GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TİB577 KELAM İLMİNİN GELİŞİM SÜRECİ 927001 1 1 5

Yüksek Lisans


İlk dönem İslam düşünce tarihinde kelami düşüncenin sistematik gelişim sürecini analiz etmek


Assoc. Prof. Mehmet Kenan SAHIN


1 İslami ilimlerin tarihi gelişimi, metotları, kavramları ve kaynaklarını bilir, bunlar arasındaki farkları ve benzerlikleri karşılaştırır.
2 İslami ilimler sahasında ortaya konulan tarihsel tecrübe ve bilimsel birikimi sorgular, tasnif eder, güncel meselelerin çözümünde bundan yararlanır
3 Günümüz ihtiyaçları doğrultusunda temel dinî problemlere çözüm üretebilme becerisi kazanır
4 Alanıyla ilgili bilimsel bir zihniyete sahip olur
5 Temel İslam bilimleri alanında bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak araştırma yapabilme becerisi kazanır

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Kelâmi düşüncenin doğuşuna tesir eden amiller; dini metinlerin yorumlanması ve bazı siyasi konulardaki anlaşmazlıklar; İslam´ın diğer din ve medeniyetlerle karşılaşması ve tercüme hareketleri; İmamet meselesi; Rü´yetullah; Kader probleminin ortaya çıkışı; İnsan hürriyeti konusunda Hz. Peygamberden sonraki gelişmeler; İslâm´da aklın yeri; Allah´ın varlığı, birliği


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Peygamber Sonrası Hayat, Sahabe Dönemi ve İlk Ayrılıklar
2 İlk siyasi tartışmalar
3 İslam düşüncesinde İlk Tekfir Olayları
4 Harici, Şii ve mutedil zümrenin tavırları
5 İmanın Etimolojik Tanımları, Büyük Günah problemi ve İrca
6 Allah´ın Olayları Takdiri
7 Kur´an´ı Yorumlama Faaliyetleri ve Hadislerin Toplanması
8 Vize
9 Kelam´ın Doğuşu
10 Akıl Yürütmenin Başlangıcı
11 Mütezile Kelamı ve İlk Temsilcileri
12 Mütezilenin Esasları, Allah-İnsan ilişkisi
13 Mütezilenin Çöküşü ve Sünniliğin Zaferi
14 Sünniliğin Bütünleşmesi ve Güçlenmesi
15 Sünniliğin Bütünleşmesi ve Güçlenmesi
16 Final

W. Montgomery Watt, İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri, Birleşik Yay., İstanbul 1998 Komisyon, İslam Düşüncesi Tarihi, (Editör: M. M. Şerif), 1-4 cilt, İnsan Yay., İstanbul 1991 Cemalettin Erdemci, Kelam İlmine Giriş, Dem Yay., İstanul 2009 Ahmet Akbulut, Sahabe Dönemi İktidar Kavgası, Pozitif Matbaacılık, Ankara 2001Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 3 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 3 18
Okuma 12 2 24
Toplam İş Yükü (saat) 140

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek