GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TİB637 KUR'AN TEFSİRLERİNDE DİL/SARF NAHİV İLMİ ÖZELLİKLERİ 927001 1 1 5

Yüksek Lisans


Bazı rivayet ve dirayet tefsirlerindeki sarf/nahiv ilmi ile ilgili özellikleri öğrencilere kavratmak. Öğrencilerin Arapça dilbilgisi bilgilerini pekiştirmek.


Yrd. Doç. Dr. Cemal SANDIKÇI


1 Arapça'da sarf ve nahiv ilminin anlamını öğrencilere kavratmak.
2 Bazı tefsir kaynaklarındaki dil/sarf/nahiv özelliklerini öğrencilere öğretmek.
3 Kur'an'daki bazı cümlelerin dil bakımından inceleyip anlayabilme becerisi kazandırmak.
4 Öğrencinin i'rab bilgilerini pratik olarak kullanabilmesini sağlamak.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Emir ve nehiy uslübü, 7 kısım fiiller, İsmin çeşitleri, ismin özellikleri, merfuat, Nevasih, mansubat


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Fiil ve çeşitleri
2 İsim ve çeşitleri
3 Arapçada terkipler
4 Merfu /mansup ve mecrur kavramları
5 Arapçada tamlamalar
6 İrab nedir, tanımı ve örnekler
7 İsmin özellikleri
8 Zamirler
9 Ara sınav
10 İşaret isimleri
11 Fail ve meful kavramı
12 Bazı soru isimleri
13 Atıf harfleri
14 Harf ve hareke değişmeleri

Sabuni Tefsiri/Muhammed Ali Sabuni, (3 cilt); Arapça/Türkçe sözlük/Serdar Mutçalı, Sarf-Nahiv-Edatlar/Mustafa Meral ÇörtüYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Quiz 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 3 5 15
Bireysel Çalışma 12 2 24
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 3 9
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 3 12
Okuma 9 4 36
Toplam İş Yükü (saat) 142

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17
ÖÇ 1 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
ÖÇ 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 2 3 3
ÖÇ 3 4 2 3 4 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3
ÖÇ 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek