GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TİB651-16 SEMİNER Ders 1 2 25.00

Yüksek LisansYüksek lisans öğrencilerine bilimsel ve akademik kurallar çerçevesinde sözlü sunum becerileri kazandırarak, tez çalışmasının amaçlarını, kapsamını ve izlenecek yol haritasını belirlemektir


Supervisor of the Master Thesis


1
2
3
4
5
6 Öğrenciler ilgili bilim dalına ilişkin genel akademik terminolojiyi tanır
7 Sözlü ev yazılı (Powerpoint bv.) sunum becerilerini geliştirir.
8 Akademik kurallar çerçevesinde taradığı literatürü bir araya getirerek bilimsel bir rapor hazırlar
9 Konusuyla ilgili bilimsel ve akademik çalışmaları izler.
10 Hazırladığı raporu sunar


Yok


Yok


Yüksek lisans öğrencilerinin alanıyla ilgili tez konularına temel teşkil etmesi, bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerini artırması, güncel literatürü izleyebilmesi ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılması amacı ile yaptığı çalışmaları rapor haline getirip,sunduğu bir derstir.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Uzmanlık Alan Dersi çerçevesinde öğrencilere aktarılan bilgilerin dersin öğretim elemanıyla tartışılması.
2 Bilim dalına ilişkin genel terminolojinin tanıtılması
3 Bilim dalına ilişkin genel terminolojinin tartışılması
4 Tez yazım becerilerine yönelik bilgisayar ile yazım becerilerinin geliştirilmesi, eksikliklerin giderilmesine yönelik açıklamalar ve demonstrasyonların yapılması
5 Tez yazım becerilerine yönelik bilgisayar ile yazım becerilerinin geliştirilmesi, eksikliklerin giderilmesine yönelik açıklamalar ve demonstrasyonların yapılması.
6 Bilimsel toplantılar sonucunda yazılan raporların incelenmesi. Raporların benzerlik ve farklılık gösteren hususları konusunda tartışmalar yapılması
7 Raporların benzerlik ve farklılık gösteren hususları konusunda tartışmalar yapılması
8 İlgili bilim dalında yapılması planlanan tez konusuna yönelik genel tarama yapılarak tartışılması.
9 İlgili bilim dalında yapılması planlanan tez konusuna yönelik genel tarama yapılarak tartışılması.
10 İlgili bilim dalında yapılması planlanan tez konusuna yönelik genel tarama yapılarak tartışılması.
11 İlgili bilim dalında yapılması planlanan tez konusuna yönelik genel tarama yapılarak tartışılması.
12 Yapılan tarama çalışmalarının sonucunun rapor haline getirilmesi
13 Yapılan tarama çalışmalarının sonucunun rapor haline getirilmesi
14 Hazırlanan seminer çalışmasının sunulması

Tez konusu ile ilgili araştırma yapıp, sunum hazırlamak için gerekli olan her türlü kitap ve ilgili dergiler. Alanı ile ilgili çeşitli veri tabanları ve İnternetYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 10 140
Tartışma 7 2 14
Takım/Grup Çalışması 10 8 80
Seminer 4 4 16
Makale Yazma 10 15 150
Makale Kritik Etme 10 10 100
Toplantı Başkanlığı Yapma 10 10 100
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 15 10 150
Toplam İş Yükü (saat) 750

[PC] 1 [PC] 2 [PC] 3 [PC] 4 [PC] 5 [PC] 6 [PC] 7 [PC] 8 [PC] 9 [PC] 10 [PC] 11 [PC] 12 [PC] 13 [PC] 14 [PC] 15 [PC] 16 [PC] 17
[OC] 1 4 3 4 5 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3
[OC] 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
[OC] 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3
[OC] 4 3 4 4 3 4 3 2 3 4 3 4 3 3 3
[OC] 5 4 4 3 4 2 4 3 4 4 3 3 4 3 4
[OC] 6
[OC] 7
[OC] 8
[OC] 9
[OC] 10
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek