GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TRE512 YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ 927001 1 2 5

Yüksek Lisans


Yabancılara Türkçe öğretiminin, ana dili öğretiminden farklı yöntem, teknik ve materyallerle en iyi şekilde nasıl öğretileceğini belirlemek ve bunu uygulamalı hale dönüştürmek.


Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin MUTLU


1 Türkçe harfler ve telaffuzlarının nasıl öğretileceğini kavrar.
2 Türkçenin cümle yapısını kavrar.
3 Türkçe metin oluşturma süreci hakkında bilgi sahibi olur.
4 Türkçe sözcüklere getirilen eklerin nasıl öğretileceğini kavrar.
5 Yabancı dil öğrenme yeterlikleri ve aşamaları hakkında bilgi sahibi olur.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Türkçenin anadili olarak öğretilmesiyle yabancı dil olarak öğretilmesinin farklarını belirginleştirme. Türkçenin özellikle yabancı dil olarak öğretilmesinin kültür boyutuyla ilişkilendirilmesi. Diğer dünya dillerinin yabancı dil olarak öğretilmesi sırasındaki kuramsal tartışmalar ve bu alandaki yöntemsel yaklaşım biçimleri. Yabancı dil öğretiminde kuramsal çerçeve. Avrupa Dil Dosyasının tanıtımı. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin Türkiye'nin tanıtımına katkısı. Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde kullanılan çeşitli ders kitaplarının tanıtımı ve eleştirisi.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Dil nedir? Ana dili ve ikinci dil ne anlama gelir?
2 Yabancı dil öğrenimi nedir, nasıl olmalıdır ?
3 Yabancılara Türkçe Öğretimi'nin tarihî seyri ve bugünkü durumu
4 Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde karşılaşılan problemler
5 Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde karşılaşılan problemler ve çözüm önerileri
6 Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi amacıyla hazırlanan kitaplar
7 Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi amacıyla hazırlanan kitaplar ve yayınlar
8 Ara sınav
9 Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi amacıyla hazırlanan internet sitelerinin tanıtımı
10 Yabancı dil öğretiminde temel ilkeler
11 Yabancı Dil Öğretiminde Genel İlkeler
12 Yabancı dil öğretim yöntem ve teknikleri
13 Dil öğretim yöntem ve tekniklerini Türkçenin yabancılara öğretiminde kullanma
14 Türkçenin yabancılara öğretiminde materyal hazırlama ve ölçütleri
15 Genel Tekrar
16 Final

Başkan, Ö. (2006). Yabancı Dil Öğretimi İlkeler ve Çözümler. İstanbul: Multilingual Yayınları. Demirel, Ö. (1990). Yabancı Dil Öğretimi İlkeler -Yöntemler- Teknikler. Ankara: Usem Yayınları. Yaylı, D., Bayyurt, Y. (2009). Yabancılara Türkçe Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 5 5
Final Sınavı 1 5 5
Alan Çalışması 5 10 50
Rapor Sunma 3 15 45
Makale Yazma 2 15 30
Makale Kritik Etme 3 5 15
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 1 1 1 2 1 2 1
ÖÇ 2 3 1 1 2 1 1 1
ÖÇ 3 1 1 3 3 3 1 1
ÖÇ 4 1 1 2 1 1 2 1
ÖÇ 5 2 3 4 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek