GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TİB547 İSLAM HUKUKUNUN GENEL ESASLARI VE BÖLÜMLERİ 927001 1 1 5

Yüksek Lisans


İslam Hukukunda bulunan genel kuralları öğretmek.1 İslam hukukunun sistematiği hakkında genel bilgi edinir.
2 İslam hukuk metodolojisi hakkında genel bir nosyon sağlamak üzere, şerî deliller, şerî hükümler, şerî delillerden hüküm çıkarma yöntemleri, şerî hükümlerin gayeleri, içtihat ve ilgili kavramlar hakkında temel bilgiler edinir
3 Mecelle hakkında bilgi sahibi olur.
4 Külli kaidelerin nasıl oluştuğu hakkında bilgi sahibi olur
5 Külli kaidelerle ilgili hayattan örnekler görür.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Külli kaide kavramı, mukayesesi, kaynakları ve Mecellenin 100 Küllî kaidesinin analizi


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Küllî Kaide Kavramı
2 Usul Kuralları ve karşılaştırılması
3 Külli Kaidelerin temel kaynakları
4 Hanefî Kaynaklarının analizi
5 Malikî Kaynaklarının analizi
6 Şafiî kaynaklarının analizi
7 Hanbelî kaynaklarının analizi
8 Ara Sınav
9 Mecellenin ilk beş maddesinin analizi
10 Mecellenin 5-25. maddeleri
11 Mecellenin 25-45. maddeleri
12 Mecellenin 45-65. maddeleri
13 Mecellenin 6585. maddeleri
14 Mecellenin 85100. maddeleri + değerlendirmeYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Alan Çalışması 12 4 48
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 12 4 48
Okuma 10 4 40
Toplam İş Yükü (saat) 138

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4 4
ÖÇ 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek