nde Gayrimüslimler
11 İslamcılık
12 Türkçülük ve Ziya Gökalp, Yusuf Akçura
13 Prens Sabahattin Bey
14 Liberalizm
15 Genel Değerlendirme ve tartışma
16 Final

Mardin, Ş. (1964). Jön Türklerin Siyasî Fikirleri, Ankara: Türkiye İş Bankası Yay.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Makale Kritik Etme 5 5 25
Bireysel Çalışma 15 4 60
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 4 60
Toplam İş Yükü (saat) 149

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 4 4 4 4 4 3 5
ÖÇ 2 4 3 2 3 4 2 4
ÖÇ 3 5 4 3 2 3 4 5
ÖÇ 4 4 3 2 3 4 3 2
ÖÇ 5 3 3 2 2 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek