GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TİB653 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 927001 1 1 5

Yüksek Lisans


Lisansüstü öğrencileri, bilimsel araştırma yöntemleri ile ilgili temel kavramlar ile tanıştırıp, bilimsel araştırma önerisi hazırlama sürecini deneyimlediklerindendir sağlayarak, uygun araştırma yöntem ve teknikleri ile çalışmalarını uygulayıp, istatistiksel veriler ile elde edilen bulgu ve sonuçları, bilimsel yazım kurallarına ve etik kurallara uygun biçimde yazılı bir rapor olarak sunmalarını amaçlar.


Yrd. Doç. Dr. Yahya TURAN


1 Bilimsel araştırma ve özelliklerini açıklayabilme
2 Bilimsel araştırma önerisi hazırlayabilme
3 Çalışmalara uygun araştırma yöntem ve tekniklerini uygulayabilme
4 Literatür tarayabilme ve atıflayabilme
5 Veri toplama ve analiz tekniklerini öğrenebilme
6 Etik standartlar, yazılımlar ve yasal sınırlamalar ile ilgili bilgileri uygulayabilme
7 Bilimsel yazım kurallarına uygun rapor yazabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bilimsel araştırma yöntemleri, bilimsel araştırma süreci, araştırma soruları ve hipotezler, edebiyat araştırması, alıntı yapma, yayın etik, etik standartlar ve yasal sınırlamalar, veri toplama ve analiz teknikleri, gözlem, mülakat, anket, deney, referans, bulgular ve sonuç , bilimsel yazım kuralları


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Araştırma yöntembilimi Anlatım & Sunum
2 Araştırma konusunu belirleme Anlatım & Sunum
3 Araştırma problemini tanımlama Anlatım & Sunum
4 Kaynakların taranması Anlatım & Sunum
5 Hipotezin yazılması Anlatım & Sunum
6 Araştırma yöntem ve modelini belirleme Anlatım & Sunum
7 Verilerin toplanması ve analizi Anlatım & Sunum
8 Ara Sınav
9 Kaynak gösterme bilimsel araştırma yazım kural ve teknikleri Anlatım & Sunum
10 Yorumlama ve rapor yazımı Anlatım & Sunum
11 Bilimsel yayın etiği ilkeleri Anlatım & Sunum
12 Etik standartlar, yasal sınırlamalar ve yazılımlar Anlatım & Sunum
13 Sorumlu araştırma yayını: yazarlar için uluslararası standartlar Anlatım & Sunum
14 Dönem ödevi sunumları Anlatım & Sunum

Arıkan, R. 2000. Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma, Gazi Kitabevi, 2. Ankara. Cebeci, S. 2015. Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri, Alfa Yayınları, İstanbul. Day, R.A. 1996. Bilimsel Makale Nasıl Yazılır, Nasıl Yayımlanır. Tübitak Yayınları. Hafner, A.W. 1998. Descriptive Statistical Techniques for Librarians. 4. Chicago. Karasar, N.1995. Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. 3A Araştırma Eğitim, Danışmanlık Ltd. Şti., Ankara. Kothari, C.R. 2004. Research Methodology Methods and Techniques. New Age International Publishers, India. Özdamar, K. 2003. Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Kaan 8. Kitabevi, Eskişehir. 9. 8. Seyidoğlu, H.2009. Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Güzem Can Yayınları, İstanbul.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Proje Hazırlama 1 10 10
Proje Sunma 1 2 2
Makale Yazma 1 40 40
Makale Kritik Etme 14 2 28
Okuma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 164

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17
ÖÇ 1 2 2 5
ÖÇ 2 2 5 2 5
ÖÇ 3 2 5 2 3 3
ÖÇ 4 3 5 5 3 3 5 3 4 2
ÖÇ 5 2 2 5 3 3 4 3 3 2 2
ÖÇ 6 3 5 3 3 2
ÖÇ 7 3 5 3 3 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek