GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TİB514 GARİBU'L-KUR'AN VE TEFSİRDEKİ ÖNEMİ 927001 1 1 5

Yüksek Lisans


Kur’andaki garip ve manası müşkil olduğu düşünülen kelimelerin hangi bağlamda olduğu okutulacak


Prof. Dr. Sadık KILIÇ


1 Öğrenci Kur’an’ın semantik/dilbilimsel yorumlanması usulünü öğrenecek
2 Bazı âyet ve sûrelerdeki anahtar terimler ile odak kavramların tefsir açısından önemini kavrayacak
3 Garibu’l-Kur’an vasıtasıyla dil-anlam, anlam-dış dünya vb. münasebetler hakkında bilgi sahibi olacak
4 Diğer yandan Kur’anî kavram ve tefsir anlayışlarından haberdar olacak
5 İlgli eserleri tanıyacak

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Fatiha, Bakara, Al-i İmran, Nisâ sûreleri


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Bakara suresi
2 Bakara suresi
3 Bakara suresi
4 Bakara suresi
5 Bakara suresi
6 Bakara suresi
7 Bakara suresi
8 Bakara suresi
9 Âl-î İmran Suresi
10 Âl-î İmran Suresi
11 Âl-î İmran Suresi
12 Âl-î İmran Suresi
13 Âl-î İmran Suresi
14 Nisa Sûresi

Abdulkadir el Hüseyni, Hediyyetü’l-İhvan;İbn Kuteybe, Tefsiru Garibü’l-Kur’an,es-Semin el-Halebi, ‘Umdetü’l-HuffazYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Tartışma 3 6 18
Takım/Grup Çalışması 12 2 24
Beyin Fırtınası 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 3 9
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 3 12
Okuma 9 4 36
Toplam İş Yükü (saat) 144

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17
ÖÇ 1 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 3 5 4
ÖÇ 2 4 5 4 5 5 4 5 3 5 3 4 4 5 4
ÖÇ 3 4 3 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4
ÖÇ 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 3 4 5 3 5
ÖÇ 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek