GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TAR832 OSMANLI DEVLETİ NİN ARŞİV VE TARİHİ KAYNAKLARI Ders 1 1 5.00

DoktoraOsmanlı tarih kaynaklarının ortaya çıkışı, ilk yazılan eserler, kronolojik düzen içersinde Osmanlı tarihçileri ve eserlerinin tanıtımı, müelliflerin birbirlerinden yararlanma biçimleri, Osmanlı tarih yazıcılığındaki gelişmeler.


Doç.Dr. Sadullah GÜLTEN


1 Mezunlar, eleştirel düşünceyi yapıcı bir şekilde ifade etme, öncelik kullanma ve kendi görüşünü ortaya koyma becerisine sahip olurlar
2 Mezunlar, analiz ve sentez yapabilirler
3 Mezunlar, Uygarlığın doğuşu gelişimi ve uygarlıklar hakkında temel bilgileri ve Türkçe ve diğer dillerde yazılmış kaynakları öğrenirler
4 Mezunlar, tarih metodolojisine ait eserlerin yanı sıra Türk ve Dünya tarihine ait kaynakları ve eserleri öğrenirler.
5 Mezunlar, bu alana/disipline ilişkin yeterli bilgiye sahip olur, bunları kavrarlar.
6


Yok


Yok


Kuruluştan II. Murad devrine kadar Osmanlı Tarihi Kaynakları, II. Murad Devri Osmanlı Tarihi Kaynakları, Mehmed (Fatih) Devri Osmanlı Tarihi Kaynakları, II. Bayezid Devri Osmanlı Tarihi Kaynakları, Yazarı bilinen Tevârih-i Âl-i Osman’lar hakkında sınıfta tartışılır.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Dersin amacı, tanıtımı ve önemi.
2 Kuruluştan II. Murad devrine kadar Osmanlı Tarihi Kaynakları.
3 II. Murad Devri Osmanlı Tarihi Kaynakları .
4 Mehmed (Fatih) Devri Osmanlı Tarihi Kaynakları.
5 II. Bayezid Devri Osmanlı Tarihi Kaynakları.
6 Yazarı bilinen Tevârih-i Âl-i Osman’lar.
7 Anonymus Tevârih-i Âl-i Osmans
8 final
9 Anonim Tevârih-i Âl-i Osman’lar.
10 16. Yüzyıl Osmanlı Tarihi Kaynakları.
11 16. Yüzyıl Osmanlı Tarihi Kaynakları.
12 Resmî Tarihçilik: Vak‘anüvis Tarihleri.
13 Resmî Tarihçilik: Vak‘anüvis Tarihleri.
14 Resmî Tarihçilik: Vak‘anüvis Tarihleri.
15 Resmî Tarihçilik: Vak‘anüvis Tarihleri.
16 final

Fr. Babinger, Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, çev. C. Üçok, Ankara 1982. Necdet Öztürk, “Fatih Devri Osmanlı Tarih Yazıcılığındaki Gelişmeler”, Fatih Sempozyumları (2005-2006), I-II, Tebliğler, İstanbul 2007, s. 172-177. Necdet Öztürk, “II. Bayezid Devri Osmanlı Tarihçileri ve Eserleri”; Anonim Osmanlı Kroniği (1299-1512), haz. N. Öztürk, İstanbul 2000 (Giriş Kısmı). Necdet Öztürk, “Osmanlı Tarih Yazıcılığı Üzerine”, Osmanlı/Bilim, Ankara 1999, VIII, 247-256. Necdet Öztürk, Kuruluş’tan II. Bayezid Devrine Kadar Osmanlı Tarih Kaynakları: Düstûrnâme-i Enverî, İstanbul 2003 (Giriş Kısmı).Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Problem Çözümü 5 20 100
Tartışma 5 5 25
Soru-Yanıt 5 5 25
Toplam İş Yükü (saat) 152

[PC] 1 [PC] 2 [PC] 3 [PC] 4 [PC] 5 [PC] 6 [PC] 7
[OC] 1 1
[OC] 2 2
[OC] 3 5
[OC] 4 4
[OC] 5 3
[OC] 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek