GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TİB504 KONULU MEAL/TEFSİR DERSLERİ 1 927001 1 1 5

Yüksek Lisans


Kur’an-ı Kerim meallerinin Kur’an manalarını anlamada sağladığı imkanın farkına varmak, bir konunun Kur’an-ı Kerimde nasıl araştırılacağı becerisini elde etme


Yrd. Doç. Dr. Orhan İYİBİLGİN


1 Tefsir, tercüme, meal ve aralarındaki farkları kavrar, Kur’an’ın edebî i’cazı yönünden mealleri değerlendirebilir.
2 Meallerde görülen sorunları ve sebeplerini bilir.
3 Bir konuyla ilgili ayetleri nasıl bulacağını bilir, Kur’an merkezli araştırma yapabilme kabiliyeti kazanır.
4 Bazı sure ve ayetlerin Türkçe anlamlarını mealler çerçevesinde değerlendirir.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Kur’an-ı Kerim mealleri, meallerde dikkat edilmesi gereken hususlar ve Kur’an-ı Kerimin ihtiva ettiği konular


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Tefsir, tercüme, meal ne demektir? Aralarındaki farklar
2 Tercüme çeşitleri, Kur’an-ı Kerim’in edebî i’cazı bağlamında tercümesinin imkanı
3 Kur’an-ı Kerim’in ilk çevirileri, Türkiye’de meal çalışmaları
4 İ’rab bakımından meallerde görülen farklılıklar
5 Müteşabih ayetlerin meallerde çevirilerinin karşılaştırılması
6 Kur’an-ı Kerimde deyimsel ifade ve kalıpların meallerde çevirisi
7 Çokanlamlılık ve meallere yansıması
8 Ara sınav
9 Bazı meallerin kullanılan dil bakımından değerlendirilmesi
10 Mukayeseli meal tahilleri “Fatiha Suresi” örneği
11 Mukayeseli meal tahlilleri kısa sureler
12 Mukayeseli meal tahlilleri kısa sureler
13 Konulu tefsir tanımı, tarihçesi
14 Konulu tefsirde araştırma yöntemi

Suyutî, Celâlüddin, el-‘Itkân fî ‘Ulûmi’l-Kur’an Zerkeşî, Bedrüddin, el-Burhân fî ‘Ulûmi’l-Kur’an Konulu Tefsire Giriş, Muhsin DEMİRCİ Cumhuriyet Dönemi Meal Çalışmaları, Sadrettin GÜMÜŞ Kur'an Meallerin'de İ'rab Bağlamındaki Tercüme Problemleri, Muhammed AYDIN Kur'an'ı Anlamada Dilin Gücü, Nasrullah HACIMÜFTÜOĞLU Kur'andaki Deyimler ve Zemahşerî'nin Keşşaf'ı, Abdülceli BİLGİNYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 2 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 3 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 3 15
Okuma 12 2 24
Toplam İş Yükü (saat) 143

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17
ÖÇ 1 5 3 4 4
ÖÇ 2 5 3 4 4 4
ÖÇ 3 4 4 4 3
ÖÇ 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek