GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TRE517 TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR 927001 1 1 5

Yüksek Lisans


Dil öğretiminde uygulanan modern yöntemleri inceleyerek, dünyada uygulanan yöntemlerin Türkçeye uygunluğunu tespit etmek. Bu çağdaş yöntemler üzerinde pratik uygulamalar yapmak. Eğitimdeki yeni gelişmelerin ışığında Türkçe ve dil eğitiminde kullanılmaya başlanan yeni yaklaşımlar hakkında öğrencileri bilgilendirmek. Bu yaklaşımlar kapsamında yapılan etkinlikleri değerlendirmek.


Doç. Dr. Keziban Tekşan


1 Yaklaşım ve yöntem kavramlarını bilir.
2 Yöntemlerin ders kitabına yansıma durumlarını kavrar.
3 Çeşitli yöntem ve yaklaşımlar kapsamında Türkçe ve dil eğitiminde yapılan uygulamaları değerlendirir.
4 Dünya literatüründeki çağdaş öğrenme öğretme yaklaşımlarıyla ilgili bilgi sahibi olur.
5 Dil öğretim yaklaşımlarını uygulamaya aktarma becerisine sahip olur.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Yapılandırmacılık yaklaşımı ve bu yaklaşımın Türkçe öğretiminde uygulanışı. Çoklu zekâ kuramı, özellikleri ve Türkçe öğretiminde uygulama örnekleri. Tam öğrenme yaklaşımı, özellikleri ve Türkçe öğretiminde uygulama örnekleri, metaforik öğrenme ve özellikleri ve diğer yeni öğretim yaklaşımları.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Türkçe eğitiminin önemi
2 Dil öğretim yaklaşımları
3 Yapılandırmacılık yaklaşımı ve bu yaklaşımın Türkçe öğretimine yansıması
4 Yapılandırmacılık yaklaşımı ve bu yaklaşımın Türkçe öğretiminde uygulanışı
5 Çoklu Zekâ Kuramı
6 Çoklu Zekâ Kuramı'nın özellikleri ve Türkçe öğretiminde uygulama örnekleri
7 Doğrudan Öğretim Modeli
8 Doğrudan Öğretim Modeli'nin özellikleri ve Türkçe öğretiminde uygulanması
9 Ara sınav
10 Tam Öğrenme Yaklaşımı
11 Tam öğrenme yaklaşımı, özellikleri ve Türkçe öğretiminde uygulama örnekleri
12 Metaforik öğrenme
13 Metaforik öğrenmenin Türkçe öğretiminde kullanılması
14 Grupla öğretim yöntemleri
15 Grupla öğretim yöntemlerinin Türkçe öğretiminde kullanılması
16 Genel Değerlendirme

Yalçın, A. (2018). Son Bilimsel Gelişmeler Işığında Türkçenin Öğretimi Yöntemleri. Ankara: Akçağ. Yurdakul, B. (2005). Yapılandırmacılık. Eğitimde Yeni Yönelimler (Ed.: Özcan Demirel). Pegema Yayıncılık, Ankara. Akyol, H. (2006). Yeni Programa Uygun Türkçe Öğretim Yöntemleri. Ankara: Kök Yayıncılık.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 50


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 10 10
Derse Katılım 3 15 45
Makale Yazma 2 20 40
Bireysel Çalışma 3 15 45
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 5 4 2 2 3 5 5
ÖÇ 2 5 4 2 2 3 5 5
ÖÇ 3 5 5 2 2 3 5 5
ÖÇ 4 5 4 2 2 2 5 4
ÖÇ 5 5 5 2 2 3 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek