GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TİB550 İSLAM HUKUKU METİNLERİ 927001 1 1 5

Yüksek Lisans


Klasik fıkıh metinlerini öğrenciye tanıtmak1 Klasik fıkıh metinlerinden örnek bölümler okunması
2 Öğrenciye emsali fıkıh kitaplarına birinci elden ulaşma becerisi kazandırır.
3 Kazanılan fıkıh nosyonuyla mezhepler arasındaki tartışma konularının temel kriterlerini öğrenir.
4 Bu sayede günümüz olaylarını yorumlamada daha sağlıklı sonuçlara ulaşılır.
5 Öğrencinin Arapça dil seviyesini artırır.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Fıkhın farklı literatür türlerinden klasik metinlerin tanıtılarak okutulması


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Fıkıh: kavramsal giriş
2 İslam Hukuk ekolleri: Tarihsel arkaplan
3 İlk dönem fıkıh Literatürünün tanıtımı
4 İlk dönem fıkıh usulü metinlerinden örnekler
5 Klasik fıkıh usulünden seçme metin okumaları
6 Fıkıh Usulü Seçme metin okumalar
7 Fıkıh Usulü Seçme metin okumalar
8 vize
9 Farklı türden fıkıh metinlerinin tanıtımı
10 Fıkıh Seçme metin okumaları
11 Fıkıh Seçme metin okumaları
12 Fıkıh Seçme metin okumaları
13 Fıkıh Seçme metin okumaları
14 Fıkıh Seçme metin okumalarıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bireysel Çalışma 12 4 48
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 12 4 48
Okuma 12 4 48
Toplam İş Yükü (saat) 146

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4 4
ÖÇ 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek