GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TİB507 KLASİK TEFSİR METİNLERİ 927001 1 2 5

Yüksek Lisans


Klasik Tefsir metinleri üzerinden Kur'an tefsiri hakkında bilgi vermek


Yrd. Doç. Dr. Orhan İYİBİLGİN


1 Klasik tefsirler hakkında bilgi sahibi olur
2 Klasik tefsir metinleri okur, anlar, analiz eder
3 Hangi konularda hangi tefsirlere müracaat edeceğini bilir
4 Tefsir gelişim tarihi hakkında bilgi sahibi olur.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Klasik tefsir metinleri


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Begavî'nin Meâlimü't-Tenzîl tefsirinden örnek metinler
2 Begavî'nin Meâlimü't-Tenzîl tefsirinden örnek metinler
3 Begavî'nin Meâlimü't-Tenzîl tefsirinden örnek metinler
4 Beydâvî'nin Envâru't-Tenzîl tefsirinden örnek metinler
5 Beydâvî'nin Envâru't-Tenzîl tefsirinden örnek metinler
6 Beydâvî'nin Envâru't-Tenzîl tefsirinden örnek metinler
7 Cessas'ın Ahkâmü'l-Kur'an tefsirinden örnek metinler
8 Cessas'ın Ahkâmü'l-Kur'an tefsirinden örnek metinler
9 Vize Sınavı
10 Râzî'nin Mefâtîh'ul-Gayb tefsirinden örnek metinler
11 Râzî'nin Mefâtîh'ul-Gayb tefsirinden örnek metinler
12 Râzî'nin Mefâtîh'ul-Gayb tefsirinden örnek metinler
13 Zemahşerî'nin Keşşâf tefsirinden örnek metinler
14 Zemahşerî'nin Keşşâf tefsirinden örnek metinler

Meâlimü't-Tenzîl, Begavî, Envâru't-Tenzîl, Beydâvî, Mefâtîh'ul-Gayb, Râzî, Ahkâmü'l-Kur'an, Cessas, Keşşâf, Zemahşerî.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Tartışma 4 2 8
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 12 2 24
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 3 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 3 15
Okuma 10 3 30
Toplam İş Yükü (saat) 136

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17
ÖÇ 1 5 5 3 5 4 5 5 4 4 1 5 5 3 4 3 2 5
ÖÇ 2 5 5 3 5 4 5 5 3 4 2 5 5 2 4 3 3 5
ÖÇ 3 5 5 3 4 5 3 5 3 4 1 5 5 3 3 3 2 5
ÖÇ 4 5 3 5 5 5 3 5 5 5 2 5 5 3 5 3 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek