GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TAR833 OSMANLI TARİHİ ARAŞTIRMALARINDA USULLER 927001 1 1 5

Doktora


Osmanlı tarihi alanında araştırma yapabilmek için izlenecek yollar, uygulanacak metotlar; ana kaynak ve arşiv malzemelerine ulaşma, okuma ve değerlendirme yeterliliğine sahip olmak


Doç.Dr. Ayşe PUL


1 Akademik düzeyde tarihi araştırma ve inceleme disiplini kazanır.
2 Tarihin her alanında araştırma yapabilecek ve değerlendirme yapabilecek yeterlilik kazanır.
3
4
5

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Arşivlerden ve kütüphanelerden bilgi toplama teknik ve usulleri, kılavuzlar ve konu ile ilgili kaynaklar, Arşiv belgelerinden yararlanma usulleri, Metin tenkidi ve uygulamaları


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Türkiye’deki arşivler hakkında bilgi
2 Türk tarihiyle ilgili yabancı arşivler hakkında bilgi
3 Türk arşiv defter ve belgelerine ait bilgiler
4 Belge çeşitleri ve yazım usulleri
5 Belgelerde kullanılan yazı çeşitleri
6 Çeşitli yazı örnekleri okuma çalışmaları
7 Yazı örnekleri okumaya devam
8 I.Vize ve ferman ve beratlara örnekler
9 Belgeleri okuma ve anlama
10 Belgelerden genel okuma çalışmaları
11 Belge yorumuyla bir konu hazırlama
12 Belgeleri değerlendirerek yorumlama Hazırlanan konuyu ikincil kaynaklarla destekleme
13 Kütüphanelerden yararlanma teknikleri
14 Kaynağa ulaşma ve fişleme yöntemi
15 Hazırlanan konuyu ikincil kaynaklarla destekleme
16 Final sınavı

Mübahat Kütükoğlu, Tarih Araştırmalarında Usul, TTK, Ankara 2011. Suraiya Faroqhi, Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir?, İstanbul 2001.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 3 42
Tartışma 14 3 42
Soru-Yanıt 8 4 32
Bireysel Çalışma 7 3 21
Okuma 7 3 21
Toplam İş Yükü (saat) 158

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 2 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek