GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TİB502 KUR'AN TARİHİ Ders 1 1 5.00

Yüksek Lisans


Türkçe


Kur’an-ı Kerim’in tarihi hakkında tafsilatlı bilgi vermek


Yrd. Doç. Dr. Orhan İYİBİLGİN


1 Vahyin unsurlarını açıklar.
2 Kurânın Tarihi, cemi ve teksirini açıklar.
3 Mushafın muhafazasını kavrar.
4 Elde ettiği bilgileri bilimsel çalışmlarda nasıl kullanacağını bilir, bulguları yorumlama becerisini geliştirir


Yok


Yok


Vahiy, Nübüvvet, Kur’an-ı Kerim’in nuzülü, yazılması, mushaf haline getirilmesi çoğaltılması resmü’l-mushaf


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Tefsir Usûlü ve tarihi hakkında bilgi
2 Kuranın anlamı Tarifi ve Diğer İsimleri
3 Vahiy, Vahyin Başlangıcı, Vahyin Keyfiyeti, Vahyin Geliş Şekilleri
4 Vahiy Esnasında Görülen Haller, Vahiylere Ait Bazı Terimler, Vahiy Katipleri, Vahyin Yazıldığı Malzeme
5 Nübüvvet, Peygamberlik müessesi
6 Kur’an-ı Kerim’in Nüzulü
7 Kuran-ı Kerimin Yazı ile Tesbiti
8 Ara Sınav
9 Kuranın Yedi Harf Üzerine Nazil Olması ve Kıraatı Meselesi
10 Kur’an-ı Kerim’in Cemi
11 Kur’an-ı Kerim’in Çoğaltılması
12 Kur’an-ı Kerim’in noktalanması ve harekelenmesi
13 Resmü’l-Mushaf
14 Mushaflarda imla meselesi

el-İtkan fi Ulumi'l-Kur'an, Suyuti Kur'an Tarihi, Muhsin DEMİRCİ Hz. Osman'a İzâfe Edilen Mushaf-ı Şerîf (Topkapı Sarayı Müzesi Nüshası), Tayyar ALTIKULAÇ Tefsir Tarihi, Bergamalı Cevdet PAŞAYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 2 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 3 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 3 15
Okuma 10 2 20
Toplam İş Yükü (saat) 139

[PC] 1 [PC] 2 [PC] 3 [PC] 4 [PC] 5 [PC] 6 [PC] 7 [PC] 8 [PC] 9 [PC] 10 [PC] 11 [PC] 12 [PC] 13 [PC] 14 [PC] 15 [PC] 16 [PC] 17
[OC] 1 5 2 4 5 1 1 5 2 5
[OC] 2 5 2 3 2 4 2 2 2 2 4 5
[OC] 3 2 2 3 3 5 3 1 3 2 3 3 3 5
[OC] 4 3 2 3 3 4 5 1 2 5 5 4 2 3 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek