GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TİB551 FIKIH USULÜ 927001 1 2 5

Yüksek Lisans


İslam’ın temel kaynakları olan Kur’an ve sünnetten hüküm çıkarma yöntemlerini öğrencilere öğretmek.1 İslam hukuku Kur’an ve sünnete dayanır
2 İslam hukuku diğer hukuk sistemlerinden ayrıdır.
3 Mükellefin fiillerinin çeşitlendirilmesini Kur’an ve sünnetin hükümleri tayin eder.
4 Teklif kavramı hukuki ehliyet kavramını içine alır ehliyet de vücup ehliyeti ve eda ehliyeti olmak üzere ikiye ayrılır.
5 İçtihad işi baştan beri İslam’ın özünde mevcuttur.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


İslam’ın temel kaynakları olan Kur’an ve sünnetten hüküm çıkarma yöntemlerini içerir


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Tanım ve önemi
2 Metotları ve meşhur eserler
3 Hüküm ve kısımları
4 Deliller: asli deliller-Kitab
5 Sünnet
6 İcma
7 Kıyas
8 Ara Sınav
9 Fer’î deliller: istihsan, mesalih-i mürsele
10 Örf, sedd-i zerayi
11 Şer’u men kablena, istishab
12 Hüküm istinbat kaideleri
13 İçtihat ve taklit
14 Nasih- mensuh ve fıkıhtaki yeriYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bireysel Çalışma 12 4 48
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 12 4 48
Okuma 12 4 48
Toplam İş Yükü (saat) 146

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4 4
ÖÇ 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek