GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TİB612 TASAVVUF HAREKETLERİ 927001 1 2 5

Yüksek Lisans


Tasavvuf tarihi boyunca ortaya çıkmış akımları tanımak


Yrd. Doç. Dr. Hatice Çubukcu


1
2 Tarikatleri tanımak
3 Tasavvuf Kyrumlarını bilmek
4 tarikatlerden bahseden kaynakları öğrenmek
5

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Tarihten günümüze ortaya çıkmış tasavvuf hareketleri ve belli başlı tarikatler


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 İslam Düşüncesinin Yapısı
2 İslam Düşüncesinin Yapısı
3 Tasavvuf Kurumları: Tekke, Zaviye
4 Hucviri'nin tespit ettiği ilk tasavvuf mektepleri
5 Kadirilik- Rıfailik
6 Sühreverdiyye, Şazeliyye, Bedeviyye
7 Desukiyye, Sadiilik, Çiştilik, Kübreviyye
8 Nakşibendilik
9 Yesevilik
10 Mevlevilik, Bektaşilik
11 Halvetilik, cerrahilik
12 Bayramilik, Celvetilik
13 Çağdaş Tasavvuf akımları
14 Genel Tekrar
15
16

1. Louis Massignon, Doğuş Devrinde Tasavvuf, (Haz: Osman Türer-Cengiz Gündoğdu), İst. 2006. 2. R. A. Nicholson, Tasavvufun Menşei Problemi, (çev: Abdullah Kartal), İst. 2004, 13-35. (Afifi'nin Tasavvuf Araştırmaları ve Nicholson'ın Yeri başlıklı yazısı). 3. Süleyman Uludağ, İslam Düşüncesinin Yapısı, İst. 1985. 4. Mustafa Aşkar, Tasavvuf Tarihi Literatürü, İst. 2006. 5. Afifİ, İslam Düşüncesi Üzerine Makaleler, İst. 2000, 135-194. 6. Abdülhakim Yüce, "Bir İlim Olarak Tasavvuf", Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, sa: 4, Eylül 2000, 17-40. 7. Süleyman Gökbulut, "İlimler Tasnifinde Tasavvufun Yeri", Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, sa: 19, Temmuz-Aralık 2007, ss. 245-264. Yardımcı kaynaklar: Tasavvuf terimleri sözlükleriYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 13 1 13
Tartışma 20 1 20
Makale Kritik Etme 5 2 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 20 2 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 30 2 60
Toplam İş Yükü (saat) 145

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17
ÖÇ 1 2 3 2
ÖÇ 2 2 4 3
ÖÇ 3 3 4
ÖÇ 4 4 4
ÖÇ 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek