GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TİB636 KLASİK MODERN ARAPÇA METİNLERDE İ'RAB 927001 1 1 5

Yüksek Lisans


Öğrencilerin klasik ve güncel Arapça metinleri dilbilim ve irab kurallarına göre okuyabilmelerini sağlamak


Yrd. Doç. Dr. Cemal SANDIKÇI


1 İ'rab kavramını öğrencilere kavratmak.
2 Öğrencilere İ'rab olgusunun klasik ve modern metinleri doğru okuyabilmedeki önemini kavratmak.
3 Öğrencilerin Klasik ve modern metinleri i'rab bilgileriyle pekiştirerek anlayabilmeleririni sağlamak.
4 Öğrencilerin karşılaştıkları Arapça metinlerin çözümlemelerini yani i'rabını yapabilecek beceriyi kazandırmak.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Mübteda ve Haber, Fiil ve fail, Övme/yerme ve şaşkınlık ifade eden kelimeler, Mef'ul çeşitleri


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 İsim cümlesi'nin çözümlenmesi/İ'rabı
2 Fiil cümlesinin çözümlenmesi/İ'rabı
3 Emir ve Nehiy fillerinin i'rabı
4 Aksam-ı Seb'a ve İ'rabı
5 İsmin çeşitleri, müfred, tesniye, cem'i ve İ'rabı
6 Harf ve hareke değişimlerine göre İ'rab
7 İsimleri i'rab bakımından merfu yapan kelimeler
8 İsimleri İ'rab bakımından mansup yapan kelimeler
9 Ara sınav
10 Mef'ul çeşitleri ve bunların i'rabı
11 Arapça'da tamlamalar ve bunların i'rabı
12 Arapça cümleler üzerinde İ'rab çalışmaları
13 Arapça'da sayılar ve İ'rabı
14 Munsarif ve Gayr-i munsarif kavramı ve konuyla ilgili i'rab çalışması

el-Minhac fi'l- Kavaidi ve'l-İ'rab/Muhammed Antâkî, Safvetü't-Tefasir/Muhammed Ali SabuniYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 5 5 25
Tartışma 5 1 5
Soru-Yanıt 2 2 4
Gözlem 2 3 6
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 3 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 3 15
Okuma 9 3 27
Toplam İş Yükü (saat) 138

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17
ÖÇ 1 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3
ÖÇ 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3
ÖÇ 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4
ÖÇ 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek