GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TİB614 TASAVVUFUN TARTIŞMALI KONULARI 927001 1 2 5

Yüksek Lisans


Bu ders, Tasavvufa diğer İslam âlimlerinin yönelttiği tenkitler, sufilerin tasavvufa yönelik tenkitleri, tasavvufta yabancı tesir meselesi, Şiilik ve tasavvuf, tasavvufî bilginin yapısı ve temel özellikleri hakkında ilgi vermektedir.


Yrd. Doç.Dr. Hatice Çubukcu


1
2 Tasavvuf problemlerini bilmek
3
4
5
6 Bu konudaki kaynakları tanımak
7 Meseleleri etraflıca tartışabilmek

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Sufilerin tasavvufu tenkidi ve melamet düşüncesi Tasavvufa içeriden bir tenkit örneği Tasavvufun Kökenine dair yapılan tartışmalar Şiilik ve Tasavvuf Seyr u Süluk, inrisab ve bey’at Şeyh-Mürşid, Silsile Zikir, ayin, sema Mücahede ve Riyazet Rabıta Ledün İlmi Tevekkül, kesb Bilgi anlayışı, Marifet Keşf ve keramet Ricalü-l-Gayb


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Sufilerin tasavvufu tenkidi ve melamet düşüncesi
2 Tasavvufa içeriden bir tenkit örneği
3 Tasavvufun Kökenine dair yapılan tartışmalar
4 Şiilik ve Tasavvuf
5 Seyr u Süluk, inrisab ve bey’at
6 Şeyh-Mürşid, Silsile
7 Zikir, ayin, sema
8 Mücahede ve Riyazet
9 Rabıta
10 Ledün İlmi
11 Tevekkül, kesb
12 Bilgi anlayışı, Marifet
13 Keşf ve keramet
14 Ricalü-l-Gayb
15
16

H. Kamil Yılmaz, Tasavvuf Meseleleri, Erkam yay. İbrahim Sarmış, Tasavvuf ve İslam, İstanbul, 1997. Ahmet Ögke, “Tasavvufa Yöneltilen Eleştiriler ve İbrahim Sarmış’ın “Tasavvuf ve İslam” Adlı Kitabı”, İlim ve Sanat, Nisan-1996, ss. 70-76. Ercüment Özkan, Tasavvuf ve İslam, İst. 1996. Ferit Aydın, Tarikatta Rabıta ve Nakşibendilik, İst. 1996. Mustafa Aşkar, Tasavvuf Tarihi Literatürü, İst. 2006. Süleyman Uludağ, “Şiilik’te Tasavvuf”, Milletler Arası Tarihte ve Günümüzde Şiilik Semp., İst. 1993. Erol Güngör, İslam Tasavvufunun Meseleleri. Ali Bolat, Bir Tasavvuf Okulu Olarak Melametilik, İnsan yay. İst. 2003. Mustafa Kara, Tasavvufi Hayat ve Düşünceyi Tenkit (İsmail Hakkı Bursevi Örneği), Bursa’da Dünden Bugüne Tasavvuf Kültürü , 2003, cilt: II, sayı: , s. 195-203. Mehmet Bayrakdar, Tasavvufa Yabancı Tesir meselesi. İrfan Gündüz, Tasavvufi Bir Terim Olarak Rabıta. Süleyman Uludağ, Ruhbanlık ve Tasavvuf. Süleyman Uludağ, Keşif ve Keramet. Ali Bolat, Muhasibi’ye Göre Marifetin Unsurları. Ahmet Ögke, Bir Tasavvuf Terimi Olarak Ricâlü’l-Gayb -İbn Arabî’nin Görüşleri-, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 2001, cilt: II, sayı: 5, s. 161-201.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Makale Yazma 3 10 30
Bireysel Çalışma 15 5 75
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17
ÖÇ 1 2 3 3
ÖÇ 2
ÖÇ 3 3 3
ÖÇ 4 3 4 3 5
ÖÇ 5 4 3
ÖÇ 6
ÖÇ 7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek