GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TİB634 GÜNCEL ARAPÇA METİNLER 927001 1 2 5

Yüksek Lisans


Öğrencilerin Arapça olarak yazılan her türlü ilmi, edebi, akademik ve güncel konuları içeren metinleri okuyup anlayabilme ve anlatabilme becerisi kazandırmak.


Yrd. Doç. Dr. Cemal SANDIKÇI


1 ARAPÇA DİLBİLGİSİ KONULARINI İHTİVA EDEN METİNLERİ OKUYUP ANLAMA
2 KLASİK ARAPÇA METİNLERİ OKUYUP ANLAMA BECERİSİNİ KAZANMA
3 MODERN ARAPÇA METİNLERİ OKUYUP ANLAMA BECERİSİ KAZANMA
4 öĞRENCİLERİN TÜRKÇE'DEN ARAPÇA'YA VE ARAPÇA'DAN TÜRKÇE'YE ÇEVİRİ YAPABİLMELERİNİ SAĞLAMA
5

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Arapça gazete ve dergilerde yayınlanan makale ve haber örneklerinden seçme metinler.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 MAKALE OKUMA
2 HABER OKUMA
3 KONFERANSLARLA İLGİLİ METİN ÖRNEKLERİ
4 ULUSLARARASI GÖRÜŞME VE TARTIŞMALAR
5 İÇ SİYASİ GELİŞMELERE DAİR METİN OKUMA
6 ARAP DÜNYASI EKONOMİK SORUNLARA İLİŞKİN HABERLER
7 ARAP DÜNYASI SİYASİ SORUNLARA İLİŞKİN HABERLER
8 DEPREM. İÇ İSYAN, VE SAVAŞ HABERLERİ
9 DEPREM. İÇ İSYAN, VE SAVAŞ HABERLERİ
10 ÜLKEDEKİ EKONOMİK GELİŞMELER
11 ÜLKEDEKİ KÜLTÜREL GELİŞMELER
12 GENEL DIŞ POLİTİKA HABERLERİ
13 SPOR İLE İLGİLİ HABERLER
14 GENEL BİR METİN İNCELEMESİ

Arapça gazete ve dergiler, Modern Arapça metinler, Emrullah İşler, Musa Yıldız, ANKARA, 2001Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Alan Çalışması 10 8 80
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 5 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 3 6
Toplam İş Yükü (saat) 140

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek