GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TİB652-16 TEZ YÖNETİMİ 927001 1 1 30

Yüksek Lisans


Öğrencinin yüksek lisans tez önerisinde elde etmiş olduğu deneyimleri ve teorik bilgileri tez çalışmasında uygulamasıdır.


relevant faculty member


1 Konuyla ilgili literatürü yazar.
2 Tez araştırması için seçtiği probleme uygun araştırma soruları yazar.
3 Tezin amacına uygun metodolojiyi seçer ve yazar.
4 Seçtiği metodolojiye paralel olarak tez araştırmasıyla ilgili etik unsurları (araştırma izni vb.) yerine getirir.
5 Araştırma problemi ve soruları paralelinde geçerli ve güvenilir ölçme aracı hazırlayarak uygular.
6 Elde edilen verileri uygun analiz teknikleriyle analiz eder

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Yüksek lisans tez önerisinde çalışmasında yapılmış olan hazırlıkların uygulamaya konularak, tezin bahsedilen tüm yönleriyle raporlaştırılarak sonuçlandırılması


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Tezin ikinci bölümünde yapılacak olan tüm çalışmaların planlamasını yapmak
2 Tezin giriş ve kuramsal çerçevesinin yazılarak raporlaştırılması
3 Tezin giriş ve kuramsal çerçevesinin yazılarak raporlaştırılması
4 Tezin yöntem kısmının yazılması
5 Tezin yöntem kısmının yazılması
6 Alınan izin çerçevesinde ölçme aracının okullarda veya ilgili birimlerde uygulanması
7 Alınan izin çerçevesinde ölçme aracının okullarda veya ilgili birimlerde uygulanması
8 Alınan izin çerçevesinde ölçme aracının okullarda veya ilgili birimlerde uygulanması
9 Uygulanan ölçme aracından elde edilen verilerin analizi
10 Uygulanan ölçme aracından elde edilen verilerin analizi
11 Analiz sonuçlarının yorumlanması, tartışılması ve raporlaştırılması
12 Analiz sonuçlarının yorumlanması, tartışılması ve raporlaştırılması
13 Analiz sonuçlarının yorumlanması, tartışılması ve raporlaştırılması
14 Araştırmada elde edilen tüm verilerin de bulunduğu raporun tamamlanması

Danışmanı ile öğrencinin belirleyeceği her türlü kitap,dergi ,Makale

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama/Pratik 20 20 400
Takım/Grup Çalışması 2 5 10
Makale Yazma 15 10 150
Makale Kritik Etme 15 10 150
Bireysel Çalışma 10 8 80
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 10 100
Toplam İş Yükü (saat) 890

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17
ÖÇ 1 4 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4
ÖÇ 2 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 3 4
ÖÇ 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4
ÖÇ 4 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3
ÖÇ 5 3 4 4 4 3 3 2 4 4 3 4 3 4 2
ÖÇ 6 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek