GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TİB601-16 UZMANLIK ALAN DERSİ 927001 1 1 30

Yüksek Lisans


Yüksek lisans öğrencilerin analitik, yaratıcı ve bilimsel düşünme becerilerini problem çözme becerileriyle birleştirerek yapacakları tezlerde akademik ve bilimsel ortama katkı sağlayabilecekleri tez konusu ve yöntembilim konusunda gelişim sağlamalarına katkıda bulunmak.


Supervisor of Master Thesis


1 Öğrenciler bir tezde bulunması gereken genel özellikleri tanır.
2 Akademik düşünme becerilerini içselleştirir.
3 Bilimsel araştırma sürecini açıklar
4 Konusuyla ilgili bilimsel ve akademik çalışmaları izler
5 Yaptığı araştırmaya dayalı bir bilimsel raporu istendik format ile hazırlar
6 Konuyla ilgili literatürü yazar.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Uzmanlık Alan Dersi; yüksek lisans öğrencilerine danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarması, öğrencilerin bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel literatürü izleyebilmesi ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılması amacı ile tez çalışmalarının bilimsel temellerinin oluşturulması ve yürütülmesi için uygulanacak olan teorik bir derstir.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Alanın tanıtılması ve yurt ve dünyadaki öneminin açıklanması.
2 Öğrencinin aldığı dersler hakkında görüş alışverişinde bulunulması
3 İlgili bilim dalı etkinliklerinin ve ilgili literatürün tanıtılması
4 YÖK, ULAKBİM vb. yurtiçi veri tabanlarıyla yurtdışı (EBSCOhost, Digital Dissertations vb.) tez veritabanları hakkında bilgi vermek
5 Bilimsel etkinlikler (kongre, seminer, konferans vb.) hakkında bilgi verilmesi
6 Dönemin değerlendirilmesi ve tez çalışması hakkında fikirlerin beyan edilmesi
7 Bilim ve etik hakkında bilgi verilmesi
8 Bilimsel rapor hazırlamanın tanıtılması
9 Bir bilimsel raporun giriş ve literatüründe dikkat edilmesi gerekli konular
10 İlgili bilim dalının sahip olduğu genel karakteristikler itibariyle metodolojisinin incelenmesi
11 Yurtdışında ve yurtiçinde yapılan bilimsel etkinliklerin incelenerek, bilim dalına katkısının tartışılması
12 Yürütülecek tez çalışmalarının bilimsel, etik ve akademik temellerinin oluşturulması
13 Alınan derslerin değerlendirilmesi ve varsa eksikliklerin tespiti
14 Genel değerlendirme
Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 112 5 560
Tartışma 10 5 50
Takım/Grup Çalışması 14 5 70
Gözlem 6 4 24
Beyin Fırtınası 20 2 40
Proje Hazırlama 10 2 20
Proje Sunma 6 2 12
Seminer 4 2 8
Makale Yazma 7 2 14
Makale Kritik Etme 15 2 30
Bireysel Çalışma 8 4 32
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 3 30
Toplam İş Yükü (saat) 890

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17
ÖÇ 1 4 4 3 3 3 2 3 3 3 5 4 4 4 4
ÖÇ 2 4 4 4 4 3 3 4 4 3 2 4 4 3 3
ÖÇ 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4
ÖÇ 4 3 3 2 3 2 4 3 3 3 4 3 4 4 3
ÖÇ 5 3 4 3 4 3 3 4 4 2 4 3 4 2 3
ÖÇ 6 3 4 4 2 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek