GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TİB501 TEFSİR METİNLERİ 927001 1 1 5

Yüksek Lisans


Kur’an tefsirini, klasik ve çağdaş tefsir metinleri üzerinden incelemek.


Prof. Dr. Sadık KILIÇ


1 Öğrenci tefsir ilmindeki gerekli tefsir yöntemlerini öğrenecek
2 Tefsircinin dil, uslûp ve yöntem bakımından hususiyetleri metin üzerinden öğrenecek
3 Kur’an’ın konularına birebir metin irdeleyerek vakıf olacak
4 Kur’an kelimeleri ve cümleleri hakkındaki ilmi tartışma ve farklı görüşleri öğrenecek

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Hümeze, Tekâsür, Leyl ve Duha sureleri


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Hümeze sûresi
2 Hümeze sûresi
3 Hümeze sûresi
4 Tekâsür sûresi
5 Tekâsür sûresi
6 Tekâsür sûresi
7 Tekâsür sûresi
8 Leyl sûresi
9 Leyl sûresi
10 Leyl sûresi
11 Duha sûresi
12 Duha sûresi
13 Duha sûresi
14 Duha sûresi

M.Ali es-Sabûnî, et-Tefsirü’l-Vâdıh, Safvetü’t-Tefâsir, er-Râzi, Tefsirü’l-Kebîr, el-Mâtûridi, Te’vilatü’l-Kur’anYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Tartışma 3 6 18
Takım/Grup Çalışması 12 2 24
Beyin Fırtınası 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 3 9
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 3 12
Okuma 9 4 36
Toplam İş Yükü (saat) 144

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17
ÖÇ 1 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4
ÖÇ 2 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5
ÖÇ 3 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4
ÖÇ 4 3 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek