GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TİB509 KONULU MEAL/TEFSİR DERSLERİ II 927001 1 2 5

Yüksek Lisans


Meal ile tercüme arasındaki farkı ortaya koyup, kendi hususiliği içinde Kur’an’ın meali hakkında nazari ve uygulamalı bir görüş oluşturmak


Prof. Dr. Sadık KILIÇ


1 Öğrenci meal, manevi çeviri,tefsir gibi kavramları anlamayı becerecek
2 Genelde dil, özeldeyse Kur’an dili olan Arapçanın dini bir metin olarak bir takım dilsel hususiyetlerini farkedecek
3 Meal uygulaması yoluyla Kur’an’ın sahih şekilde meal ve tefsirini yapmaya dair yeterlilik hissedecek
4 Kur’an’ın konuları hakkında doğrudan bilgi edinme yollarını müşahade edebilecek

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Konu hakkında telif edilmiş Türkçe, Arapça kaynak eserlerden ilgili bölümler/makale ve kitaplar ile Kur’an-ı Kerim’in 27.cüzündeki sureler. Ayrıca 28.cüzün meali.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Meal ve çeviri hakkında teorik bilgilendirme
2 Konu ile alakalı temel usûl metni takriri
3 Metin takriri ve izahlar
4 Uygulama:27.cüz(Zâriyat sûresi)
5 Uygulama:27.cüz(Zâriyat sûresi)
6 HAFTA:Meal ve çeviri hakkında teorik bilgilendirme 6-Metin takriri ve izahlar
7 Metin takriri ve izahlar
8 8-Metin takriri ve izahlar
9 Uygulama:27 cüz(Tûr suresi)
10 Uygulama:27 cüz(Tûr suresi)
11 Uygulama:27 cüz(Tûr suresi)
12 Metin takriri ve izahlar
13 Metin takriri ve izahlar
14 Metin takriri ve izahlar

:Mennâu’l Kattan; Mebâhis fî ‘Ulûmi’l-Kur’an(s.312-328, Beyrut, 1973); Abdurrahman el-Akk, Ulumu’t-Tefsir ve Kavaiduhu, (s.431-473, Şam, 1994),Meal ve çeviriye dair makale, (Prof. Dr. Sadık KILIÇ), Şeyhu’l-İslam Mustafa Sabri,( Kur’an Tercümesi meselesi, İstanbul, 1993)Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 6 84
Tartışma 3 6 18
Takım/Grup Çalışması 12 2 24
Beyin Fırtınası 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 3 9
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 3 12
Okuma 9 1 9
Toplam İş Yükü (saat) 159

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17
ÖÇ 1 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 5 5 4
ÖÇ 3 3 4 4 4 5 5
ÖÇ 4 5 5 5 5 5 4 5 4 3 4 5 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek