GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TİB592 İSLAM MEZHEPLERİ METODOLOJİSİ 927001 1 1 5

Yüksek Lisans


İslam Mezhepleri Tarihi biliminin temel metodu olan objektif yaklaşımla betimleyici metot ve tarafsız gözle inceleme yaparak İslam dünyasında mezheplerin varlığını anlamaya ve dolayısıyla birlikte yaşama kültürüne katkıda bulunmak.


Assoc. Prof. Mehmet Kenan SAHIN


1 Mezhepler tarihi biliminin metot sorunları hakkında bilgi sahibidir
2 Mezhebi tanımada gerekli olan temel unsurları bilir
3 Mezheplerin fikir ve tarihlerini zaman-mekan bağlamında değerlendirebilir
4 Mezheplerin fikir ve tarihlerini fikir-hadise irtibatı çerçevesinde ele almayı bilir
5 Mezhepler hakkında bilgi sahibi olmada gerekli temel kaynakları ve sorunlarını bilir
6

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Mezheplerin doğuşunu hazırlayan, fikrî, siyasî, dinî ve kültürel ektenler ve bunlar içinde insan unsurunun etkisi; din anlayışındaki ilk siyasi ve itikadi farklılaşma süreci ve temel sebepleri.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Mezhepler tarihi biliminde metot sorununa genel Bakış
2 Tarihsel ve betimleyici metot
3 Analiz ve karşılaştırma yöntemi
4 Eleştirel analitik yöntem
5 Savunmacı ve reddiyeci yöntem
6 Mezhepleri isimlendirme sorunu
7 Mezhepleri tasnif sorunu
8 ARA SINAV
9 Kaynakların güvenilirliği sorunu
10 Mezheplerin tek düze itikadi yapı olarak ele alınması sorunu
11 Tarihi ve efsanevi kişi ve kişilikler sorunu
12 Mezhepleri Hz. Peygamber ve dönemiyle irtibatlandırma sorunu
13 Fikirlerin anonim hale gelmesi sorunu
14 Mezheplerin görüşlerinin tespiti sorunu
15 Mezheplerin görüşlerinde fikir-hadisi irtibatı sorunu
16 YARI YIL SONU SINAVI

1 Ethem Ruhi Fığlalı, Çağımızda İtikâdî İslâm Mezhepleri, İzmir 2004. 2 İrfan Abdülhamid, İslâm'da İtikâdî Mezhepler ve Akâid Esasları (trc. M. Saim Yeprem), İstanbul 1983. 3 M. Ebu Zehra, İslâm'da Siyasî, İtikâdî ve Fıkhî Mezhepler Tarihi (trc. Sıbğatullah Kaya), İstanbul ts. 4 Bekir Topaloğlu, Kelâm İlmi: Giriş, İstanbul 1993. 5 Abdulkahir el-Bağdadî, Mezhepler Arasındaki Farklar (trc. E. Ruhi Fığlalı), Ankara 1991. 6 Hasan Onat, Emeviler Devri Şii Hareketleri ve Günümüz Şiiliği, Ankara 1993.7 DİA, Mezhep, c. 29, s. 526-542.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 3 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 3 18
Okuma 12 2 24
Toplam İş Yükü (saat) 140

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek